Møde i FN om beskyttelse af ældres rettigheder

Fra den 23. til den 27. juli mødes repræsentanter for alle interesserede medlemslande, NGO’er og menneskerettighedsinstitutter for at diskutere mulighederne for at styrke beskyttelsen af ældres rettigheder globalt.

Årets møde vil fokusere på rettigheder på områderne: Selvstændighed og uafhængighed samt Pleje og palliativ behandling.

Globale Seniorer arbejder på at påvirke den danske opinion og få de danske repræsentanter til at støtte op om, at de ældres rettigheder styrkes med en konvention. Vi mener at den stillingtagen er i tråd med vores tradition for at være stærke forkæmpere for menneskerettighederne.

Help Age International, hvor Globale Seniorer er medlem, deltager på mødet i New York. I forbindelse med mødet har vi modtaget en række materialer.

Bak op om processen og vær med til at sætte en dagsorden for styrkelse af ældres rettigheder.

>>>      Se og del videoen herover om ældres menneskerettigheder
>>>      Læs rapporten Freedom to decide
>>>      Følg UN Web TV fra mødet, klik Live Now og find mærket #OEWG9

Er Danmark virkelig duks når det gælder Verdensmålene?

Det mente finansminister Christian Jensen, da han på folkemødet i torsdags præsenterede ministeriets rapport om fremdriften for Verdensmålene.
Christian Jensen nævnte eksempelvis det grønne område, klimaet, sundhed og det økonomiske område, men i det er hans lodret uenig med konklusionerne i den skyggerapport som Globalt Fokus og 92-gruppen har udarbejdet.

For at give det fulde billede af fremdriften bringer vi her link til ministeriets rapport og til den nye rapport fra Nordisk Ministerråd om status for SDGerne i Norden og landene omkring Østersøen.
Jeres webmaster hæftede sig især ved, at Christian Jensen på mødet committede sig kraftigt til parolen “Leave no one behind” og sagde, at der fortsat er meget at gøre for at nå målene i Danmark. Vi er enige med ministeren og skal love at holde fast i det.

>>>       Finansministriets fremdriftsrapport om Verdensmålene
>>>       Status for Verdensmålene omkring Østersøen (Nordisk Ministerråd)
>>>       Globalt Fokus’ og 92-Gruppens Skyggerapport

Implementering af verdensmål får kritik

I en ny rapport fra to store civilsamfundsnetværk, Globalt Fokus og 92-gruppen, gennemgås og vurderes den danske regerings arbejde med at implementere Verdensmålene i Danmark og i Danmarks internationale engagement. Resultatet af vurderingen er kritisk og belyser de udfordringer, som regeringen står overfor.

“Rapportens budskab er helt grundlæggende, at Danmark skal voldsomt op i gear for at nå i mål med verdensmålene i 2030”.

Det budskab er Globale Seniorer enige i, og det fremgår også af status for de mål, hvor Globale Seniorer har været bidragydere til vurderingerne og rapportens tekst.

>>>      Læs uddrag af pressemeddelelsen
>>>      Læs skyggerapporten

FNs Verdensmåls-pin kan købes igen!

verdensmåls-nål

Lene Grønfeldt har sendt hjemmesiden dette indlæg:
“Vi er flere, som længe har spurgt efter den fine nål som FN producerede ved lanceringen af Verdensmålene i 2015; men den har længe været udsolgt.
Nu kan den købes igen! Til den rørende pris af kr. 44,-.

Bestil den på: https://shop.unicef.dk/shop/accessories-83c1.html

Bær den selv – og så kan den jo også bruges til foræring til venner og bekendte, som endnu en ”reklame” for Verdensmålene!”

Læs FN’s status på Verdensmålene

Generalsekretær Antonio Guterres, har netop udsendt den årlige fremdriftsrapport for Verdensmålene, hvor udviklingen og status gennemgås mål for mål.

>>>      Link til rapporten
 

Rapporten er et af mange bidrag, forud for afholdelse af High Level Political Forum (HLPF) 2018, som finder sted i New York 9 – 18. Juli. Temaet for HLPF 2018 er: Transformation towards sustainable and resilient societies, og følgende mål er i centrum for drøftelserne:

Mål 6 Rent vand og sanitet
Mål 7 Bæredygtig energi
Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 15 Livet på land

Danmark deltager også i år med en delegation til HLPF, som vil bestå af folketingspolitikere, samt repræsentanter fra civilsamfund og erhvervsliv.

>>>      Læs mere om HLPF

Lene Grønfeldt

Godt Nytår 2018

Nu, hvor vi vender et nyt kalenderblad, ønsker Globale Seniorer alle medlemmer og samarbejdsparter et godt nytår!

Der er brug for et godt nyt år. Som Per Bo skriver i sin nytårshilsen til medlemmerne bød 2017 på mange udfordringer. De kan summes op i, at flere og flere nationer fra verden af i går, trækker sig fra internationalt bindende aftaler og samarbejder og synes ikke at begribe, at Pittsburgh, Palmyra og Paris ligger på samme planet.

Men der er heldigvis også håb at hente. Billedet på det nye kalenderblad herover er af Climate Planets 24 diameter store jordklode, som var opstillet på Rådhuspladsen i København i september 2017. I Climate Dome på Rådhuspladsen blev toårsdagen for verdensmålenes vedtagelse i FN fejret. Talerne dokumenterede, at mange andre stærke kræfter har taget over. Virksomheder, kommuner, delstater, byer og civilsamfunds organisationer træder til og arbejder sammen på tværs om konkrete projekter for en bæredygtig globale udvikling.

Globale Seniorer vil gerne bidrage til at bære denne bevægelse styrket ind i 2018!
Godt nytår til alle!
Jeres Webmaster

>>>      Læs Per Bo’s nytårshilsen
>>>      Se et sammendrag af Globale Seniorers aktiviteter i 2017

Kiberagruppen er tæt på målet

– men har fortsat behov for økonomisk støtte

 
Har du hørt om det dagcenter i Kibera, Nairobi som GS samler penge ind til?
 
Den gode nyhed er at gruppen næsten er i mål med indsamlingen af penge til den vandkiosk, som er et af projektets mål. Maria Justiniano, der er tovholder for gruppens arbejde gør her status over projektet.

 
“I Kiberagruppen satser vi på, at vandkiosken kan komme op at køre i første halvdel af 2018. Kiosken åbnes i slumområdet Kibera i Nairobi, Kenya, hvor en lille lokal organisation arbejder med at hjælpe de ældre. En gang om ugen stiller de frivillige op med the eller suppe og hjælper de syge med at søge adgang til den medicin de er berettiget til. En sygeplejerske fra det lokale sundhedscenter kommer fortæller om vigtigheden af motion og sund kost, en præst beder med dem og de frivillige hjælper de gamle med at få gang i hækletøj eller fletteri så de kan sælge produkterne og tjene en skilling.
 
Det er et flot stykke frivilligt arbejde. Men det kan styrkes yderligere med en vandkiosk, hvor de kan sælge vand og tjene lidt til både organisationen og de ældre.
Globale Seniorer har kendt den lokale organisation i 4 år og medlemmer af Kiberagruppen har været på besøg på centeret. Der er stadig brug for midler til at komme helt i hus, så vi opfordrer dig til at yde et bidrag så vi kan få sat kiosken op i første halvår af 2018.
Følg med her på siden, når vi indvier vandkiosken – det bliver en fest.”
 
stoet-kiberas-aeldreStøt indsamlingen til Kibera
>>>     Læs mere om projekt og indsamling