Globale Seniorer har tilsluttet sig Leave No One Behind Koalitionen

Koalitionens fælles mål er at få mere fokus på det bærende princip i Verdensmålene – ingen må lades i stikken!

 
Globale Seniorer har tilsluttet sig den danske Leave No One Behind Koalition, og dermed det internationale Leave No One Behind Partnerskab. Koalitionen arbejder for, at der indhentes data om forholdene for de grupper, der er ladt i stikken. De mest udsattes forhold drukner tit i de nationale SDG-rapporters gennemsnit, og siger ikke noget om deres reelle vilkår og indsatsen for at ændre deres betingelser. Koalitionen vil sætte fokus på netop deres forhold og arbejde for, at de får en stemme og en øget indflydelse. På den måde vil indsatsen også skabe generel fremgang for Verdensmålene.

>>>    Se mere om LNOB koalitionen

Godt nytår 2021 til medlemmer, følgere og samarbejdsparter


 
Hjemmesiden ønsker godt nyt år 2021 med et foto fra en af vores aktiviteter. På trods af Corona-pandemien har vi i årets løb afholdt flere spændende arrangementer – nogle virtuelle, andre som traditionelle møder med fysisk deltagelse. Vi har meget bevidst både fulgt anbefalingerne om at holde fysisk afstand og om at undgå social isolation.

2020 var et skrækkeligt år og er derfor let at sige farvel til. Præsidentvalget i USA og færdiggørelsen af en Covid-19 vaccine blev dog lyspunkter ved afslutningen af året, der bringer håb for 2021.

Globale Seniorer håber at magtskiftet vil betyde større opbakning til det internationale samfunds institutioner og til et mere samlet træk for en bæredygtig global udvikling. SDG parolen Leave No One Behind betyder blandt andet at alle mennesker, uanset alder, social status og placering på kloden får lige adgang til vaccinen.

Med de ønsker bliver der også i det ny år meget at tage fat på for Globale Seniorer.

>>> Se også Per Bo’s nytårshilsen til Globale Seniorers medlemmer
>>> Læs “2020 – Året der gik”, en registrering af årets aktiviteter

Styrket samarbejde med Danske Seniorer

Globale Seniorer er blevet kollektivt medlem af Danske Seniorer

Fra et samarbejdsprojekt på Folkemødet på Bornholm i 2018.
Arkivfoto.

Efter flere års positivt samarbejde har bestyrelsen indmeldt Globale Seniorer som kollektivt medlem i Danske seniorer. Med beslutningen bekræfter vi, at Globale Seniorer både nationalt og internationalt samarbejder så bredt som muligt med andre organisationer der har fokus på det internationale og eller på ældreområdet.

Vi glæder os til et tættere samarbejde, bl.a. om det projekt vi omtalte på hjemmesiden i sidste uge om udveksling af eksempler på ældreaktiviteter mellem Finland, Rusland og Danmark.

Vi håber også vi kan fortsætte generationsdebatten om verdensmålene som vi indledte på Folkemødet på Bornholm. Medlemskabet, tror vi, vil også skabe helt nye muligheder for samarbejde, der gensidigt kan styrke os. Vi får blandt andet en mulighed for kontakt til seniorer fordelt over hele landet. Med medlemskabet følger også en række praktiske og organisatoriske fordele som vi vil informere om i en senere mail til alle medlemmer.

Verdens Bedste Morgen 2020

i år uden Globale Seniorers aktive medvirken, men vi håber at være tilbage næste år!

Globale Seniorer på Valby Station 9. september 2016

Fredag den 4. september er der igen uddeling i gader og stræder af Verdens Bedste Nyheder. Det sker, som altid, fra tidlig morgen. Globale Seniorer, har været med siden 2016, hvor vi har mødt morgenfolket ved Valby Station, har givet dem avisen og fået en snak om Verdensmålene. Men i år er vi ikke med….

Vi havde regnet med det, og også tilmeldt os, men efter nærmere eftertanke i lyset af Coronakrisen har vi besluttet, at vi ikke bør deltage. Hele ideen med uddelingen er, at vi skal komme tæt på folk og gerne gå i dialog med dem. Det mener vi ikke, at vi som netværk af seniorer med med mange i risikogruppen, er de rette til.

Vi har meddelt arrangørerne, Verdens Bedste Nyheder, at vi springer over i år, men håber at deltage igen fra næste år. Det har de fuld forståelse for. Hvis nogen af jer undrer jer over, at I ikke er blevet opfordret til at deltage i uddelingen i år, ved I nu hvorfor.

Vi håber at morgenen den 4. september bliver verdens bedste morgen og at den bidrager til at fastholde fokus på Verdensmålene – det er der brug for!

Lene Grønfeldt

.

Globale Seniorer ønsker 2019 velkommen


 
Globale Seniorer byder det nye år velkommen med håbet om at vores aktiviteter kan bidrage til en ny udvikling i 2019. Herunder følger samtidig en nytårshilsen fra Globale Seniorers formand, Per Bo, og en summarisk beretning om aktiviteterne i året der gik.

>>>      Læs Per Bo’s nytårshilsen til Globale Seniorers medlemmer
>>>      Læs beretningen om aktiviteterne i 2018 – Året der gik

Vi vil længere ud med fotoudstillingen om FN’s Verdensmål

Globale Seniorers fotoudstilling om FN’s 17 Verdensmål udstilles i weekenden på Det Fynske Folkemøde 2018.
Men der er også en dag efter folkemødet og for Globale Senjiorer handler det om at udstillingen kommer så meget og så langt omkring som muligt.

Derfor stiller vi udstillingen gratis til rådighed til dem, der har et godt formål med det. Har du det, så send os en mail om, hvad du ønsker. Vi hører også gerne fra jer, der i jeres netværk har kontakt til personer og organisationer, som I mener kan have glæde af udstillingen.
 
 
Se udstillingens indhold, praktisk info og om hvordan man henvender sig!

Der er åbnet for et spændende efterår

Det skriver Asbjørn Andersen i et indlæg om, hvordan han oplevede det første tovholdermøde i Globale Seniorer.

 
På generalforsamlingen i år blev det besluttet at holde to møder årligt, hvor bestyrelsen sammen med tovholdere og aktive fra arbejdsgrupperne drøfter de samlede aktiviteter. Første møde blev holdt op til sommerferien og initiativet
”Et nyt Europa – en ny gruppe i Globale Seniorer ”, omtalt på hjemmesiden 15. august, udspringer af mødet. Andre initiativer og resultater vil løbende blive omtalt på hjemmesiden.

>>>      Læs Asbjørns indlæg om Tovholdermødet

Sommeren er forbi nu – Mandagsbaren åbner

Den danske sensommer har indfundet sig med byger, blæst og blandede temperaturer! Med andre ord er hverdagen startet efter en lang hed sommer – som de fleste forhåbentlig har nydt.
I anledning af den lange tørke og de tørre ganer åbner Globale Seniorer Mandagbaren:

Mandag d 20. august 2018 kl. 15:30 – 17:30
FIC, Svanevej 22, det store lokale over gården , 2400 København NV

Vi minder om at øl, vin, vand, frugt og usunde snacks kan købes til rimelige penge og glæder os til at se så mange som muligt til snak og hygge på Svanevej 22.

Og det samme gentager sig samme tid, samme sted:

Mandag d. 17. september 2018
Mandag d. 19. november 2018
Mandag d. 21. januar 2019
Mandag d. 18. februar 2019

Hvad skete der på sommerens FN-møde om ældres rettigheder

Maria Justiniano har sendt hjemmesiden et indlæg om sommerens møde i FN’s åbne arbejdsgruppe om ældres rettigheder. Maria bygger sit indlæg på referater fra FN og fra vores samarbejdspartnere Help Age International og AGE Platform Europe, som har delt materiale og vurderinger fra mødet med Globale Seniorer.
 
Maria oplyser i sit indlæg, at Globale Seniorer nu er akkrediteret FN’s arbejdsgruppe og dermed kan give skriftlige input til møderne og selv deltage. Hun oplyser også at Globale Seniorer, sammen med det danske CSO-samarbejde for at fremme en ældrekonvention, har henvendt sig til ældreminister Thyra Frank om et møde.

Mødet i FN’s arbejdsgruppe om ældreforhold i 2019 får temaerne: Social sikkerhed (herunder forsørgelse) og Livslang læring (uddannelse, træning og kapacitetsbygning). Det er op til civilsamfundets organisationer at sikre at vi herhjemme får en debat blandt ældre om temaerne og at regering og kommuner lægger seriøse kræfter i at følge op på processen i FN’s arbejdsgruppe om ældres rettigheder.

>>>      Læs Marias indlæg Voksende støtte til en ældrekonvention