Den tyrkiske invasion i Syrien kræver et svar fra Europa

I sit debatindlæg opfordrer Povl Anker Andersen EU og de europæiske statsledere til at træde i karakter overfor Tyrkiet. En tyrkisk militær aktion i Syrien vil destabilesere hele regionen og uden et stærkt europæisk svar vil vi svigte den kurdiske milits YPG, der var vestens vigtigste allierede i konflikten i Syrien.

Læs Povl Ankers debatindlæg: Europa må træde i karakter overfor Tyrkiet

Retsstaten på prøve

Frøken Justitia. Foto:
S. Hermann & F. Richter fra Pixabay

– Begrebet retsstat falder mig ind ved en vurdering af de besynderlige tvister om magten, som præger nutiden, især i Storbritannien og USA, indleder Henrik Døcker sit debatindlæg. Men han nøjes ikke med de aktuelle konflikter og drager paralleller tilbage i historien. En af hans pointer er, at det ikke kun er fjerne stater som er skrøbelige, også i Vesten har vi dysfunktionelle stater.

>>>      Læs Henrik Døckers indlæg: Retsstaten på prøve

Hvordan standse dødsspiralen?

Henrik Døcker rejser i sit debatindlæg om tidens terror spørgsmålet om det er muligt at alverdens religioner kunne gå sammen i, hvad han kalderet korstog for freden.

Henrik Døckers udgangspunkt er nutidens mange, grufulde og omfattende attentater og massakrer. Senest den serie af bombeattentater, som påske søndag ramte Sri Lanka, da 9 selvmordsbombere på IS’ bud udløste deres last af bomber i en række, kirker og hoteller.

>>>      Læs Henrik Døckers debatindlæg: Hvordan standse dødsspiralen

Debatoplæg om tidens massakrer

Henrik Døcker har skrevet debatoplægget Farvel til våbnene? Med udgangspunkt i den senere tids massakrer stiller han i et generelt perspektiv spørgsmålet, om det er muligt at forebygge så barbariske handlinger? Som svar appellerer han til alverdens undervisningsvæsener om at sætte tolerance på skoleskemaet, og til at begrænse adgangen til håndvåben.

>>>       Læs Henrik Døckers: Farvel til våbnene

Hjemmefødning eller Verdensborger

Stærke udfordringer til internationalismen

 
Henrik Døcker trækker i sit debatindlæg historiske perspektiver op bag den internationalisme som er udfordret overalt i den vestlige verden. Han påpeger, at asylretten er knyttet til personlig forfølgelse eller frygt for det. Hvordan vi modtager flygtninge er til syvende og sidst et politisk valg, konkluderer han.

>>>     Læs Henrik Døckers debatindlæg

Københavner-erklæringen

Luppen skal frem, hvis der skal findes nyt i erklæringen, skriver Henrik Døcker i sin kommentar

 
Fredag den 13. april vedtog Europarådet Københavner-erklæringen på en konference i København. Erklæringen markerer afslutningen af det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité. Globale Seniorer har i samme uge gennemført en studierejse til Frankfurt og Strasbourg. Målet i Strasbourg var at tage temperaturen på Europarådets indsats for menneskerettighederne og udviklingen af domme og praksis i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
 
Henrik Døcker, der er blandt mediebranchens kyndigste menneskerets-eksperter, deltog sammen med 18 andre Globale Seniorer i studierejsen og hjemmesiden har benyttet lejligheden til at bede ham give en vurdering af Københavner-erklæringen, ”resultatet” af det danske formandskab.
 
Læs Henrik Døckers: Det var ikke let med denne menneskeret
 
Hjemmesiden vil i de næste uger bringe en række postkort fra studieturen, hvor deltagerne giver deres oplevelse af de forskellige institutioner og møder under turen.

Alt for længe tavshed om Afrin

Hjemmesiden har modtaget et synspunkt fra Povl Anker Andersen til “Globalt set” om situationen i Afrin i Syrien

Søndag den 18. marts kom oplysningerne om at den tyrkiske hær nu har fordrevet den kurdiske YPG milits fra Afrin. Ellers har der længe været larmende tavshed omkring det tyrkiske angreb på Afrin i Syrien, skriver Povl Anker Andersen. Han peger på vores ansvar i slutspillet om Syrien.

>>>      Læs Povl Ankers synspunkt