Verdensmålene skal med – også i sprogundervisningen

Ellen Farr vil inspirere os til at bruge sprogundervisning til at skabe engagement og dialog om vores fælles globale fremtid

 
 
Ellen bygger bl.a. sit synspunkt på erfaringer fra deltagelsen i Globale Seniorers rejse til Kirgisistan i 2019, hvor hun sammen med de øvrige deltagere gennem en måned trænede engelsk konversation med unge studerende på universitet i Osh. Ellen fortæller her om, hvordan det blev grebet an i Kirgisistan og om hvordan sprogundervisning kan lukke op for større kulturindsigt.

>>> Læs Ellens indlæg

Demokratiet begynder med dig og mig

Abraham Lincoln taler ved Gettysburg, USA 1863

Henrik Døcker går i dette indlæg på strejftog i spørgsmålet om hvem der har forpligtelsen til at sikre, at vores demokrati er et folkestyre, for folket af folket og ved folket. Et strejftog fra Montesquieu, over den franske revolution til FN’s menneskerettighedserklæring og til nutidens Capitol Hill. Han giver selv svaret: Den ligger både hos den enkelte borger og hos statsmagtens udøvere.

>>> Læs Henrik Døckers indlæg

Fire år med Trump – en lærestreg for Europa

USA’s præsidentvalg 2020. Foto: Wuestenigel, CC BY 2.0

Sådan lyder vurderingen i Per Bo’s kommentar til det amerikanske præsidentvalg, der får sin formelle afslutning på et møde i Valgmandskollegiet mandag den 14. december. Det sker efter at West Virginia torsdags, som den sidste af USA’s stater, officielt bekræftede resultatet af valget i staten.

>>> Læs Per Bo’s: Tanker ved et præsidentvalg

Forskellen på det legale og det legitime

Legitim leder i Hviderusland? Foto: InformNapalm 24-09-2020

Henrik Døcker spørger i dette indlæg hvad der er forskel på begreberne legalt og legitimt. Som svar forklarer han selv med to eksempler, hvordan i udgangspunktet ulovlige handlinger kan være berettigede og i sidste ende blive lovlige. Eksemplerne er hhv. de aktuelle systemkritiske demonstrationer i Hviderusland og de begivenheder, der skildres i den biografaktuelle Vores mand i Amerika. Med sidstnævnte eksempel husker Henrik os på, at det var modstandskampen mod Tyskland som i 1945 legitimerede Danmarks adgang til medlemskab af FN.

>>>      Læs Henriks Døckers indlæg: Legalt eller legitimt – hvad er forskellen?

I smittens tid er vi en eneste organisme

Kan vi bruge den fælles lære af Coronapandemien til at skabe noget nyt og bedre?

Steen Hildebrandt skriver at hans arbejde med verdensmålene startede med et foredrag han holdt på Nørre Nissum Seniorhøjskole. Det gjorde det også for de mange globale Seniorer, der hørte på [Steen Hildebrandts debatindlæg har været bragt som kronik i gårsdagens udgave af Politiken]. Foto: Globale Seniorer

Steen Hildebrandt, PhD professor em, er i dette debatindlæg optaget af, hvad vi har lært af Coronakrisen. Vi har både den indsigt, viden og teknologi, der skal til for at bygge en bedre verden i forhold til de store klima-, verdensmåls- og bæredygtighedsudfordringer, skriver han. Men det store spørgsmål er, fortsætter Steen, om vi har den politiske vilje og det lederskab der skal til, for at at skabe noget nyt og bedre.

Se Steen Hildebrandts debatindlæg

Hvor blev retsstaten af under Corona-krisen?

I sit indlæg Demokrati på vågeblus stiller journalist og forfatter Henrik Døcker spørgsmålet, hvor retsstaten er blevet af under krisen. Han giver os både et historisk perspektiv på ”nød bryder alle love” og ser nærmere på det retlige grundlag for den siddende regerings radikale indskrænkninger af vores forsamlings- og bevægelsesfrihed.

>>>      Læs Henrik Døckers indlæg: Demokrati på vågeblus

Blik for det globale – genlæsning af Lykketofts erindringer

Coronatiden har givet mange af os lejlighed til at læse og genlæse de bøger som hverdagen ikke levner ro til at fordybe os i. Per Bo har blandt andet genlæst Mogens Lykketofts Erindringer, holdning og handling fra sidste efterår, og deler her hvad han har fået ud af genlæsningen.
– Den er et godt bidrag til forståelsen af det politiske spil og ikke mindst et bidrag til, hvor vigtigt det er at have øjne og ører åbne for, hvad der sker uden for Danmarks grænser, da det påvirker os, hvilket vi desværre har fået anskuelsesundervisning i med Corona-krisen, skriver Per.

>>>      Læs Pers indlæg

Har vi et effektivt forsvar mod fremtidens udfordringer?

Våbenskjold for den danske hær

Angrebet fra Corona-virussen er globalt og altså en verdenskrig, konstaterer Per Bo i sit debatindlæg her på hjemmesiden. Angrebet giver anledning til at vende spørgsmålet om vi overhovedet har et effektivt forsvar. Ikke kun i betydningen, hvordan vi prioriterer i forhold til BNP, men først og fremmest i forhold til, hvad det er vi skal forsvare os imod. Per opfordrer til at tænke over, om vores forsvar er et relevant svar på fremtidens udfordringer.

>>>      Læs Per Bos debatindlæg

Vi må gøre det bedre efter Corona-krisen

Building Back Better
(Harvard diagram)

Det er konklusionen i dette debatindlæg fra Steen Hildebrandt til Globale Seniorers hjemmeside. Steen ønsker, at vi på den anden side af krisen ikke bare vender tilbage til verden som den var. Vi skal i stedet lære af alles erfaringer fra krisen, huske på, at det vi gør, gør en forskel. Vi skal turde bygge på vores håb og drømme, skriver Steen.

Steen Hildebrandt er Ph.D. professor emeritus og adjungeret professor.    >>>    Læs Steens debatindlæg

Mere om Pikettys Kapital og Ideologi

Et storvæk spækket med interessante analyser og oplysninger, mener Arne Skov Andersen

 
I Arne Skov Andersens kommentar giver han Peter Lyngse ret i, at Piketty kommer vidt omkring og også langt ned i detaljene i værket Se Peters tidligere kommentar. Men Arne mener også, at det er mere end umagen værd at læse sig igennem, både på grund af dokumentationen af indkomstulighederne, hans analyser og hans afklædning af myten om at uligheden tjener os alle bedst.
Arne ender med helt at erklære sig enig i Mogens Lykketofts synspunkt, at Kapital og Ideologi bør være pligtlæsning for socialdemokrater, men tilføjer, at det gerne må blive det for mange andre!

>>>      Læs Arnes kommentar