Hør om hvordan Europarådet fungerer

I forbindelse med Globale Seniorers studierejse til Strasbourg og Frankfurt afholdes vi et møde, med oplæg af Claus von Barnekow om hvordan Europarådet fungerer. Mødet holdes

Mandag den 11. december kl. 12.00 – 14.00
FIC, Svanevej 22, 2400 NV, mødelokalet på 2. sal

Claus von Barnekow er fhv. dansk ambassadør til Europarådet og fhv. seniorrådgiver i Europarådets sekretariat.

Claus von Barnekow deltager i studierejsen og er del af planlægningsgruppen. I umiddelbar forlængelse af dette møde vil der blive lejlighed for de tilmeldte til at drøfte programmet. Alle er velkomne, men af hensyn til planlægningen vil vi bede om tilmelding på globaleseniorer@gmail.com.

Deltag i Globale Seniorers studierejse til Strasbourg

 

 
 
 
I forbindelse med Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité fra november 2017 til maj 2018 arrangerer Globale Seniorer en studierejse til Strasbourg og Frankfurt i dagene 10.- 13. april 2018.

Det er nu muligt for alle medlemmer at tilmelde sig. Bemærk at tilmelding først gælder, når depositum på 1000 kr. per person er indbetalt. Mht. tilmelding gælder i øvrigt ”først til mølle princippet”.
I forbindelse med studierejsen vil vi inden afrejsen afholde nogle møder i København om relevante emner.

>>>    Se program for studierejsen
>>>     Download tilmeldingsblanket

Deltag i foredragsrækken om Verdensmålene

Formidlingsgruppen under Verdensmålsgruppen inviterer alle medlemmer af Globale Seniorer til at deltage i et eller flere møder i en foredragsserie om Verdensmålene.

Serien rummer i alt 7 foredrag fra 9. januar og frem til den 3. april hver anden tirsdag kl 10.30 – 12.30. Du kan tilmelde dig ét, flere eller alle møder, afhængig af din interesse!

>>>     Læs præsentationen af foredragsrækken og om tid, sted og tilmelding!

EU og Danmark bør styrke dialogen med Iran

Lis Garval, der deltog i Globale Seniorers Iran studietur, skriver her til hjemmesiden om mødet med den danske ambassadør, Danny Annan, på ambassaden i Teheran 24. oktober:
 
 

 
 
 
 

 
Globale Seniorer foran den danske ambassade i Teheran

 
”I er kommet til Iran på et fantastisk tidspunkt. Lige nu oplever vi også en spændende udvikling på det kommercielle område,” lød det fra ambassadøren, som gav en introduktion til udviklingen i Iran.

Danny Annan beskrev iranerne som meget sociale, venlige og utroligt gæstfri og fandt det overraskende, at der i et land med udstrakt kontrol og censurerede medier, foregår en ”vild politisk debat”.

Det dansk-iranske forhold er inde i en positiv udvikling, og Annan ser mange muligheder for øget dansk engagement i Iran, specielt på det kommercielle område.

Den danske eksport til Iran blev fordoblet fra 2014 – 16, og stigningen fortsætter. I de første syv måneder i år steg eksporten således med 16% ift. sidste år. Ambassadøren anslår, at eksporten kan blive på fire og seks mia. kr. inden for en overskuelig årrække.

Medicinalindustrien er mest i fokus, men der er også samarbejde på patent-og varemærkeområdet, universitetssamarbejde og samarbejde inden for skovbrug. De Kaspiske skove har samme slags træer, som vi har i Danmark, og de kan tåle et varmere klima.

Iran har købt vindturbiner og -vinger til at forbedre  miljøet. ”Iran har virkelig en miljøudfordring. Teheran er i visse perioder hyldet i en sovs af forurening, som man både kan se og smage, og som sidste år kostede tusinder af iranere livet”, fortæller ambassadøren.

Menneskerettigheder
Da udenrigsminister Kristian Jensen var på besøg sidste år, var han ledsaget af en talstærk delegation, inklusiv 124 forretningsfolk, som repræsenterede 58 danske virksomheder. Men han havde også spørgsmålet om menneskerettigheder med i kufferten.

Det spørgsmål er nok ikke fyldestgørende besvaret set fra dansk side, men Danmark er i en omfattende og konstruktiv politisk dialog med Iran om bl.a. menneskerettigheder og kvinders rettigheder. Man kan tale sammen, og det er vigtigt, understreger ambassadøren. Han ser optimistisk på fremtiden med de nye toner, den genvalgte præsident Hassan Rouhani har anslået.

Det er en dialog som Danmark, også som medlem af EU, har en forpligtelse til styrke, og som også  kan gennemføres via handel, mener han.

Spørgsmål og svar
Ambassadørens engagerede introduktion blev til en dialog om bl.a. atomaftalen og EU, kvinders stilling, civilsamfundsorganisationer og kulturelt samarbejde.

Om atomaftalen: Den er alfa og omega for et konstruktivt samarbejde med Vesten. Iran er tilfreds med, at EU bakker aftalen op.  Iranerne er, uanset ”politisk” tilhørsforhold, 100% enige om, at deres missilprogram er defensivt, og ikke har noget med atomaftalen at gøre. Det kan der ikke rokkes ved. De husker Irak – Iran krigen, hvor Iran ikke havde noget forsvar, og hvor tusinder og tusinder af unge iranere døde.

Om civilsamfunds-organisationer: Kritiske NGO’er har ikke nogen gang på iransk jord.
Om ligestilling: Kvinders rettigheder drøftes og de iranske kvinder er stærke og flytter grænser. Der er også flere kvinder end mænd, der får en højere uddannelse. Men det kniber med job bagefter. Lige rettigheder er der ikke tale om.

Om tilfredshed/utilfredshed med præstestyret: Ikke alle synes om styret, men man kan ikke forudse en opstand. Iranerne ønsker en bedre fremtid for deres børn, og de har et “velbegrundet” håb om, at det bliver bedre. Der er ikke politiske partier i Iran, men man kan tale om fire grupperinger/strømninger: Hardlinerne (død over USA), de pragmatisk konservative (parlamentets formand), de moderate (Rouhani) og reformtilhængerne. Genvalget af Rouhani med et solidt flertal er talende.

Om sociale udfordringer: Stofmisbrug er en stor social udfordring. Det anslås, at der er to millioner stofmisbrugere.

Om befolkningstilvækst: Der er 80 millioner indbyggere. Et tal der vokser med 1 million om året, og 1,2 millioner kommer ud på arbejdsmarkedet. Det er en demografisk udvikling, der er en udfordring i sig selv.

Om kulturelt samarbejde: Ambassaden har ikke det store budget til kulturelt samarbejde, som derfor i de senere år mest har været deltagelse i filmfestivaler og enkelte udstillinger af danske kunstnere.

Summa summarum: Ambassadør Danny Annan er optimistisk, ikke bare når det gælder det dansk – iranske samarbejde, men også – og tingene hænger jo sammen – når det gælder den politisk – økonomiske udvikling i Iran.

Venlig hilsen,
Lis Garval
25. oktober

Hvor går dansk udviklingsbistand hen?

Martin Bille Hermann - portrætfoto

 

 

 

 
Martin Bille Hermann, Udenrigsministeriets direktør for udviklingspolitik, orienterer om Danmarks nye udviklingsstrategi.
 

  • Har Danmark sagt farvel til fattigdomsorienteringen?
  • Er det den private sektor og øgede investeringer, der nu skal prioriteres i Danmarks udviklingssamarbejde?
  • Bliver der nu vendt op og ned på den traditionelle danske udviklingsbistand med dens fokus på bekæmpelse af fattigdom og på demokratisk udvikling med lige rettigheder for kvinder og mænd?

Sådan lød nogle af de centrale spørgsmål da Folketinget i januar i år vedtog en ny strategi for Danmarks udviklingspolitiske og humanitære samarbejde. Strategien  nedbryder skellet mellem det langsigtede forpligtende engagement og den mere her og nu aktuelle humanitær bistand.

Den ny strategien har FN’s 17 verdensmål som omdrejningspunkt for Danmarks udviklingssamarbejde.

Strategien har skabt bekymring i bistandsmiljøet, men er der grund til det ?

Martin Bille Hermann orienterer om Danmarks nye udviklingsstrategi, svarer på spørgsmål og diskuterer den nye strategi, dens formål og implementering.

Mødet er åbent for alle – så kom og vær med.

Tid
Torsdag 23. november kl. kl. 16:30 – 18:30.

Sted
Mødet holdes hos 3F, Svanevej 22, 2400 København NV – i den store mødesal, indgang til højre i gården.

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig – pladser i mødelokalet tildeles efter først til mølle princippet. Send mail med din tilmelding til: globaleseniorer@gmail.com

Globale Seniorer udstiller Verdensmålene

 
Fra onsdag den 4. oktober kan Globale Seniorers fotoudstilling FN’s verdensmål – kender du dem? ses på Bibliotek Kulturværftet i Helsingør.

Målet med udstillingen er at sprede kendskabet til Verdensmålene. Vi ved, at det kræver en opbakning på mindst 25-30 pct. af befolkningen, hvis man for alvor skal skubbe en sag i gang. Verdensmålene skal længer op på den politiske dagsorden og det kommer de først, hvis de bliver en folkesag.

Samtidig ønsker vi at fotoudstillingen inspirerer til handling. Målene kan nås, hvis alle gør en kæmpe indsats. Løsningerne er allerede derude, grib dem!

Det er tanken at udstillingen senere skal rundt til andre biblioteker og institutioner, hvor den kan ses af rigtig mange mennesker. Fra 4. oktober vil du kunne klikke dig ind på udstillingens foto her på hjemmesiden.

Deltag i åbningen
Udstillingen bliver åbnet af Helsingørs borgmester Benedikte Kiær ved en reception – alle er velkomne.

Åbningsreception onsdag den 4. oktober kl. 15
Bibliotek Kulturværftet, Allegade 2, Helsingør

>>>     Læs mere i pressemeddelelsen fra Bibliotek Kulturværftet

Hvem er Globale Seniorer – og hvad er demokrati og udvikling?

En delegation af politikere fra Bhutan til grundlovsmøde i Danmark i 2014 sammen med statsminister Helle Thorning-Schmidt. Foto Bjørn Førde

 
 
 
 
 
 
 
Globale seniorer holder onsdag den 11. oktober et offentligt møde og fortæller om vores interesser, mål og aktiviteter.

Hvem siger vores demokrati er det rigtige?
Bjørn Førde, som var første direktør for Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD), fortæller om den tænkning om demokrati og udvikling, der ligger til grund for instituttets arbejde.
Bjørn giver konkrete eksempler på aktiviteter i lande som Nepal, Bhutan, Egypten, Zimbabwe, Kenya og Tanzania. Hvad er lykkedes – og hvorfor? Hvorfor er det ikke så enkelt endda? Og hvad med demokratiet i Danmark?

Globale Seniorer – noget for dig?
Globale Seniorer er et netværk af folk, som interesserer sig for europæisk og internationalt samarbejde og udvikling. Maria Justiniano, næstformand, fortæller om hvad vi vil – og de aktiviteter vi har i gang. Om at få Verdensmålene gennemført, og en række andre internationale spørgsmål.
Kunne det være noget for dig? Så kom, hør – og spørg!

Tid, sted og tilmelding
Onsdag den 11. oktober kl. 16-18, i 3F’s mødesal, Svanevej 22, 2400 Kbh NV (adgang gennem porten og til højre i gården).
Skriv “Tilmelding møde 11. oktober” i mail med dit navn og mobiltlf.nr. til: globaleseniorer@gmail.com – senest 9. oktober.

>>>     Indbydelsen som PDF fil

Deltag i fejring af verdensmålene

Med kort varsel har vi i GS fået meddelelse om at Globalt Fokus er medarrangør på et fejrings-arrangement for verdensmålenes vedtagelse den 25. september 2015. Verdensmålene fylder 2 år og det er værd at fejre!

Tid: Mandag den 25. september 2017 kl 17-20
Sted: Climate Planet på Rådhuspladsen

Link til tilmelding
Der er stor rift om et begrænset antal pladser, så er du interesseret så tilmeld dig nu. I skrivende stund kl. 12 er det fortsat muligt. Mere om arrangementet se tilmeldingslink. Bemærk at arrangementet oprindeligt var placeret på Islands Brygge, men det er siden flyttet til Rådhuspladsen.

Nye løsninger på flygtningesituationen?

Kan vi finde nye progressive løsninger på den internationale flygtningesituation?
Mandag den 25. sept. kl. 19 i HK København, Svend Aukens Plads, 2300 S (ved Islands Brygge Metro)
 

Det er Netværk for Velfærd og Demokrati, der inviterer til møde. De ønsker at skabe debat om den internationale flygtningesituation og Danmarks rolle. Alle er velkomne.

Mogens Lykketoft indleder og dereft er er der debat mellem Annelise Marstrand Jørgensen, Camilla Bruckner, Leif Bork, Jakob Mark, Mogens Lykketoft og tilhørerne.

>>>      Læs mere om mødet og tilmelding

Efterårets aktiviteter er i fuld gang

Efterårets mødeaktiviteter er nu for alvor i gang. Her en kronologisk gennemgang af møder i Globale Seniorer i de kommende uger. Alle er velkomne til at deltage i aktiviteterne.
 

Etniske mindretal – og flertal – i det moderne Iran?
Arrangeret af Globale Seniorers Irangruppen
Foredrag ved lektor Rasmus Christian Elling
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (TORS)
Københavns Universitet
TID: torsdag den 14. september kl. 14:00 – 16:00
STED: FIC, Svanevej 22, 2.sal 2400 bh. NV opgang i porten tv

Alle er velkomne, tilmelding på mail til steffengothdk@gmail.com
 

Liberalisme og neoliberalisme – om ulighedsproblemet
Arrangeret af Globale Seniorers Globaliseringsgruppe, som en del af temagruppens aktiviteter.
Foredrag af Carl Kähler fra Globaliseringsgruppen
Link til Carls præsentation af foredraget
TID: onsdag den 20. september kl. 14:00 – 16:00
STED: FIC, Svanevej 22, 2. sal 2400 Kbh NV

Alle er velkomne, tilmelding på mail til ef@globalskole.dk
 

Hvilke principper vil Socialdemokratiet arbejde efter
– i udenrigs-, udviklings- og klimapolitik?

Debatmøde arrangeret af Globale Seniorer ved Peter Lyngse
Oplæg ved Jens Georg Bagge
Link til mere om mødet
TID: onsdag den 20. september kl. 17-19
STED: 3F’s mødesal, Svanevej 22, 2400 NV, indgang fra gården

Alle er velkomne, tilmelding på mail til globaleseniorer@gmail.com
 

Kender du FN’s 17 Verdensmål?
En foto udstilling som præsenterer verdensmålene
Arrangeret af Globale Seniorers Verdensmålsgruppe
TID: onsdag den 4. oktober kl. 15 åbningsreception
STED: Biblioteket Kulturværftet, Allegade 2, Helsingør

Alle er velkomne. Udstillingen løber frem til den 12. november
 

Europa Seminar 2017: Balkan og EU
Arrangeret af FIC, Globale Seniorer, m.fl. Støttet af Europa-nævnet
Oplæg af Jelena Andelic, Karsten Fledelius, Steen Gade m.fl.
Link til program tilmelding mm.
TID: lørdag den 7.oktober kl. 10-19
STED: 3F’s mødesal, Svanevej 22, 2400 NV, indgang fra gården

Alle er velkomne. On-line tilmelding
 

Borgernes Europa Topmøde 2017
De 5 scenarier for EU’s udvikling

Arrangeret af FIC, Globale Seniorer, Nyt-Europa m.fl. Støttet af Europa-nævnet
Oplæg ved Magrethe Vestager og debat med politikere fra alle partier i folketinget
Link til program tilmelding mm.
Tid: søndag den 8.oktober 2017 kl. 09.00 – 16.00
Sted: Fællessalen, Christiansborg

Alle er velkomne. On-line tilmelding

Kampagne for verdensmålene

Meld dig til uddeling af kampagneavisen!

 

Globale Seniorer vil igen i år, den 8. september, deltage i uddelingen af “Verdens Bedste Nyheders” kampagneavis under sloganet:

Vi er generation verdensmål
– sammen ændrer vi verden

Hvert år siden 2010 har Verdens Bedste Nyheder sagt godmorgen til hele Danmark med en avis, der fortæller om fremskridt og løsninger på klodens udfordringer. I år fejrer kampagnen Verdensmålene med et særligt fokus på børn og unge.
 
 
Globale seniorer deler materiale ud ved Valby station 8. september kl 7 – 9
Vi skal være mindst 10 – 12 frivillige
tilmelding til Jens Asger Hansen:
jah@munksoegaard.dk