Rapporter om aldring og ældreforsorg

Maria Justiniano og Gunnar Olesen har kigget på to nye rapporter udarbejdet af hhv. WHO og ILO, og deler på opslaget “Globalt set” deres indtryk fra rapporterne. WHO’s rapport blev lanceret den 1. oktober, Den Internationale dag for ældre, og handler i år om Aldring og Helbred. De vigtigste indsatsområder for at forbedre forholdene for ældre er ifølge rapporten:
Tom linje
aldring-og-demens
Mere ældrevenlige boligområder
Sundhedssystemer der møder ældres behov
Plejesystemer der fungerer på lang sigt
Tom linje
Samtidig påpeger en rapport fra FN’s arbejdsorganisation, ILO, alvorlige mangler i mange landes ældreforsorg, herunder også i de europæiske landes. Samtidig peger rapporten på, at der kan skabes millioner af arbejdspladser ved at få de ældres behov for omsorg dækket ordentligt. ILO rapporten er trykt i 2015. I Maria og Gunnars omtale er der linket til begge rapporter.
Tom linje
>>>XXXLæs Marias og Gunnars omtale af rapporterne

Letsindig omgang med konventioner

I den danske politiske debat er det efterhånden blevet legitimt at rase mod konventionerne. Det er i dag et udbredt synspunkt blandt godtfolk og ministre at mange internationale konventioner og aftaler er noget forældet bras.  Kolliderer dansk politik med internationale konventioner og forpligtelser må sidstnævnte bare laves om.

Med sit indlæg Rend mig i konventionerne – eller? giver Henrik Døcker svar på hvorfor dette synspunkt er både naivt og farligt.

Henrik Døcker>>>XXXLæs Henrik Døcker: Rend mig i konventionerne – eller?

Strømmen af flygtninge vil fortsætte

“Og allerede i dag er der et misforhold mellem antallet af flygtninge og de ressourcer, verdens nationer stiller til rådighed for dem”

Andreas Kamm 16.9.2015aDet var udgangspunktet for Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, da han tirsdag den 16. september talte på et medlemsmøde i Globale Seniorer. Peter Højslev Petersen overværede mødet og refererer her sit hovedindtryk af Andreas Kamms oplæg:

Andreas Kamm ser ikke, at der bliver færre flygtninge i mange år frem på grund af de mange langvarige konflikter i verden. Eksempler på langvarige konflikter, som har skabt og fortsat skaber flygtningestrømme, er desværre lette at finde: Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen. Erfaringen er, at selv når en konflikt har fundet en løsning, og flygtningene kan vende tilbage, tager det lang tid, før hjælpebehovet forsvinder. Tommelfingerreglen er, at det tager lige så lang tid for et område at restituere sig efter en konflikt, som konfliktens varighed. Dansk Flygtningehjælp er således stadig på Balkan efter krigene, som startede i 1990’erne.

Løsning af konflikterne er langt fra en simpel sag. Måske løses konflikterne i f eks Syrien og Irak ikke ved at genoprette de 2 nationer, men ved opdelinger af dem som forbundsstater eller som adskilte stater. Konflikterne i det tidligere Jugoslavien blev ikke løst ved gendannelse af Jugoslavien.

Andreas Kamm er skuffet over, at flygtningesituationen i Europa ikke har fået EU til at finde fælles løsninger, men i stedet i vidt omfang har fået mange medlemsnationer til at forsøge sig med enegang “flugt fra fællesskabet”. Dels vil det ikke fungere, dels vil det undergrave en af EUs successer, nemlig de åbne indre grænser og den fælles ydre grænse – Schengen. EU har altså meget på spil, og det kan måske bidrage til at koncentrere EUs opmærksomhed om at etablere effektive fælles løsninger. Andreas Kamm er også overrasket over, at en så relativt lille flygtningestrøm – 1 0/00 af EUs befolkning? – i den grad kan ryste EU.

0830_syriske_flygtninge

Syriske flygtninge. Foto: UNHCR / G. Gubaeva

Får vi en mere EU venlig britisk regering?

Britisk parlamentGlobale Seniorers formand Per Bo gætter på, at vi får en mere EU venlig regering i Storbritannien efter parlamentsvalget torsdag den 7. maj. Paradokserne står i kø i det britiske parlamentariske system fremgår det af hans korte kommentar. En mere EU positiv regering på trods af stigende EU modtand i befolkningen er et af paradokserne.

>>>XXXLæs Per Bo’s kommentar: Paradoksernes banegård

Livsforløb og ældrevilkår

Maria Justiniano, næstformand i Globale Seniorer, deltog her i april i et møde om køn og ældre, arrangeret af HelpAge. Mødet blev afholdt i Zanvoort, Holland. Diskussionen gik på, hvor stor betydning livsforløb og køn har for de levevilkår man får som ældre. Tager vi de briller på, skriver Maria, er der desto større grund til at fokusere på ældre i udviklingslandene. I sit synspunkt på opslaget GLOBALT SET argumenterer Maria yderligere for sit standpunkt.

Glad for sin pension>>>XXXSe Marias indlæg: Alderdommen spejler vores livsforløb

Grækenland og sparepolitikken i EU

Det er vigtigt at forstå den græske krise, mener Irene Odgaard, som i et synspunkt til Globalt Set, giver sin vurdering af den græske gældskrise.

Euro og Græsk flag

Hun placerer et stort ansvar i en grådig finanssektor, og peger på, det paradoksale i, at det er de samme bankfolk som nu er i spidsen for at redde Europa. Medicinen har været besparelser i stedet for at fokusere på beskæftigelse og arbejdspladser.
Kommer vi ikke det nye græske styre i møde er alternativet den åbenlyse fascisme i Gyldent Daggry, vurderer hun.

>>>XXXLæs Irene Odgaards synspunkt

Globale Seniorer modtager gerne kommentarer eller yderligere synspunkter på den græske gældskrise. Du kan kommentere direkte i feltet under Irene Odgaards synspunkt.