Får Verdensmålene plads i et nyt regeringsgrundlag?

Globalt Fokus og 92-gruppen lancerede den 11. juni en Spotlightrapport om Danmarks udfordringer med at leve op til verdensmålene.

Det er gennemgående i rapportens 10 generelle anbefalinger, at Verdensmålene skal rykkes langt højere op på den politiske dagsorden. Vi har på store områder langt igen, hvis vi skal nå målene. Derfor anbefaler rapporten: Indskriv Verdensmålene i regeringsgrundlaget og sammentænk Danmarks internationale bidrag.

Globale Seniorer har medvirket som forfattere på målene 1, 3, 4, 8, 10 og 11, der handler om hhv. fattigdom, sundehed & trivsel, uddannelse, anstændige job, mindre ulighed samt om bæredygtige byer og lokalsamfund. Rapportens spotlight er rettet mod de mål, hvis fremdrift skal diskuteres til sommer i FN’s high-Level Political Forum, men den samler også op på de øvrige mål – læs den!

Læs Spotlightrapporten her
Pressemeddelelse i forbindelse med lanceringen

Aktionsdag for FN’s Verdensmål

#act4SDGS


Globale Seniorer var med på 2-årsdagen for SDG i Climat Planet, vi var med på Folkets Klimamarch, på folkemødet på Bornholm, som morgenduelige uddelere af Verdens Bedste Nyheder på Valby station og endelig på Kafé Kloden i Odense. (Foto klimamarch: Maria Rørbæk Wancher, øvrige: egne foto).

I morgen den 25. september er det global aktionsdag for at fremme Verdensmålene for en bæredygtig global udvikling. Det er præcis 3 år siden at lederne fra FN’s 193 medlemslande tiIsluttede sig de 17 Verdensmål.

I 129 lande og i mere end 900 byer vil over 1200 civilsamfunds organisationer i dag mobilisere til støtte for verdensmålene #act4SDGS.
I København gennemfører 3F og Arbejderbevægelsens Erhversråd i dag en konference på Arbejdermuseet og på Thorvaldsens Plads København er der fra 19:30 lancering af kampagnen ”Danmark for Målene” i Climate Planet, verdens største mobile globus.
Globale Seniorer støtter op om aktionsdagen og viser ovenfor en række foto fra de arrangementer, hvor Globale Seniorer det sidste år har været i aktion for Verdensmålene.

Den tilbageholdte tyrkiske kurder løslades

Hjemmesiden beskrev den 28. august at en tyrkisk kurder med eksil i Tyskland var blevet anholdt ved indrejse i Danmark. Vi frygtede at den danske anklagemyndighed var blevet misbrugt af Erdogan regimet til at at forfølge politiske modstandere og vi satte sammen med Helsinki Komiteen og Kurdisk Forum politisk fokus på sagen.

Den 1. august skriver Anklagemyndigheden, at Rigsadvokaten har besluttet at den tilbageholdte tyrkiske kurder ikke kan udleveres, men vil blive løsladt. Rigsadvokaten har desværre ikke ulejliget sig med en forklaring, men henviser til afgørelsen i en anden noget afvigende sag.

Vi vil fortsat gerne have en konkret forklaring. Vi vil gerne kunne udelukke muligheden for, at anklagemyndigheden ikke tidligt nok siger fra overfor Tyrkisk begærede arrestordre mod regimets politiske modstandere.

>>>       Nyheden fra Anklagemyndigheden hjemmeside
>>>       Se tidligere indlæg om sagen: “Løber Danmark Erdogans ærinder?”

Løber Danmark Erdogans ærinder?


 
 
 
 
 
Anholdt efter 20 års politisk asyl i Tyskland ved indrejse via Rødbyhavn
 
Foto: Andrys Stienstra CC BY-NC-SA 2.0
 

Dansk politi har på en Interpol arrestordre tilbageholdt en Tyrkisk statsborger med Asyl i Tyskland, da vedkommende ankom til den danske grænse via færgen til Rødbyhavn.

Globale Seniorer var i juni medarrangør af konferencen Tyrkiets valg – og europæernes ansvar. Arrangørerne har som opfølgning henvendt sig til de tre politiske indledere på konferencen Michael Aastrup, Mogens Lykketoft og Søren Søndergaard, og har opfordret dem til at følge sagen og sikre at den anholdtes menneskerettigheder ikke krænkes.

Vi frygter at Erdogan regimet misbruger det internationale politisamarbejde til at undertrykke de politiske frihedsrettigheder for en kurdisk modstander af regimet. Vores frygt er baseret i erfaringer fra tidligere sager (se henvendelsen). Vi håber at et politisk fokus på sagen kan bidrage til at sikre den pågældendes rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Sagen vil blive behandlet ved retten i Nykøbing Falster den 10. august i år.

>>>      Læs henvendelsen til Michael Aastrup, Mogens Lykketoft og Søren Søndergaard

Møde i FN om beskyttelse af ældres rettigheder

Fra den 23. til den 27. juli mødes repræsentanter for alle interesserede medlemslande, NGO’er og menneskerettighedsinstitutter for at diskutere mulighederne for at styrke beskyttelsen af ældres rettigheder globalt.

Årets møde vil fokusere på rettigheder på områderne: Selvstændighed og uafhængighed samt Pleje og palliativ behandling.

Globale Seniorer arbejder på at påvirke den danske opinion og få de danske repræsentanter til at støtte op om, at de ældres rettigheder styrkes med en konvention. Vi mener at den stillingtagen er i tråd med vores tradition for at være stærke forkæmpere for menneskerettighederne.

Help Age International, hvor Globale Seniorer er medlem, deltager på mødet i New York. I forbindelse med mødet har vi modtaget en række materialer.

Bak op om processen og vær med til at sætte en dagsorden for styrkelse af ældres rettigheder.

>>>      Se og del videoen herover om ældres menneskerettigheder
>>>      Læs rapporten Freedom to decide
>>>      Følg UN Web TV fra mødet, klik Live Now og find mærket #OEWG9

Er Danmark virkelig duks når det gælder Verdensmålene?

Det mente finansminister Christian Jensen, da han på folkemødet i torsdags præsenterede ministeriets rapport om fremdriften for Verdensmålene.
Christian Jensen nævnte eksempelvis det grønne område, klimaet, sundhed og det økonomiske område, men i det er hans lodret uenig med konklusionerne i den skyggerapport som Globalt Fokus og 92-gruppen har udarbejdet.

For at give det fulde billede af fremdriften bringer vi her link til ministeriets rapport og til den nye rapport fra Nordisk Ministerråd om status for SDGerne i Norden og landene omkring Østersøen.
Jeres webmaster hæftede sig især ved, at Christian Jensen på mødet committede sig kraftigt til parolen “Leave no one behind” og sagde, at der fortsat er meget at gøre for at nå målene i Danmark. Vi er enige med ministeren og skal love at holde fast i det.

>>>       Finansministriets fremdriftsrapport om Verdensmålene
>>>       Status for Verdensmålene omkring Østersøen (Nordisk Ministerråd)
>>>       Globalt Fokus’ og 92-Gruppens Skyggerapport

Implementering af verdensmål får kritik

I en ny rapport fra to store civilsamfundsnetværk, Globalt Fokus og 92-gruppen, gennemgås og vurderes den danske regerings arbejde med at implementere Verdensmålene i Danmark og i Danmarks internationale engagement. Resultatet af vurderingen er kritisk og belyser de udfordringer, som regeringen står overfor.

“Rapportens budskab er helt grundlæggende, at Danmark skal voldsomt op i gear for at nå i mål med verdensmålene i 2030”.

Det budskab er Globale Seniorer enige i, og det fremgår også af status for de mål, hvor Globale Seniorer har været bidragydere til vurderingerne og rapportens tekst.

>>>      Læs uddrag af pressemeddelelsen
>>>      Læs skyggerapporten

FNs Verdensmåls-pin kan købes igen!

verdensmåls-nål

Lene Grønfeldt har sendt hjemmesiden dette indlæg:
“Vi er flere, som længe har spurgt efter den fine nål som FN producerede ved lanceringen af Verdensmålene i 2015; men den har længe været udsolgt.
Nu kan den købes igen! Til den rørende pris af kr. 44,-.

Bestil den på: https://shop.unicef.dk/shop/accessories-83c1.html

Bær den selv – og så kan den jo også bruges til foræring til venner og bekendte, som endnu en ”reklame” for Verdensmålene!”

Læs FN’s status på Verdensmålene

Generalsekretær Antonio Guterres, har netop udsendt den årlige fremdriftsrapport for Verdensmålene, hvor udviklingen og status gennemgås mål for mål.

>>>      Link til rapporten
 

Rapporten er et af mange bidrag, forud for afholdelse af High Level Political Forum (HLPF) 2018, som finder sted i New York 9 – 18. Juli. Temaet for HLPF 2018 er: Transformation towards sustainable and resilient societies, og følgende mål er i centrum for drøftelserne:

Mål 6 Rent vand og sanitet
Mål 7 Bæredygtig energi
Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 15 Livet på land

Danmark deltager også i år med en delegation til HLPF, som vil bestå af folketingspolitikere, samt repræsentanter fra civilsamfund og erhvervsliv.

>>>      Læs mere om HLPF

Lene Grønfeldt