Mødeinvitation: Er Kina en global magt?

Militæralliancen SCO, Shanghai Cooperation Organisation. By SejogoOwn work, Public Domain, Link

Globale Seniorer inviterer til møde med fokus på spørgsmålet: Er Kina en global magt? – intentioner, politik, realiteter. Mødet, der har oplæg af Professor Kjeld Erik Brødsgaard, Kina-studier, Copenhagen Business School, afholdes:

Tirsdag 26. marts kl. 13.00 – 15.00

Stedet for mødet er endnu ikke på plads, men bliver snarest oplyst her på hjemmesiden.

>>>      Mere om tilmelding og mødetema

Klar til generalforsamling 2019

Fra GS’ generalforsamling 2016

I morgen den 14. marts kl 10 ønsker formanden for Globale Seniorer velkommen til årets generalforsamling, som afholdes i Ældre Sagens ny hus i Snorresgade 17-19.
Der er tilmeldt 67 Globale Seniorer og 8 gæster til generalforsamlingen, det største antal fra vi stiftede Globale Seniorer i 2013 frem til i dag.
Inden den formelle del af mødet, holder fhv. udenrigsminister Martin Lidegaard, MF (RV), et gæsteoplæg. Vi har for at åbne debatten op til EU-Parlamentsvalget i maj spurgt ham:

Hvilken rolle skal Europa spille i verdensordenen og
hvordan skal Europa bidrage til en global, bæredygtig udvikling?

Dagsorden, forslag til behandling og praktiske informationer her på opslaget:
>>>       Generalforsamling 2019.

Vil du være med i GS’s aktiviteter på Folkemødet i 2019

Globale Seniorer inviterer alle interesserede medlemmer til opstartsmøde om aktiviteterne på årets Folkemøde på Bornholm fra den 13. til den 16. juni.
 
Opstartmøde tirsdag den 5. marts kl. 10.00 – 13.00
Danske Seniorers mødelokale, Griffenfeldsgade nr. 58, 2200 København N

Tilmeld dig mødet til Maria Justiniano pr. mail
Hvis du er forhindret i at deltage, men har lyst til at være med i forberedelse og realisering af aktiviteterne på Bornholm skal du også kontakte Maria.

>>>      Se mere om de ideer, der skal drøftes på mødet

Mandagsbaren holder vinterferie

En aflysning
Globale Seniorers mandagsbar mandag den 18. februar er aflyst på grund af vinterferie.

Men Globale Seniorers aktiviteter er ellers ikke lukket ned i næste uge. Møderækken om verdensmålene fortsætter og den 20. februar holder Lars Josephsen sit oplæg om Klima og energi. Har du i øvrigt husket at melde dig til generalforsamlingen den 14. marts?

Mere om mødet Klima og energi
Mere om Genralforsamling 2019

Klima og energi – centrale udfordringer for Verdensmålene

Vindmølleparken på Smøla i Norge. Foto: jechstra (CC BY-NC-ND 2.0)

Globale Seniorer inviterer til møde om Klima og energi i lyset af Verdensmålene:

Onsdag den 20. februar kl 10:30 – 12:30
hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N, Global Platform, bygning C 2. sal, mødelokale 21

>>>      Mere om mødet
>>>      Online-tilmelding

Mødet vil blive indledt med et oplæg af Lars Josephsen, cand. scient.og mpp.

Oplægget beskriver indholdet af klima- og energimålene i 2030 Agendaen, og kommer ind på målenes indbyrdes sammenhæng, og den rolle klima- og energi-spørgsmål generelt spiller for visionen om bæredygtig global udvikling. Det er et åbent spørgsmål, om vi i stand til at omstille produktion, forbrug og livsformer globalt til et niveau, der kan forhindre alvorlig forringelse af de grundlæggende vilkår for alt liv på jorden.

Møde om England & Brexit

Ilovetheeu [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

Onsdag 6. februar
kl 14:00 – 16:00
i Mødesalen hos
3F Chaufførerne
Svanevej 22, o.g.
2400 Kbhvn NV
 
Læs mere
Online-tilmelding
 
 
 
 
 
Mødet om England og Brexit er arrangeret af Europagruppen i Globale Seniorer og det er planlagt som en del af forberedelsen til gruppens tur til Manchester 4-8 marts 2019. Men invitationen til mødet gælder alle interesserede.
Kom og hør oplæg af Ole Helmersen og Fiona Wilson, der taler hhv. om de politiske forhold omkring Brexit og om hvordan spørgsmålet kommer til udtryk i hverdagen i den engelske befolknings meninger og daglige snak.

>>>      Se mere om Europagruppen

Fredsproces og menneskerettigheder – i skyggen af konflikten i Syrien

Den amerikanske tilbagetrækning fra Syrien truer kurderne, vores vigtigste lokale allierede i kampen mod IS. Vil du vide mere om spillet om Syrien så deltag i konferencen: Fredsproces og menneskerettigheder i skyggen af konflikten i Syrien — USA, kurderne og Tyrkiet.

Den 7. februar 2019, kl. 17.00-20.00
i Fællessalen på Christiansborg,

Om tilmelding program mm.

Ældres vilkår – med blikket rettet mod Grønland og Kenya

Foto: Maria Justiniano; th: Fotograf Regitze Magrete Søby, Arktisk Instituts online billedsamling.

Globale Seniorer inviterer til møde:
 
Mandag 21. januar kl. 10-12
3F Chaufførernes mødesal,
Svanevej 22 over gården,
2400 København NV

 
Oplæg: Post.doc. Kamilla Nørtoft, KU om “Arktisk Aldring” og Maria Justiniano om ældrevilkår i Kenya.

Andelen af ældre i befolkningerne stiger – overalt på kloden, både i Danmark, Grønland og Kenya. Hvordan skaber vi bedre forhold for ældre globalt? Globale Seniorer inviterer til møde om det spørgsmål.

>>>      Læs mere om mødet program, tilmelding mm.
>>>      Tilmeld dig online