Blik for det globale – genlæsning af Lykketofts erindringer

Coronatiden har givet mange af os lejlighed til at læse og genlæse de bøger som hverdagen ikke levner ro til at fordybe os i. Per Bo har blandt andet genlæst Mogens Lykketofts Erindringer, holdning og handling fra sidste efterår, og deler her hvad han har fået ud af genlæsningen.
– Den er et godt bidrag til forståelsen af det politiske spil og ikke mindst et bidrag til, hvor vigtigt det er at have øjne og ører åbne for, hvad der sker uden for Danmarks grænser, da det påvirker os, hvilket vi desværre har fået anskuelsesundervisning i med Corona-krisen, skriver Per.

>>>      Læs Pers indlæg

Har vi et effektivt forsvar mod fremtidens udfordringer?

Våbenskjold for den danske hær

Angrebet fra Corona-virussen er globalt og altså en verdenskrig, konstaterer Per Bo i sit debatindlæg her på hjemmesiden. Angrebet giver anledning til at vende spørgsmålet om vi overhovedet har et effektivt forsvar. Ikke kun i betydningen, hvordan vi prioriterer i forhold til BNP, men først og fremmest i forhold til, hvad det er vi skal forsvare os imod. Per opfordrer til at tænke over, om vores forsvar er et relevant svar på fremtidens udfordringer.

>>>      Læs Per Bos debatindlæg

Vi må gøre det bedre efter Corona-krisen

Building Back Better
(Harvard diagram)

Det er konklusionen i dette debatindlæg fra Steen Hildebrandt til Globale Seniorers hjemmeside. Steen ønsker, at vi på den anden side af krisen ikke bare vender tilbage til verden som den var. Vi skal i stedet lære af alles erfaringer fra krisen, huske på, at det vi gør, gør en forskel. Vi skal turde bygge på vores håb og drømme, skriver Steen.

Steen Hildebrandt er Ph.D. professor emeritus og adjungeret professor.    >>>    Læs Steens debatindlæg

Mere om Pikettys Kapital og Ideologi

Et storvæk spækket med interessante analyser og oplysninger, mener Arne Skov Andersen

 
I Arne Skov Andersens kommentar giver han Peter Lyngse ret i, at Piketty kommer vidt omkring og også langt ned i detaljene i værket Se Peters tidligere kommentar. Men Arne mener også, at det er mere end umagen værd at læse sig igennem, både på grund af dokumentationen af indkomstulighederne, hans analyser og hans afklædning af myten om at uligheden tjener os alle bedst.
Arne ender med helt at erklære sig enig i Mogens Lykketofts synspunkt, at Kapital og Ideologi bør være pligtlæsning for socialdemokrater, men tilføjer, at det gerne må blive det for mange andre!

>>>      Læs Arnes kommentar

Om Pikettys nye udgivelse: Kapital og Ideologi

Peter Lyngse fra Globale Seniorer har, mens han overholdt afstandskravet, været tæt på Thomas Pikettys nyeste udgivelse: Kapital og ideologi. Selv om Peter på lange stræk er enig med Piketty, mener han at bogen er alt for lang og har for meget tomgang. I sit indlæg argumenterer han for sit synspunkt og opfordrer samtidig til også at orientere sig om bogen ud fra andre omtaler.
Han linker derfor til en video af Pikettys egen præsentationsforelæsning på Harvard og til 4 kommentarer af hhv. Mogens Lykketoft, Per Stig Møller, Lars Andersen og Michael Svarer.

>>>    Læs Peters kommentar

Retsstaten på knæ i spørgsmålet om børn af IS-krigere

Justitia. Foto: S. Hermann & F. Richter, Pixabay.

Henrik Døcker fra Globale Seniorer vurderer i sit debatindlæg at retsstaten generelt er på knæ. Han sætter det i perspektiv gennem en historisk redegørelse for retsstatsbegrebet og som eksempel på knæfaldet påviser han danske politikeres hykleri og ansvarsforflygtigelse i den konkrete sag om IS-krigernes børn.

Læs debatindlægget: Retsstaten på knæ
Husk også mødet om Krig og Fred og folkeret

Den tyrkiske invasion i Syrien kræver et svar fra Europa

I sit debatindlæg opfordrer Povl Anker Andersen EU og de europæiske statsledere til at træde i karakter overfor Tyrkiet. En tyrkisk militær aktion i Syrien vil destabilesere hele regionen og uden et stærkt europæisk svar vil vi svigte den kurdiske milits YPG, der var vestens vigtigste allierede i konflikten i Syrien.

Læs Povl Ankers debatindlæg: Europa må træde i karakter overfor Tyrkiet

Retsstaten på prøve

Frøken Justitia. Foto:
S. Hermann & F. Richter fra Pixabay

– Begrebet retsstat falder mig ind ved en vurdering af de besynderlige tvister om magten, som præger nutiden, især i Storbritannien og USA, indleder Henrik Døcker sit debatindlæg. Men han nøjes ikke med de aktuelle konflikter og drager paralleller tilbage i historien. En af hans pointer er, at det ikke kun er fjerne stater som er skrøbelige, også i Vesten har vi dysfunktionelle stater.

>>>      Læs Henrik Døckers indlæg: Retsstaten på prøve

Hvordan standse dødsspiralen?

Henrik Døcker rejser i sit debatindlæg om tidens terror spørgsmålet om det er muligt at alverdens religioner kunne gå sammen i, hvad han kalderet korstog for freden.

Henrik Døckers udgangspunkt er nutidens mange, grufulde og omfattende attentater og massakrer. Senest den serie af bombeattentater, som påske søndag ramte Sri Lanka, da 9 selvmordsbombere på IS’ bud udløste deres last af bomber i en række, kirker og hoteller.

>>>      Læs Henrik Døckers debatindlæg: Hvordan standse dødsspiralen