Er der brug for et stærkere EU?

EuropaNYT sætter Mette Frederiksens nye EU udtalelser til debat

 

Marts måneds EuropaNYT møde byder som vanligt på debat om tre vigtige, aktuelle Europa-spørgsmål. Som sædvanligt er Ole Aabenhus vært og han lægger for med et kort oplæg om de spørgsmål der bliver sat til debat. Denne måned spørgsmål fremgår af illustrationen. Vær med i debatten – den er altid livlig!

Mødet afholdes den 4. marts 2021
kl. 10 – 11:45 på zoom

Mere om indhold, tilmelding mm.

Er Brexit så ‘done’

Globale Seniorers Europagruppe inviterer til online debatmøde med oplæg af Ole Helmersen, lektor på CBS

Fra Twitter @conservatives, november 2019. Valgplakat – Back Boris

Tidligere i Brexit forløbet, i februar 2019, holdt Ole Helmersen et spændende oplæg for Globale Seniorer, det var inden valget og sloganet ’Get brexit done’. På mødet denne gang spørger vi, om Brexit så er ’done’. Hvad ligger der i aftalen og hvad betyder den internt i Storbritannien? Webmødet holdes:

Mandag den 1. marts kl. 14 – 16

Tilmelding til Nina Ellinger, ninaellinger@gmail.com, senest den 27. februar kl. 18.
>>> Mere om indhold og praktiske spørgsmål

Hvor skal EU stille sig i Kina-USA konflikten

Spørgsmålet er et blandt flere emner til debat på EuropaNYT’s møde 4. februar

On-line møde torsdag 4. februar kl. 10:00 – 11:45.
Ole Aabenhus har sammensat en dagsorden med følgende punkter:
– Kina-USA konflikten, hvor skal EU stille sig?
– Ny debat om Europas fremtid, hvad skal vi mene?
– Europæisk mindsteløn, hvor bange skal vi være for EU-omstolen?

Tilmelding til Nina Ellinger ninaellinger@gmail.com senest onsdag den 3. februar kl. 18.
>>> Mere om mødet

Europæisk debat om ældreudfordringer

Virtuelt seminar i Help Age Europa Netværk 7-11 december 2020

 
Organisationen Help Age arrangerer i dagene 7-11 december et online seminar for det europæiske netværk, som Globale Seniorer er med i. Som medlemmer får vi en større stemme når det handler om ældres rettigheder og vi får adgang til information om det arbejde, der foregår i FN og EU.
I netværket møder vi organisationer fra Tyskland, England, Irland, Spanien, Italien, Sverige, Holland m.fl. og udveksler viden og inspiration.

Se mere om seminarets indhold i Oversigtsprogram og deltag, hvor du er interesseret.
Tilmelding til Maria Justiniano massif2013@gmail.com så modtager du link og dagsorden.

MERE OM HELPAGE

EuropaNyt springer december mødet over

Den 3. december 2020 afholder Globale Seniorer sammen med FN-forbundet konferencen Sociale rettigheder & grøn omstilling. Det sker på præcis samme tidspunkt som Europagruppen i Globale Seniorer normalt holder sit månedlige virtuelle EuropaNYT møde.

Ole Aabenhus og Nina Ellinger har meddelt at EuropaNYT af den grund springer mødet i december måned over og de anbefaler i stedet, at så mange som muligt deltager i konferencen Sociale rettigheder & grøn omstilling i Arbejdermuseet. EuropaNYT mødet afholdes næste gang torsdag den 7. januar 2021 kl. 10-12, skriver Nina og Ole og slutter med at ønske Godt Nytår til alle.

God praksis i civilsamfundets tilbud til ældre – et udvekslingsprojekt

Globale Seniorer er partner i projektet der udveksler god praksis mellem Danmark, Finland og Rusland, støttet af Nordisk Råd

 
Sammen med Danske Seniorer og to NGO’er fra Finland og Rusland starter Globale Seniorer til december projektet: Supportive Community – Informal Care for Elderly in Russia, Finland and Denmark. Projektet er finansieret af Nordisk Råd, der giver støtte til civilsamfunds- og netværksbaserede projekter mellem Rusland og de nordiske lande. Støtten gives med det formål at bidrage til fremgang og fredelig udvikling i regionen ved at binde tætte relationer mellem Norden og Rusland.

Ældrepolitisk gruppe er ansvarlig for Globale Seniorers indsats i projektet. Er du interesseret i projektet så læs mere herunder. Har du lyst og mulighed for at bidrage til gruppens arbejde så henvend dig til Maria Justiniano.

>>>    Mere om projektet

Aflysning af mødet ”Om at være dansk muslim”

Mellemøstgruppen i Globale Seniorer har besluttet at aflyse mødet den 18. november

 
Aflysningen skyldes både den generelle Covid-19 situation og specifikt, at den planlagte, brede debat af mange føles særlig udfordrende i forhold til anbefalinger og restriktioner.
Vi synes det er ærgerligt fordi der netop nu, hvor der igen er gang i en ensidig og uinformeret kritik af muslimer i Europa, er et åbenlyst behov for at snakke sammen og finde løsninger i fællesskab.

Tarek Hussein, der skulle indlede mødet, har givet tilsagn om at vi i stedet kan gennemføre mødet i 2021, når situationen tillader det.

Mellemøstengruppen foreslår at man i mellemtiden læser “Det sorte skæg: Om at være dansk muslim” skrevet af Tarek Ziad Hussein.