International ældredag 2017

 
Hvert år den 1. Oktober markerer vi ældre mennesker verden over med FN’s internationale ældredag. Det er vores dag, lad os bruge anledningen til at gøre omgivelserne opmærksom på ældredagen! I 2017 er temaet:

”Hvordan kan vi drage nytte af ældres erfaringer, ressourcer og indsats i fremtidens samfund”

Foto: Tibor Janosi Mozes/Pixabay, CC0

 
Globale Seniorers næstformand Maria skriver i den anledning hvordan hun ser muligheden for at bruge de ældres erfaringer som ressource.
– Det handler om at muliggøre og styrke vores bidrag i familierne, i lokalsamfundet og i samfundet generelt, skriver Maria. Det handler også om hvordan vi kan komme til at deltage i overensstemmelse med vores basale rettigheder, behov og ønsker.

>>>     Læs hele Marias indlæg: Brug de ældres erfaringer – Leaving no one behind
>>>     FN om ældredagen

Verdensmålene er fyldt to år

Mogens Lykketoft holder tale på fødselsdagsfesten i Climate Planets 24 diameter store jordklode-konstruktion på rådhuspladsen i København.

 
I går, den 25. september 2017, var det to år siden de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i FN. I En fødseldsdags hilsen fra verdensmålsgruppen i Globale Seniorer skriver Lene Grønfeldt:

”Fejringen af verdensmålenes ved et års dagen sidste år, var til at overse. Målene og dagen blev knapt omtalt i pressen, regeringen havde endnu ikke meldt meget ud; og kendskabet til verdensmålene var meget lille i befolkningen.

I år ser det bedre ud. Verdensmålene bliver oftere nævnt i pressen, regeringens handlingsplan for realiseringen af målene udkom i foråret, og der er aktiviteter og omtale på flere og flere områder. På Rådhuspladsen i København blev der holdt fødselsdag i Climate Planet, arrangeret af Nyt-Europa og en lang række civilsamfundsorganisationer, blandt andet Globalt Fokus og 92-Gruppen.

Mogens lykketoft, der var formand for FN’s Generalforsamling tilbage i 2015, understregede i sin fødselsdagstale, at det er helt afgørende for realiseringen af verdensmålene, at vi alle tager ansvar for at udbrede kendskabet til dem”.

>>>     Læs også opslaget: Verdensmålene – status aktiviteter september 2017

Hvor der bringes referat fra sidste temagruppemøde, dokumentreferencer og foto fra Verdensmålsgruppens aktiviteter. Sti til opslaget:

/globaleseniorer.com/aktiviteter/temagrupper/verdensmaalsgruppen/verdensmaalene-status-aktiviteter-september-2017/

Lever Danmark op til Verdensmålene?

I dag, 12. juli, udsender en bred gruppe repræsentanter for danske CSO’ere en fælles rapport med titlen:
What will Denmark look like in 2030?
I rapporten giver de deres syn på Danmarks bestræbelser på at leve op til Verdensmålene.

Baggrunden for udarbejdelse af rapporten, er erfaringer fra samarbejdet om holdninger til regeringens handlingsplan og forberedelserne til mødet i HLPF/FN i disse dage.

Det er rapportens gennemgående tema, at selv om Danmark på mange måder står med et gunstigt udgangspunkt i forhold til arbejdet med verdensmålene, betyder det ikke at der kan “hviles på laurbærrene”.

Følgende citat er hentet fra rapportens indledning:

Our report challenges the widespread belief that
Denmark, by and large, already has achieved the
Sustainable Development Goals at home and that
Denmark’s main contribution is to export sustainable
solutions to help others implement them.

Rapporten gennemgår og bedømmer mål for mål Danmarks position, og supplerer med ialt 83 specifikke anbefalinger til, hvordan Danmark kan videreføre en positiv udvikling til opnåelse af Verdensmålene.

Som det fremgår af rapporten, er alle bidrag alene tegnet af enkeltpersoner og/eller organisationer, der er således tale om et tværgående samarbejde båret af et fælles ønske om at styrke arbejdet for opnåelse af verdensmålene, også i Danmark. Rapporten skal bl.a. stå som dansk input til mødet i HLPF i FN.

Vi i Globale Seniorer har samme ønske, og vi ser rapporten som et dokument der bl. a. kan bruges til interne diskussioner om GS’ videre arbejde med Verdensmålene.

>>>      Hent rapporten her!

Lene Grønfeldt

FN ser på ældres rettigheder

kibera-containeren-2Maria Justiniano
skriver her om de aktuelle initiativer i FN omkring ældres vilkår og rettigheder

 
 
 
 
 
Vidste du, at FN har udpeget en uafhængig ekspert, Rosa Kornfeld-Matte, til at se på ældres rettigheder verden over?
Vidste du, at FN for flere år siden nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle diskutere ældres rettigheder – og komme med forslag til hvorvidt der skal udarbejdes en international konvention for ældre – eller om ældres rettigheder er dækket tilstrækkeligt af de eksisterende konventioner?
Vidste du, at Danmarks officielle holdning til en international konvention er, at ”ældres rettigheder er fint dækket ind allerede” – og dermed ikke støtter en sådan konvention.

Nu har FN’s højkommissionær for menneskerettigheder så netop offentliggjort sin rapport efter flere års undersøgelser i forskellige lande verden over, og hendes konklusioner er:

  • Ældre mennesker har en række særlige udfordringer med at få opfyldt deres rettigheder, og disse udfordringer bør der gøres noget ved omgående.
  • Selvom Madrid internationale Handlingsplan fra 2002 (MIPAA) har inspireret mange lande til at forbedre forholdene for ældre, så er den ikke tilstrækkelig til at sikre ældres rettigheder
  • Lande bør øge deres indsats med at styrke ældres rettigheder og med at overveje de forskellige forslag, der er fremkommet; herunder især udarbejdelse af en konvention for ældres rettigheder
  • Forhåbentlig vil FN’s arbejdsgruppe snarest forlægge et forslag, der indeholder et retsligt instrument som kan fremme og beskytte ældres rettigheder og værdighed.
  • Det er vigtigt, at der bliver skabt enighed på dette område så knap en milliard ældres rettigheder bliver beskyttet verden over

Maria Justiniano

>>>     Læs hele rapporten fra FN’s uafhængige ekspert

På gaden for verdensmålene

den-rode-plads-23-9-16-v2

’Kender du Verdensmålene’ spurgte disse Globale Seniorer folk på den Røde Plads på Nørrebro, København:

’Nej, næh, njah, måske lidt’
– ’er det ikke noget med FN?’

 
En enkelt svarede klar ’ja’, og så tilføjede hun ’men jeg arbejder altså også i en NGO!’.

’Kender du FN’s verdensmål’ var spørgsmålet. Og svarene viser klart, at der er et meget stort behov for mere viden. Men også at der er en stor velvilje.

Et tilbud om en gratis appelsinjuice fik folk til at stoppe op, længe nok til af få gang i lille, uddybende snak. Med sig hjem fik de avisen fra Verdens Bedste Nyheder, med en præsentation af de 17 Verdensmål.

Globale Seniorers aktionsgruppe fik skarp konkurrence fra en anden gruppe på pladsen. De skiltede med ’Guds Bedste Nyheder’!

På denne skønne, solbeskinnede eftermiddag i september nåede vi dog hurtigt frem til, at vi alle må gøre fælles sag, for at sikre kloden til de kommende generationer.

Knud Arne Nielsen,
23. september 2016

Et år efter Verdensmålene

– og stadig uden regeringsplan

 
Verdensmaal_Ikon18_dk_225Historien vil dømme os, hvis vi ikke når verdensmålene, skriver Globale Seniorer i en pressemeddelelse fra idag den 22. september. Verdensmålene blev vedtaget af 193 statsledere i FN bygningen i New York den 25. september sidste år.
 
Det haster med en handlingsplan for hvad civilsamfund, de mange interesseorganisationer, virksomheder og stat og kommuner skal gøre. Den har allerede lade vente på sig alt for længe, skriver Globbale Seniorer i udtalelsen.

>>>     Læs hele pressemeddelelsen

FN’s verdensmål:

Kan vi sikre kommende generationers rettigheder
– i de beslutninger vi træffer i dag!

 
 
IMG_1964Globale Seniorers generalforsamling vedtog torsdag den 17. marts et åbent brev til regering og folketing. I henvendelsen husker Globale Seniorer politikkerne på, at de har forpligtet sig til en indsats for at nå FN’s 17 verdensmål.
Kravet til politikkerne er at målene skal behandles som et sammenhængende hele, at der skal udarbejdes en national handlingsplan og at befolkningen skal inddrages i processen.

>>>     Læs hele udtalelsen

Future GenerationsEn ny ombudsinstitution?
Samtidig rejser Globale Seniorer spørgsmålet om hvordan man sikrer de fremtidige generationers rettigheder i forhold til spørgsmål som et rent miljø, en lige adgang til klodens ressourcer og bevarelse af biodiversiteten.
      Af bitter erfaring ved vi, at vores nuværende demokratiske system er mindre velegnet til at tage vare på de langsigtede interesser. Derfor opfordrer vi til at undersøge, hvilke muligheder der er for at udbygge det institutionelle system så det sikrer de nuværende generations ansvarlighed overfor de kommende. Debatten føres globalt og flere lande har ombudslignende institutioner, der på forskellig vis varetager de kommende generationers interesser. Det gælder f.eks. Finland, Schweitz og Tyskland.
Opgaven med at gennemføre verdensmålene for en bæredygtig udvikling gør dette spørgsmål top aktuelt, Hvordan vil politikerne fremover sikre de kommende generationers rettigheder?

>>>     Læs mere om generalforsamlingens beslutninger

Nye globale udviklingsmål

Den 25. september vedtog 193 medlemslande den nye bæredygtig globale udviklings dagsorden. I vedtagelsen er indbygget 17 kernemål for udviklingen frem mod 2030. Hovedmålene i egen oversættelse er bragt herunder. Yderligere link til centrale dokumenter om udviklingsmålene:

>>>XXXFN’s engelske version af mål og undermål vedtaget i generalforsamlingen
>>>XXXTransforming our world – the 2030 Agenda for Sustainable Development


SDG