Klar til generalforsamling 2018

Alle dokumenter til generalforsamlingen ligger nu klar på hjemmesiden

 
       

 
 
 
 
 

Fra generalforsamlingen i 2016

 

Globale Seniorers generalforsamling afholdes torsdag den 15. marts 2018 kl. 10 – 13
i Globalt Fokus, ”Salen”, Rysensteensgade 3, 1564 Kbh. K.
Generalforsamlingen indledes kl. 10 med et eksternt oplæg ”Hvordan får den lille CSO relevans og indflydelse” af Peter Christiansen, Sekretariatsleder i Globalt Fokus.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen på linket herunder:
Online tilmelding

Beretning, årsregnskab og handlingsplan er nu lagt op på hjemmesiden. Du kommer ind på siden “Generalforsamling 2018” via linket herunder eller ved at klikke på ikonet for generalforsamlingen ved siden af fotoet herover.

Generalforsamling 2018

Klar til Generalforsamling 2017

57 deltagere er klar til Globale Seniorers generalforsamling på torsdag den 16. marts. Bestyrelsen er glad for tilslutningen og glæder sig især til den gruppedebat, der skal udstikke kursen for den næste periode.

På generalforsamlingens opslag her på hjemmesiden finder du i højre spalte links til alle relevante dokumenter og bilag. Det samme ligger i print i den mappe, som deltagerne får på generalforsamlingen. Som sagt, vi glæder os!

Hvis du ikke har fået meldt dig til, men ønsker at deltage, kan du nå det endnu!

>>>      Link til online tilmelding
>>>      Gå til genralforsamling 2017 på hjemmesiden

Globale Seniorer nu medlem af HelpAge

HelAge International - logo

Globale Seniorer har haft et fint og konstruktivt samarbejde med HelpAge siden 2013. Vi har deltaget i flere internationale konferencer og møder med fokus på ældres forhold i udviklingslande. Globale Seniorer har her gjort sig bemærket, som en aktiv organisation af ældre med et engagement indenfor udvikling.

For at forstærke samarbejdet yderligere søgte Globale Seniorer i november 2016 om optagelse, og vi er nu medlem i Help Age.

>>>      Læs mere om samarbejdet her

Hold fast i det internationale samarbejde

– et vigtigt nytårsfortsæt!

 
nytaarshilsen-2017-2
 
Globale Seniorer ønsker godt nytår til alle medlemmer, venner og samarbejdspartnere og takker for god støtte og opbakning i 2016.

I sin nytårshilsen til medlemmerne skriver formanden, Per Bo, at året startede så optimistisk med en enstemmig vedtagelse i FN af de 17 nye verdensmål. Men det endte med Brexit og valget af Trump, som rummer det modsatte – en afstandtagen fra de internationale forpligtelser.
Derfor er der endnu mere brug for, mener Per Bo, at Globale Seniorer og andre organisationer i civilsamfundet arbejder for en lige, solidarisk og samarbejdende verden.

>>>      Læs Per Bo’s nytårshilsen til medlemmerne

Pas på menneskerettighederne

10. december er FNs Menneskerettighedsdag

 
the-origin-of-the-universal-declaration-of-human-rights-1-728
Dagen er blevet fejret siden 1948, hvor FN’s Menneskerettighedserklæring blev underskrevet af 48 medlemslande. Desværre er konventionerne i dag i politisk modvind – især i de rige lande – både herhjemme og i mange andre af de 48 lande, som i sin tid var ihærdige fortalere for konventionerne.

Globale Seniorers næstformand, Maria Justiniano, benytter menneskerettighedsdagen til at pege på, at ældres rettigheder ikke må blive offer for den stigende nationalisme og modstand mod internationale konventioner og bindinger. Ældres rettigheder bør på linje med kvinders, indfødte folks, flygtninges, handicappedes og børns rettigheder beskyttes af en konvention.

Maria skriver, at vi som et netværk af aktive ældre med et globalt udsyn, har en forpligtelse til at arbejde for en konvention. Både for at sikre rettighederne for ældre i uviklingslandene og for de ældre i Danmark. Desværre har den danske regering en helt anden opfattelse og ønsker ikke en konvention.

>>>    Læs Marias synspunkt og information om arbejdet for en ældrekonvention i FN
>>>    Følg Marias opfordring til konkret støtte til ældre i Kibera, Kenya

Hvad laver Globale Seniorers temagrupper?

Er du nysgerrig på, hvad de laver i Globale Seniorers temagrupper – og tænker du måske selv at blive aktiv i arbejdet? Er det tilfældet kan vi anbefale sig at linke op til vores ovVersigt over temagrupper eller ind på en af temagruppernes sider.

globusVerdensmålsgruppen har netop opdateret sin side, og globliseringsgruppen er gået i luften med en helt ny side. Følg stien: globaleseniorer/aktiviteter/temagrupper

>>>       Se oversigten over temagrupper
>>>       Se siden Globaliseringsgruppen
>>>       Se opdateringen af siden Verdensmålsgruppen

Opdatering om Ældrekonvention

Nyt opslag om temagruppen Ældre i Verden

Temagruppen Ældre i Verden har fået sit eget opslag på hjemmesiden. Det viser, hvad gruppen arbejder med og hvordan du kan komme med i arbejdet. Opslaget finder du ad stien: globaleseniorer.com/aktiviteter/temagrupper/aeldre-i-verden/

dokumentarkivPå opslaget er i venstre spalte et nyt Arkiv og bibliotek, hvor der ligger en række nye dokumenter om arbejdet i FN’s åbne arbejdsgruppe (OEWG), om ældres rettigheder og arbejdet for en Ældrekonvention.
 
>>>      Se siden Ældre i Verden med det nye Arkiv og Bibliotek

Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi

 

Vær med i debatten om udkastet!

På folkemødet på Bornholm i juni lancerede udenrigsminister Kritian Jensen et udkast til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi. Udkastet er nu i en officiel høringsfase.
 
Burkina Faso_557>>>     Download udkastet her
>>>     Se indholdet i korte træk
 
 
 
 
 
 
 
I en foreløbig kommentar fra ulandsgruppen i Globale Seniorer skriver Gitte Vesterlund:
”De gode intentioner i Udkast til Udviklingspolitisk Strategi ændrer dog ikke ved det kedelig faktum at
•  udlandsbistanden er kraftigt beskåret gennem de seneste år og at der p.t. ikke er udsigt til en stigning til bare tidligere niveau for ikke at tale om 1% af BNP.
•  finansiering af udgifterne til flygtninge og asylansøgere i Danmark fortsat vil blive taget fra den hjælp, der skulle gå til udviklingsbistand andre steder i verden.
 
Det er svært at få øje på regeringens reelle interesse i at være med til at forbedre levevilkårene i de fattigste lande og mindske risikoen for at folk søger væk fra de fattige og krigshærgede områder. En forbedring der ellers betragtes som en nødvendighed for at skabe sikkerhed og stabilitet i verden”.

Globale Seniorers Ulandsgruppe vil i samarbejde med andre forsøge at påvirke den udviklingspolitiske strategi.
Interesserede medlemmer er stadig velkomne til at deltage i dette arbejde. Henvendelse til Gitte Vesterlund, gvesterlund@yahoo.co.uk eller direkte til netværkets mailadresse globaleseniorer@gmail.com“.

Gør noget ved den globale vidensbase !

Gør noget ved den globale vidensbase !

Globalskole.dk mangler folk med ideer, erfaringer og lyst til at udvikle undervisningsmateriale!
Ved I at Dansk Folkeparti og Venstre forhandler om at fjerne de sidste rester af mål, der handler om internationale eller globale dimensioner i undervisningen i grundskolen, bortset fra samfundsfag i 9. klasse, som kun har lidt internationalt stof tilbage?
 
Det betyder bl.a. at læreruddannelsen, som målrettes kompetancekravene i skolen, sikkert ikke vil give lærerne internationale kompetencer. Samtidig er Danidas oplysningsmidler skåret ned til laveste niveau nogensinde. Det bliver svært at sikre et globalt vidensniveau i fremtiden. Det må vi gøre noget ved!

globalskole.dk er hjemmesiden for dem, der vil arbejde med globale dimensioner. Den er et forsøg på at samle ideer, viden og inspiration til travle lærere, så de kan indarbejde globale og inter-kulturelle dimensioner i de forskellige fag. Jeg har i 10 år udviklet, redigeret og samlet undervisningsmaterialer, øvelser, artikler og link, som ligger til gratis afbenyttelse og siden har hver uge rigtig mange brugere. Jeg vil gerne fortsætte. men jeg savner sparring, med- og modspil. Har du lyst at være med, så kontakt mig på ef@globalskole.dk

Nyt i uge 17 fra Globale Seniorer

 

DIIS-forskere griller Taksøe

Ny Taksøe udredningAmbassadør Taksøe-Jensen præsenterer 2. maj sin udredning om dansk udenrigspolitik. DIIS inviterer den 4. maj til seminar med Peter Taksøe-Jensen og en stribe af instituttets egne forskere til debat om udredningen. Deltagelse gratis, tilmelding senest tirsdag den 3. maj 2016 kl. 12.00.

>>>     Læs mere om seminar og tilmelding


Verdens bedste til udviklingsbistand?

TimbuktuanalyseTimbuktu Fonden har offentliggjort en uafhængig analyse af den danske udviklingsbistand udarbejdet af journalist og forfatter Jesper Heldgaard. Med udgivelsen giver Fonden sit input til folketingets forestående debat om dansk udenrigspolitik, som også Taksøe udredningen lægger op til.

>>>     Læs analysen her


Postkort fra Kibera

Støt Kibera projektetGlobale Seniorers næstformand, Maria Justiniano, er i Kenya og har besøgt vores samarbejdspartner i Kibera slummen i Nairobi. På generalforsamlingen den 17. marts tyvstartede vi en indsamling til projektet og den vil senere blive skudt officielt i gang her fra hjemmesiden. Der er god brug for hjælpen skriver Maria.

>>>     Læs postkortet fra Kibera