Debatkultur eller meningstyranni?

Design af vectorjuice/freepik.com

Henrik Døcker reflekterer i sit debatindlæg over ytringsfrihedens usynlige grænse. Han ser med udviklingen af kommunikations-formerne, at truslen mod den frie meningsbrydning ikke alene er staternes undertrykkelse af ytringsfriheden men også privates grænseoverskridende adfærd på de sociale medier. Det sidste, opfatter Henrik som misbrug af ytringsfriheden.

>>> Læs Henrik Døckers indlæg: Debatkultur eller meningstyranni?

Løfter og deres opfyldelse

Henrik Døcker skriver debatindlæg om løfter og mener det har taget alt for lang tid at hjemtage de danske mødre og børn fra Syrien

Barn i Syrisk flygtningelejr. Foto: Cloverphoto/iStock

Henrik Døcker sætter spot på, hvad løfter er værd. Især har politikerne et løst forhold til afgivne løfter – også selvom de har dækning i loven. Henrik tager os på tur ad de brudte løfters vej og ender med at se på løftebruddet overfor danske børn og deres mødre i lejrene i Syrien. Heldigvis, skriver Henrik, kan retsstaten mobiliseres. Det er nu sket og har betydet at tre mødre og 14 børn kan hentes hjem. Men Henrik husker os på, at der stadig er fem børn og deres mødre tilbage i helvedet i Nordsyrien.

>>> Læs Henrik Døckers debatindlæg

“Mødet mellem mennesker kan ændre verden”

Globale Seniorer har bedt Ellen Buch-Hansen anmelde Bjørn Førdes nye bog ”Vi tror vi kan måle alt – En historie om udvikling”

 
Både forfatter og anmelder har en relation til MS. Begges liv og arbejde har på forskellig vis været præget af deres møde med Mellemfolkeligt Samvirke. Da jeg opfordrede Ellen Buch-Hansen til at anmelde bogen, var jeg klar over at hun både personligt og i sit arbejde har været tæt på Bjørn Førde, med de fordele og udfordringer det kan give anmeldelsen. Men en så personlig fortælling, som forfatteren selv kalder en kærlighedserklæring til mødet mellem mennesker og kulturer, synes jeg fortjener at blive mødt af en ’der har været der selv’.

Povl Anker Andersen

 
”Vi tror vi kan måle alt” udkommer den 16. april på forlaget Turbine
Bogen kan bestilles på https://turbine.dk/produkt/vi-tror-vi-kan-maale-alt/
 
>>> Læs Ellen Buch-Hansens anmeldelse

Grænsen for det internationale ansvar

Henrik Døcker reflekterer i sit debatindlæg over begrebet ”det internationale ansvar”

 
Som eksempler vender han den meget aktuelle sag om ansvaret for børn af syrienskrigere der er efterladt i lejre og den 17 år gamle sag om Danmarks ansvar i sagen om tortur af irakiske fanger. Som jeg læser Henrik Døcker peger han på, at ikke alle umenneskeligheder er en international krænkelse. Vil man forandre må presset komme indefra.
>>>    Læs Henrik Døcker indlæg

Verdensmålene skal med – også i sprogundervisningen

Ellen Farr vil inspirere os til at bruge sprogundervisning til at skabe engagement og dialog om vores fælles globale fremtid

 
 
Ellen bygger bl.a. sit synspunkt på erfaringer fra deltagelsen i Globale Seniorers rejse til Kirgisistan i 2019, hvor hun sammen med de øvrige deltagere gennem en måned trænede engelsk konversation med unge studerende på universitet i Osh. Ellen fortæller her om, hvordan det blev grebet an i Kirgisistan og om hvordan sprogundervisning kan lukke op for større kulturindsigt.

>>> Læs Ellens indlæg

Demokratiet begynder med dig og mig

Abraham Lincoln taler ved Gettysburg, USA 1863

Henrik Døcker går i dette indlæg på strejftog i spørgsmålet om hvem der har forpligtelsen til at sikre, at vores demokrati er et folkestyre, for folket af folket og ved folket. Et strejftog fra Montesquieu, over den franske revolution til FN’s menneskerettighedserklæring og til nutidens Capitol Hill. Han giver selv svaret: Den ligger både hos den enkelte borger og hos statsmagtens udøvere.

>>> Læs Henrik Døckers indlæg

Fire år med Trump – en lærestreg for Europa

USA’s præsidentvalg 2020. Foto: Wuestenigel, CC BY 2.0

Sådan lyder vurderingen i Per Bo’s kommentar til det amerikanske præsidentvalg, der får sin formelle afslutning på et møde i Valgmandskollegiet mandag den 14. december. Det sker efter at West Virginia torsdags, som den sidste af USA’s stater, officielt bekræftede resultatet af valget i staten.

>>> Læs Per Bo’s: Tanker ved et præsidentvalg

Forskellen på det legale og det legitime

Legitim leder i Hviderusland? Foto: InformNapalm 24-09-2020

Henrik Døcker spørger i dette indlæg hvad der er forskel på begreberne legalt og legitimt. Som svar forklarer han selv med to eksempler, hvordan i udgangspunktet ulovlige handlinger kan være berettigede og i sidste ende blive lovlige. Eksemplerne er hhv. de aktuelle systemkritiske demonstrationer i Hviderusland og de begivenheder, der skildres i den biografaktuelle Vores mand i Amerika. Med sidstnævnte eksempel husker Henrik os på, at det var modstandskampen mod Tyskland som i 1945 legitimerede Danmarks adgang til medlemskab af FN.

>>>      Læs Henriks Døckers indlæg: Legalt eller legitimt – hvad er forskellen?

I smittens tid er vi en eneste organisme

Kan vi bruge den fælles lære af Coronapandemien til at skabe noget nyt og bedre?

Steen Hildebrandt skriver at hans arbejde med verdensmålene startede med et foredrag han holdt på Nørre Nissum Seniorhøjskole. Det gjorde det også for de mange globale Seniorer, der hørte på [Steen Hildebrandts debatindlæg har været bragt som kronik i gårsdagens udgave af Politiken]. Foto: Globale Seniorer

Steen Hildebrandt, PhD professor em, er i dette debatindlæg optaget af, hvad vi har lært af Coronakrisen. Vi har både den indsigt, viden og teknologi, der skal til for at bygge en bedre verden i forhold til de store klima-, verdensmåls- og bæredygtighedsudfordringer, skriver han. Men det store spørgsmål er, fortsætter Steen, om vi har den politiske vilje og det lederskab der skal til, for at at skabe noget nyt og bedre.

Se Steen Hildebrandts debatindlæg

Hvor blev retsstaten af under Corona-krisen?

I sit indlæg Demokrati på vågeblus stiller journalist og forfatter Henrik Døcker spørgsmålet, hvor retsstaten er blevet af under krisen. Han giver os både et historisk perspektiv på ”nød bryder alle love” og ser nærmere på det retlige grundlag for den siddende regerings radikale indskrænkninger af vores forsamlings- og bevægelsesfrihed.

>>>      Læs Henrik Døckers indlæg: Demokrati på vågeblus