Hold fast i det internationale samarbejde

– et vigtigt nytårsfortsæt!

 
nytaarshilsen-2017-2
 
Globale Seniorer ønsker godt nytår til alle medlemmer, venner og samarbejdspartnere og takker for god støtte og opbakning i 2016.

I sin nytårshilsen til medlemmerne skriver formanden, Per Bo, at året startede så optimistisk med en enstemmig vedtagelse i FN af de 17 nye verdensmål. Men det endte med Brexit og valget af Trump, som rummer det modsatte – en afstandtagen fra de internationale forpligtelser.
Derfor er der endnu mere brug for, mener Per Bo, at Globale Seniorer og andre organisationer i civilsamfundet arbejder for en lige, solidarisk og samarbejdende verden.

>>>      Læs Per Bo’s nytårshilsen til medlemmerne

Pas på menneskerettighederne

10. december er FNs Menneskerettighedsdag

 
the-origin-of-the-universal-declaration-of-human-rights-1-728
Dagen er blevet fejret siden 1948, hvor FN’s Menneskerettighedserklæring blev underskrevet af 48 medlemslande. Desværre er konventionerne i dag i politisk modvind – især i de rige lande – både herhjemme og i mange andre af de 48 lande, som i sin tid var ihærdige fortalere for konventionerne.

Globale Seniorers næstformand, Maria Justiniano, benytter menneskerettighedsdagen til at pege på, at ældres rettigheder ikke må blive offer for den stigende nationalisme og modstand mod internationale konventioner og bindinger. Ældres rettigheder bør på linje med kvinders, indfødte folks, flygtninges, handicappedes og børns rettigheder beskyttes af en konvention.

Maria skriver, at vi som et netværk af aktive ældre med et globalt udsyn, har en forpligtelse til at arbejde for en konvention. Både for at sikre rettighederne for ældre i uviklingslandene og for de ældre i Danmark. Desværre har den danske regering en helt anden opfattelse og ønsker ikke en konvention.

>>>    Læs Marias synspunkt og information om arbejdet for en ældrekonvention i FN
>>>    Følg Marias opfordring til konkret støtte til ældre i Kibera, Kenya

Hvad laver Globale Seniorers temagrupper?

Er du nysgerrig på, hvad de laver i Globale Seniorers temagrupper – og tænker du måske selv at blive aktiv i arbejdet? Er det tilfældet kan vi anbefale sig at linke op til vores ovVersigt over temagrupper eller ind på en af temagruppernes sider.

globusVerdensmålsgruppen har netop opdateret sin side, og globliseringsgruppen er gået i luften med en helt ny side. Følg stien: globaleseniorer/aktiviteter/temagrupper

>>>       Se oversigten over temagrupper
>>>       Se siden Globaliseringsgruppen
>>>       Se opdateringen af siden Verdensmålsgruppen

Opdatering om Ældrekonvention

Nyt opslag om temagruppen Ældre i Verden

Temagruppen Ældre i Verden har fået sit eget opslag på hjemmesiden. Det viser, hvad gruppen arbejder med og hvordan du kan komme med i arbejdet. Opslaget finder du ad stien: globaleseniorer.com/aktiviteter/temagrupper/aeldre-i-verden/

dokumentarkivPå opslaget er i venstre spalte et nyt Arkiv og bibliotek, hvor der ligger en række nye dokumenter om arbejdet i FN’s åbne arbejdsgruppe (OEWG), om ældres rettigheder og arbejdet for en Ældrekonvention.
 
>>>      Se siden Ældre i Verden med det nye Arkiv og Bibliotek

Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi

 

Vær med i debatten om udkastet!

På folkemødet på Bornholm i juni lancerede udenrigsminister Kritian Jensen et udkast til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi. Udkastet er nu i en officiel høringsfase.
 
Burkina Faso_557>>>     Download udkastet her
>>>     Se indholdet i korte træk
 
 
 
 
 
 
 
I en foreløbig kommentar fra ulandsgruppen i Globale Seniorer skriver Gitte Vesterlund:
”De gode intentioner i Udkast til Udviklingspolitisk Strategi ændrer dog ikke ved det kedelig faktum at
•  udlandsbistanden er kraftigt beskåret gennem de seneste år og at der p.t. ikke er udsigt til en stigning til bare tidligere niveau for ikke at tale om 1% af BNP.
•  finansiering af udgifterne til flygtninge og asylansøgere i Danmark fortsat vil blive taget fra den hjælp, der skulle gå til udviklingsbistand andre steder i verden.
 
Det er svært at få øje på regeringens reelle interesse i at være med til at forbedre levevilkårene i de fattigste lande og mindske risikoen for at folk søger væk fra de fattige og krigshærgede områder. En forbedring der ellers betragtes som en nødvendighed for at skabe sikkerhed og stabilitet i verden”.

Globale Seniorers Ulandsgruppe vil i samarbejde med andre forsøge at påvirke den udviklingspolitiske strategi.
Interesserede medlemmer er stadig velkomne til at deltage i dette arbejde. Henvendelse til Gitte Vesterlund, gvesterlund@yahoo.co.uk eller direkte til netværkets mailadresse globaleseniorer@gmail.com“.

Gør noget ved den globale vidensbase !

Gør noget ved den globale vidensbase !

Globalskole.dk mangler folk med ideer, erfaringer og lyst til at udvikle undervisningsmateriale!
Ved I at Dansk Folkeparti og Venstre forhandler om at fjerne de sidste rester af mål, der handler om internationale eller globale dimensioner i undervisningen i grundskolen, bortset fra samfundsfag i 9. klasse, som kun har lidt internationalt stof tilbage?
 
Det betyder bl.a. at læreruddannelsen, som målrettes kompetancekravene i skolen, sikkert ikke vil give lærerne internationale kompetencer. Samtidig er Danidas oplysningsmidler skåret ned til laveste niveau nogensinde. Det bliver svært at sikre et globalt vidensniveau i fremtiden. Det må vi gøre noget ved!

globalskole.dk er hjemmesiden for dem, der vil arbejde med globale dimensioner. Den er et forsøg på at samle ideer, viden og inspiration til travle lærere, så de kan indarbejde globale og inter-kulturelle dimensioner i de forskellige fag. Jeg har i 10 år udviklet, redigeret og samlet undervisningsmaterialer, øvelser, artikler og link, som ligger til gratis afbenyttelse og siden har hver uge rigtig mange brugere. Jeg vil gerne fortsætte. men jeg savner sparring, med- og modspil. Har du lyst at være med, så kontakt mig på ef@globalskole.dk

Nyt i uge 17 fra Globale Seniorer

 

DIIS-forskere griller Taksøe

Ny Taksøe udredningAmbassadør Taksøe-Jensen præsenterer 2. maj sin udredning om dansk udenrigspolitik. DIIS inviterer den 4. maj til seminar med Peter Taksøe-Jensen og en stribe af instituttets egne forskere til debat om udredningen. Deltagelse gratis, tilmelding senest tirsdag den 3. maj 2016 kl. 12.00.

>>>     Læs mere om seminar og tilmelding


Verdens bedste til udviklingsbistand?

TimbuktuanalyseTimbuktu Fonden har offentliggjort en uafhængig analyse af den danske udviklingsbistand udarbejdet af journalist og forfatter Jesper Heldgaard. Med udgivelsen giver Fonden sit input til folketingets forestående debat om dansk udenrigspolitik, som også Taksøe udredningen lægger op til.

>>>     Læs analysen her


Postkort fra Kibera

Støt Kibera projektetGlobale Seniorers næstformand, Maria Justiniano, er i Kenya og har besøgt vores samarbejdspartner i Kibera slummen i Nairobi. På generalforsamlingen den 17. marts tyvstartede vi en indsamling til projektet og den vil senere blive skudt officielt i gang her fra hjemmesiden. Der er god brug for hjælpen skriver Maria.

>>>     Læs postkortet fra Kibera

Jordens dag har fokus på bæredygtighed

Jordens dag 2

I dag – den 22. april – er det jordens dag. I 2009 vedtog FN resolution 63/278: International Mother Earth Day. I resolutionen hedder det blandt andet:
“FN’s generalforsamling … Erkender, at Jorden og dens økosystemer er vores hjem, og er overbevist om, at for at opnå en retfærdig balance mellem de økonomiske, sociale og miljømæssige behov for nuværende og kommende generationer, er det nødvendigt at fremme harmoni med naturen og jorden. …”

I dag, på jordens dag, samles verdens ledere i New York for at underskrive klimaaftalen fra december 2015 i Paris, et stort skridt fremad for jorden. Nu bliver udfordringen at omsætte det i handling.
De ved det godt, lederne fra hele verden, de ved at uret tikker og der skal handles nu! Alligevel ser vi dagligt at de handler mod jordens interesser i jagten på kortsigtede fordele, som fjerner os alle fra at nå målene.
Globale Seniorer vil angribe dette paradoks. Folkeligt engagement og bevidsthed om klodens sociale, klimatiske og økonomiske balancer er en forudsætning for at vi kan tvinge verdens ledere til at handle i overensstemmelse med de mål de har bundet sig til. Vi vil medvirke til at styrke denne bevidsthed. Ikke bare i dag på jordens dag, men hver gang der byder sig en lejlighed.

Generalforsamling i Globale Seniorer


Torsdag den 17. marts kl. 10-13
inviterer Globale Seniorer netværkets medlemmer til at deltage i vores generalforsamling. Interesserede er velkomne som gæster. Igen i år har vi fået mulighed for at afholde generalforsamlingen i Ældre Sagens Lokaler, Nørregade 49, 1165 Kbh. K

 
Verdensmaal_Ikon18_dk_225

Gæsteoplæg ved Lars Udsholt:
FN’ S VERDENSMÅL FOR EN BÆREDYGTIG UDVIKLING
 
Hvad indeholder FN’s nye verdensmål for en bæredygtig udvikling, hvad er de næste skridt og hvordan kan verdenssamfundet sikre at vi bevæger os frem mod målene?
Hvad betyder målene for dansk udenrigs- og udviklingspolitik, og hvordan kan vi bidrage til, at det giver genlyd i den førte politik?
 
 
Lars Udsholt er formand for Globalt Fokus, en paraply for 82 danske Ngo’er der er engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Globale Seniorer er i 2015 kommet med under paraplyen.
 
Tilmeld dig generalforsamlingen nu!
Inden Lars Udsholts oplæg fra kl. 12-13 gennemfører vi den formelle del af Generalforsamlingen med beretning og regnskab samt handleplan, budget og valg til bestyrelsen. Medlemmer vil senere modtage formel indkaldelse og materialer.
For både gæster og medlemmer gælder det, at tilmelding er nødvendig af hensyn til den praktiske forberedelse af mødet. Tilmeld dig online på dette link
eller på mail til globaleseniorer@gmail.com

 
140604 GS 028

Hold fast i de nye mål

Godt Nytår 2015-16
Globale Seniorer ønsker medlemmer, samarbejdsparter og besøgende på hjemmesiden godt nytår!
2015 har budt på både godt og skidt, men Globale Seniorers formand Per Bo har i sin nytårshilsen til medlemmerne valgt at fokusere på især de positive begivenheder: de nye verdensmål og klimaaftalen. Per Bo skriver blandt andet:

“Ud fra Globale Seniorers perspektiv var 2015 et år der åbner muligheder og tænder håb. Både vedtagelsen i FN af de nye verdensmål for en bæredygtig udvikling frem til 2030 og den afsluttende aftale fra COP 21 i Paris har givet os alle stærke argumenter og muligheder i kampen for en mere lige, rigere og renere verden. På det seneste er der også spinkle tegn på, at vi med FN’s indsats kan nå et lille skridt i Syrien mod en fredeligere verden.

Positive globale forventninger kan dog ikke bortviske indtrykket af et dårligt år for Europa. Overalt er humanisme og menneskerettigheder under pres og landene vender ryggen til fælles løsninger af de store udfordringer – ikke mindst fra den voksende flygtningestrøm.

Men lad mig fortsætte med det, der giver håb. De nye verdensmål skal nu implementeres og det sker med garanti ikke af sig selv. Jeg tror, vi som civilsamfundsorganisation har en meget vigtig rolle i at presse på og fastholde vores politikere og institutioner på målene. Netop det kan vi gøre til den røde tråd i vores aktiviteter i 2016.”

>>>      Se hvad Globale Seniorer har lavet i 2015 – Året der gik
>>>      Læs hele Per Bo’s nytårshilsen til medlemmerne