Debatoplæg om tidens massakrer

Henrik Døcker har skrevet debatoplægget Farvel til våbnene? Med udgangspunkt i den senere tids massakrer stiller han i et generelt perspektiv spørgsmålet, om det er muligt at forebygge så barbariske handlinger? Som svar appellerer han til alverdens undervisningsvæsener om at sætte tolerance på skoleskemaet, og til at begrænse adgangen til håndvåben.

>>>       Læs Henrik Døckers: Farvel til våbnene

Hjemmefødning eller Verdensborger

Stærke udfordringer til internationalismen

 
Henrik Døcker trækker i sit debatindlæg historiske perspektiver op bag den internationalisme som er udfordret overalt i den vestlige verden. Han påpeger, at asylretten er knyttet til personlig forfølgelse eller frygt for det. Hvordan vi modtager flygtninge er til syvende og sidst et politisk valg, konkluderer han.

>>>     Læs Henrik Døckers debatindlæg

Københavner-erklæringen

Luppen skal frem, hvis der skal findes nyt i erklæringen, skriver Henrik Døcker i sin kommentar

 
Fredag den 13. april vedtog Europarådet Københavner-erklæringen på en konference i København. Erklæringen markerer afslutningen af det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité. Globale Seniorer har i samme uge gennemført en studierejse til Frankfurt og Strasbourg. Målet i Strasbourg var at tage temperaturen på Europarådets indsats for menneskerettighederne og udviklingen af domme og praksis i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
 
Henrik Døcker, der er blandt mediebranchens kyndigste menneskerets-eksperter, deltog sammen med 18 andre Globale Seniorer i studierejsen og hjemmesiden har benyttet lejligheden til at bede ham give en vurdering af Københavner-erklæringen, ”resultatet” af det danske formandskab.
 
Læs Henrik Døckers: Det var ikke let med denne menneskeret
 
Hjemmesiden vil i de næste uger bringe en række postkort fra studieturen, hvor deltagerne giver deres oplevelse af de forskellige institutioner og møder under turen.

Alt for længe tavshed om Afrin

Hjemmesiden har modtaget et synspunkt fra Povl Anker Andersen til “Globalt set” om situationen i Afrin i Syrien

Søndag den 18. marts kom oplysningerne om at den tyrkiske hær nu har fordrevet den kurdiske YPG milits fra Afrin. Ellers har der længe været larmende tavshed omkring det tyrkiske angreb på Afrin i Syrien, skriver Povl Anker Andersen. Han peger på vores ansvar i slutspillet om Syrien.

>>>      Læs Povl Ankers synspunkt

Tyrkiets intervention i det nordlige Syrien

Hjemmesidens kalender har de sidste par dage annonceret demonstrationen lørdag den 27. januar kl. 13, der bevæger sig fra Vesterbro Torv i København frem til Rådhuspladsen.
 
 
Baggrunden er at Tyrkiet den 20. januar startede et massivt bombardement af den kurdiske milits YPG i den nordlige syriske region Afrin. Demonstrationen er arrangeret af det Demokratiske Union’s Parti, PYD Danmark, og bl.a. støttet af Enhedslisten, Sammenslutning af Kurdiske Foreninger i Danmark, FEYKURD; Foreningen for kurdiske akademikere og studerende i Danmak, FOKUS-A.

>>>      Læs Povl Anker Andersens synspunkt – Stop Tyrkiets bombninger i Afrin
>>>      Læs referat af debatten i Europarådet

Sidstnævnte link er sendt til hjemmesiden af Lars Steinov, som er i Strasbourg for at deltage i NGO konferencens møder i forbindelse med Europarådet ordinære session 2018.

Regeringens plan for FN’s 17 verdensmål “For meget Danmark og for lidt verden”

Det skriver professor Ph.D. Steen Hildebrandt i sin anmeldelse af regeringens handlingsplan for Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål, der blev lanceret den 30. marts i FN-Byen i København af udviklingsminister Ulla Tørnæs og finansminister Kristian Jensen. Med sin anmeldelse: ”Tænk hvis regeringen og dagspressen …” kritiserer Steen Hildebrandt samtidig pressens larmende tavshed i forhold til omtalen af verdensmålene og regeringens redegørelse.

>>>      Læs Steen Hildebrandt: Tænk hvis regeringen og dagspressen …

Tyndt flertal bag Tyrkiets autoritære vej

Efter valget i Tyrkiet har Povl Anker Andersen sendt to kommentarer til hjemmesiden. Han kommenterer hhv. udfaldet af folkeafstemningen og den sultestrejke som er i gang i de Tyrkiske fængsler.
 
Kommentarerne har den fælles pointe, at Europa skal stå solidarisk med de demokratiske kræfter i Tyrkiet og anvende enhver lejlighed til at fastholde det nuværende tyrkiske regime på deres forpligtelser i forhold til resttatsprincipper og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

>>>      Læs kommentaren: Et forudsigeligt ja, men med stor modstand
>>>      Læs Kommentaren: Sultestrejker i de tyrkiske fængsler
>>>      Læs OSCE observationens foreløbige resultater og konklusioner