EUs sociale søjle – En fordel for det danske arbejdsmarked?

Nyt Europa, Serviceforbundet, Frit Forum og FIC afholder konferencen “Et Socialt Europa” den 29. april kl 13-17 i Serviceforbundet, Ramsingsvej 30, 2500 Valby.

Konferencen har oplæg af en forsker, en NGO’er og en repræsentant for fagbevægelsen, samt en debat mellem kandidater til EU-Parlamentsvalget. Konferencen er gratis, men deltagelse kræver tilmelding. Se program og tilmeld dig via link herunder:
https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/68/

Den 26. maj – et valg i urolige tider

The Fall of the Rebel Angels by Pieter Bruegel den ældre, Public domain, Wikimedia Commons. Klik på billedet og se det i fuld størrelse.

Deltag i møde om valget til EU-Parlamentet den 26. maj. Mødet er arrangeret af Europagruppen i Globale Seniorer.

Onsdag d 24. april 2019, kl. 13-15
I FIC, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Ole Aabenhus, tdl. EU-korrespondent for DR og Jesper Svendsen, tdl. programmedarbejder i DR, nu EU rådgiver for Margrethe Auken bidrager til debatten.
Mere om mødet, tilmelding mm

A propos valget
Som et apropos til valget skriver Ole Aabenhus:
Globale Seniorer er med i en koalition mod skattely, hvor en række NGOer (Ibis, MS, DEO, Nyt Europa, FOA, Sonnenberg og altså Globale Seniorer) forsøger at påvirke danske MEP-kandidater til at gøre mere på en række konkrete felter, hvor formålet er at forhindre virksomheder og enkeltpersoner i at benytte sig at internationale transaktioner og skattely for at slippe med næsten-0 i skat.
I den forbindelse er Globale Seniorer medarrangører af et panelmøde med alle spidskandidater den 10. maj på Christiansborg.

Kom forbi Salon K til en seriøs Brexit snak

Brexit – Good to see all the blocks in place. Foto by muffinn.(CC BY 2.0)

FIC arrangerer møde om:

UK UD AF EU

Mange politiske oplægsholdere med både indsigt og indflydelse. Vi er tæt på tidspunktet for mødet. Alligevel kan du stadig nå at tilmelde dig:

28. marts 2019 kl. 17.00-20.00
Salon K i Huset,
Rådhusstræde 13, 1466 Kbh K

Arrangementet er gratis. Forhåndstilmelding obligatorisk til: fic@fic.dk. Se også program

Mødeinvitation: Er Kina en global magt?

Militæralliansen Shanghai Cooperation Organisation. By SejogoOwn work, Public Domain, Link

Globale Seniorer inviterer til møde med fokus på spørgsmålet: Er Kina en global magt? – intentioner, politik, realiteter. Mødet, der har oplæg af Professor Kjeld Erik Brødsgaard, Kina-studier, Copenhagen Business School, afholdes:

Tirsdag 26. marts kl. 13.00 – 15.00
Danske Seniorer, Griffenfeldsgade 58,
2200 København N

>>>      Mere om tilmelding og mødetema

Klar til generalforsamling 2019

Fra GS’ generalforsamling 2016

I morgen den 14. marts kl 10 ønsker formanden for Globale Seniorer velkommen til årets generalforsamling, som afholdes i Ældre Sagens ny hus i Snorresgade 17-19.
Der er tilmeldt 67 Globale Seniorer og 8 gæster til generalforsamlingen, det største antal fra vi stiftede Globale Seniorer i 2013 frem til i dag.
Inden den formelle del af mødet, holder fhv. udenrigsminister Martin Lidegaard, MF (RV), et gæsteoplæg. Vi har for at åbne debatten op til EU-Parlamentsvalget i maj spurgt ham:

Hvilken rolle skal Europa spille i verdensordenen og
hvordan skal Europa bidrage til en global, bæredygtig udvikling?

Dagsorden, forslag til behandling og praktiske informationer her på opslaget:
>>>       Generalforsamling 2019.

Vil du være med i GS’s aktiviteter på Folkemødet i 2019

Globale Seniorer inviterer alle interesserede medlemmer til opstartsmøde om aktiviteterne på årets Folkemøde på Bornholm fra den 13. til den 16. juni.
 
Opstartmøde tirsdag den 5. marts kl. 10.00 – 13.00
Danske Seniorers mødelokale, Griffenfeldsgade nr. 58, 2200 København N

Tilmeld dig mødet til Maria Justiniano pr. mail
Hvis du er forhindret i at deltage, men har lyst til at være med i forberedelse og realisering af aktiviteterne på Bornholm skal du også kontakte Maria.

>>>      Se mere om de ideer, der skal drøftes på mødet

Mandagsbaren holder vinterferie

En aflysning
Globale Seniorers mandagsbar mandag den 18. februar er aflyst på grund af vinterferie.

Men Globale Seniorers aktiviteter er ellers ikke lukket ned i næste uge. Møderækken om verdensmålene fortsætter og den 20. februar holder Lars Josephsen sit oplæg om Klima og energi. Har du i øvrigt husket at melde dig til generalforsamlingen den 14. marts?

Mere om mødet Klima og energi
Mere om Genralforsamling 2019

Klima og energi – centrale udfordringer for Verdensmålene

Vindmølleparken på Smøla i Norge. Foto: jechstra (CC BY-NC-ND 2.0)

Globale Seniorer inviterer til møde om Klima og energi i lyset af Verdensmålene:

Onsdag den 20. februar kl 10:30 – 12:30
hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N, Global Platform, bygning C 2. sal, mødelokale 21

>>>      Mere om mødet
>>>      Online-tilmelding

Mødet vil blive indledt med et oplæg af Lars Josephsen, cand. scient.og mpp.

Oplægget beskriver indholdet af klima- og energimålene i 2030 Agendaen, og kommer ind på målenes indbyrdes sammenhæng, og den rolle klima- og energi-spørgsmål generelt spiller for visionen om bæredygtig global udvikling. Det er et åbent spørgsmål, om vi i stand til at omstille produktion, forbrug og livsformer globalt til et niveau, der kan forhindre alvorlig forringelse af de grundlæggende vilkår for alt liv på jorden.

Møde om England & Brexit

Ilovetheeu [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

Onsdag 6. februar
kl 14:00 – 16:00
i Mødesalen hos
3F Chaufførerne
Svanevej 22, o.g.
2400 Kbhvn NV
 
Læs mere
Online-tilmelding
 
 
 
 
 
Mødet om England og Brexit er arrangeret af Europagruppen i Globale Seniorer og det er planlagt som en del af forberedelsen til gruppens tur til Manchester 4-8 marts 2019. Men invitationen til mødet gælder alle interesserede.
Kom og hør oplæg af Ole Helmersen og Fiona Wilson, der taler hhv. om de politiske forhold omkring Brexit og om hvordan spørgsmålet kommer til udtryk i hverdagen i den engelske befolknings meninger og daglige snak.

>>>      Se mere om Europagruppen