Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi

 

Vær med i debatten om udkastet!

På folkemødet på Bornholm i juni lancerede udenrigsminister Kritian Jensen et udkast til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi. Udkastet er nu i en officiel høringsfase.
 
Burkina Faso_557>>>     Download udkastet her
>>>     Se indholdet i korte træk
 
 
 
 
 
 
 
I en foreløbig kommentar fra ulandsgruppen i Globale Seniorer skriver Gitte Vesterlund:
”De gode intentioner i Udkast til Udviklingspolitisk Strategi ændrer dog ikke ved det kedelig faktum at
•  udlandsbistanden er kraftigt beskåret gennem de seneste år og at der p.t. ikke er udsigt til en stigning til bare tidligere niveau for ikke at tale om 1% af BNP.
•  finansiering af udgifterne til flygtninge og asylansøgere i Danmark fortsat vil blive taget fra den hjælp, der skulle gå til udviklingsbistand andre steder i verden.
 
Det er svært at få øje på regeringens reelle interesse i at være med til at forbedre levevilkårene i de fattigste lande og mindske risikoen for at folk søger væk fra de fattige og krigshærgede områder. En forbedring der ellers betragtes som en nødvendighed for at skabe sikkerhed og stabilitet i verden”.

Globale Seniorers Ulandsgruppe vil i samarbejde med andre forsøge at påvirke den udviklingspolitiske strategi.
Interesserede medlemmer er stadig velkomne til at deltage i dette arbejde. Henvendelse til Gitte Vesterlund, gvesterlund@yahoo.co.uk eller direkte til netværkets mailadresse globaleseniorer@gmail.com“.

Gør noget ved den globale vidensbase !

Gør noget ved den globale vidensbase !

Globalskole.dk mangler folk med ideer, erfaringer og lyst til at udvikle undervisningsmateriale!
Ved I at Dansk Folkeparti og Venstre forhandler om at fjerne de sidste rester af mål, der handler om internationale eller globale dimensioner i undervisningen i grundskolen, bortset fra samfundsfag i 9. klasse, som kun har lidt internationalt stof tilbage?
 
Det betyder bl.a. at læreruddannelsen, som målrettes kompetancekravene i skolen, sikkert ikke vil give lærerne internationale kompetencer. Samtidig er Danidas oplysningsmidler skåret ned til laveste niveau nogensinde. Det bliver svært at sikre et globalt vidensniveau i fremtiden. Det må vi gøre noget ved!

globalskole.dk er hjemmesiden for dem, der vil arbejde med globale dimensioner. Den er et forsøg på at samle ideer, viden og inspiration til travle lærere, så de kan indarbejde globale og inter-kulturelle dimensioner i de forskellige fag. Jeg har i 10 år udviklet, redigeret og samlet undervisningsmaterialer, øvelser, artikler og link, som ligger til gratis afbenyttelse og siden har hver uge rigtig mange brugere. Jeg vil gerne fortsætte. men jeg savner sparring, med- og modspil. Har du lyst at være med, så kontakt mig på ef@globalskole.dk

Nyt i uge 17 fra Globale Seniorer

 

DIIS-forskere griller Taksøe

Ny Taksøe udredningAmbassadør Taksøe-Jensen præsenterer 2. maj sin udredning om dansk udenrigspolitik. DIIS inviterer den 4. maj til seminar med Peter Taksøe-Jensen og en stribe af instituttets egne forskere til debat om udredningen. Deltagelse gratis, tilmelding senest tirsdag den 3. maj 2016 kl. 12.00.

>>>     Læs mere om seminar og tilmelding


Verdens bedste til udviklingsbistand?

TimbuktuanalyseTimbuktu Fonden har offentliggjort en uafhængig analyse af den danske udviklingsbistand udarbejdet af journalist og forfatter Jesper Heldgaard. Med udgivelsen giver Fonden sit input til folketingets forestående debat om dansk udenrigspolitik, som også Taksøe udredningen lægger op til.

>>>     Læs analysen her


Postkort fra Kibera

Støt Kibera projektetGlobale Seniorers næstformand, Maria Justiniano, er i Kenya og har besøgt vores samarbejdspartner i Kibera slummen i Nairobi. På generalforsamlingen den 17. marts tyvstartede vi en indsamling til projektet og den vil senere blive skudt officielt i gang her fra hjemmesiden. Der er god brug for hjælpen skriver Maria.

>>>     Læs postkortet fra Kibera

Jordens dag har fokus på bæredygtighed

Jordens dag 2

I dag – den 22. april – er det jordens dag. I 2009 vedtog FN resolution 63/278: International Mother Earth Day. I resolutionen hedder det blandt andet:
“FN’s generalforsamling … Erkender, at Jorden og dens økosystemer er vores hjem, og er overbevist om, at for at opnå en retfærdig balance mellem de økonomiske, sociale og miljømæssige behov for nuværende og kommende generationer, er det nødvendigt at fremme harmoni med naturen og jorden. …”

I dag, på jordens dag, samles verdens ledere i New York for at underskrive klimaaftalen fra december 2015 i Paris, et stort skridt fremad for jorden. Nu bliver udfordringen at omsætte det i handling.
De ved det godt, lederne fra hele verden, de ved at uret tikker og der skal handles nu! Alligevel ser vi dagligt at de handler mod jordens interesser i jagten på kortsigtede fordele, som fjerner os alle fra at nå målene.
Globale Seniorer vil angribe dette paradoks. Folkeligt engagement og bevidsthed om klodens sociale, klimatiske og økonomiske balancer er en forudsætning for at vi kan tvinge verdens ledere til at handle i overensstemmelse med de mål de har bundet sig til. Vi vil medvirke til at styrke denne bevidsthed. Ikke bare i dag på jordens dag, men hver gang der byder sig en lejlighed.

Generalforsamling i Globale Seniorer


Torsdag den 17. marts kl. 10-13
inviterer Globale Seniorer netværkets medlemmer til at deltage i vores generalforsamling. Interesserede er velkomne som gæster. Igen i år har vi fået mulighed for at afholde generalforsamlingen i Ældre Sagens Lokaler, Nørregade 49, 1165 Kbh. K

 
Verdensmaal_Ikon18_dk_225

Gæsteoplæg ved Lars Udsholt:
FN’ S VERDENSMÅL FOR EN BÆREDYGTIG UDVIKLING
 
Hvad indeholder FN’s nye verdensmål for en bæredygtig udvikling, hvad er de næste skridt og hvordan kan verdenssamfundet sikre at vi bevæger os frem mod målene?
Hvad betyder målene for dansk udenrigs- og udviklingspolitik, og hvordan kan vi bidrage til, at det giver genlyd i den førte politik?
 
 
Lars Udsholt er formand for Globalt Fokus, en paraply for 82 danske Ngo’er der er engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Globale Seniorer er i 2015 kommet med under paraplyen.
 
Tilmeld dig generalforsamlingen nu!
Inden Lars Udsholts oplæg fra kl. 12-13 gennemfører vi den formelle del af Generalforsamlingen med beretning og regnskab samt handleplan, budget og valg til bestyrelsen. Medlemmer vil senere modtage formel indkaldelse og materialer.
For både gæster og medlemmer gælder det, at tilmelding er nødvendig af hensyn til den praktiske forberedelse af mødet. Tilmeld dig online på dette link
eller på mail til globaleseniorer@gmail.com

 
140604 GS 028

Hold fast i de nye mål

Godt Nytår 2015-16
Globale Seniorer ønsker medlemmer, samarbejdsparter og besøgende på hjemmesiden godt nytår!
2015 har budt på både godt og skidt, men Globale Seniorers formand Per Bo har i sin nytårshilsen til medlemmerne valgt at fokusere på især de positive begivenheder: de nye verdensmål og klimaaftalen. Per Bo skriver blandt andet:

“Ud fra Globale Seniorers perspektiv var 2015 et år der åbner muligheder og tænder håb. Både vedtagelsen i FN af de nye verdensmål for en bæredygtig udvikling frem til 2030 og den afsluttende aftale fra COP 21 i Paris har givet os alle stærke argumenter og muligheder i kampen for en mere lige, rigere og renere verden. På det seneste er der også spinkle tegn på, at vi med FN’s indsats kan nå et lille skridt i Syrien mod en fredeligere verden.

Positive globale forventninger kan dog ikke bortviske indtrykket af et dårligt år for Europa. Overalt er humanisme og menneskerettigheder under pres og landene vender ryggen til fælles løsninger af de store udfordringer – ikke mindst fra den voksende flygtningestrøm.

Men lad mig fortsætte med det, der giver håb. De nye verdensmål skal nu implementeres og det sker med garanti ikke af sig selv. Jeg tror, vi som civilsamfundsorganisation har en meget vigtig rolle i at presse på og fastholde vores politikere og institutioner på målene. Netop det kan vi gøre til den røde tråd i vores aktiviteter i 2016.”

>>>      Se hvad Globale Seniorer har lavet i 2015 – Året der gik
>>>      Læs hele Per Bo’s nytårshilsen til medlemmerne

Fra vores egen verden


Medlemskab af Globalt Fokus
146_93_Dreng_med_globus_optGlobale Seniorer er fra 1. oktober medlem i Globalt Fokus. Vi håber vi kan medvirke til at give organisationen en stærkere stemme i forhold til at opnå indflydelse på udviklings-, miljø og humanitære spørgsmål. Det er der hårdt brug for med den politik som den siddende regering har lagt op til.
Vi er sikre på, at vi også kan få stor glæde af de andre medlemsorganisationers kompetencer og erfaringer og glæder os til fællesskabet.
 
Et skifte i bestyrelsen
Kjeld Aakjær har – med henvisning til ændringer i forhold til hans øvrige internationale engagementer – ønsket at fratræde som medlem af Globale Seniorers bestyrelse. Vi skylder stor tak til Kjeld for hans indsats og er glade for løftet om, at Globale Seniorer fortsat kan benytte hans store internationale erfaring og kontaktnet.
Finn Conrad er valgt som 1. suppleant og erstatter nu Kjeld Aakjær som ordinært bestyrelsesmedlem.

Kender du Globale Seniorer og studieturen til Østafrika?

Det er vigtigt for Globale Seniorer, at vi bliver bedre kendt i offentligheden og specielt blandt seniorer. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi med passende mellemrum vil afholde intro-møder for interesserede, hvor vi fortæller om os selv og vores aktiviteter.

Det første intro-møde afholdes tirsdag den 18. august i år kl. 16 – 18 på Café Globen, Turesensgade 2B, i København. Men mødet har en ekstra dimension, nemlig den at præsentere programmet for vores studierejse til Østafrika med det mål at nå flere, som kunne vær interesseret i at deltage. Er det noget for dig, så tilmeld dig mødet! Spred gerne invitationen til mødet til venner og bekendte, se herunder.

>>>XXXForeløbigt rammeprogram for studierejsen til Østafrika
>>>XXXInvitation til intro-mødet som pdf-fil

Invitation til intromøde 2 png

Globale Seniorers 3. generalforsamling

Globale Seniorer GF 150317 010Globale Seni0rer holdt den 17. marts 2015 sin 3. generalforsamling, med et flot fremmøde på 44 deltagere, der som indlæg fik glæde af Knud vilbys oplæg om hvordan vi især i Europa håndterer vores globale ansvar. Se omtale

Efter Knud Vilbys oplæg behandlede generalforsamlingen den obligatoriske dagsorden. Herunder blev beretningen om aktiviteterne det sidste år godkendt, og nye forslag til handlings- og aktivitetsplaner blev sat til debat. 3 af bestyrelsens medlemmer var på valg for en ny 2-års periode og 3 suppleanter skulle vælges for et år.

>>>XXXS Se resultat af valg til bestyrelsen
>>>XXXS Se beretning
>>>XXXS Se Handlingsplan
>>>XXXS Se Aktivitetsplan