Globale Seniorer udstiller Verdensmålene

 
Fra onsdag den 4. oktober kan Globale Seniorers fotoudstilling FN’s verdensmål – kender du dem? ses på Bibliotek Kulturværftet i Helsingør.

Målet med udstillingen er at sprede kendskabet til Verdensmålene. Vi ved, at det kræver en opbakning på mindst 25-30 pct. af befolkningen, hvis man for alvor skal skubbe en sag i gang. Verdensmålene skal længer op på den politiske dagsorden og det kommer de først, hvis de bliver en folkesag.

Samtidig ønsker vi at fotoudstillingen inspirerer til handling. Målene kan nås, hvis alle gør en kæmpe indsats. Løsningerne er allerede derude, grib dem!

Det er tanken at udstillingen senere skal rundt til andre biblioteker og institutioner, hvor den kan ses af rigtig mange mennesker. Fra 4. oktober vil du kunne klikke dig ind på udstillingens foto her på hjemmesiden.

Deltag i åbningen
Udstillingen bliver åbnet af Helsingørs borgmester Benedikte Kiær ved en reception – alle er velkomne.

Åbningsreception onsdag den 4. oktober kl. 15
Bibliotek Kulturværftet, Allegade 2, Helsingør

>>>     Læs mere i pressemeddelelsen fra Bibliotek Kulturværftet

Hvem er Globale Seniorer – og hvad er demokrati og udvikling?

En delegation af politikere fra Bhutan til grundlovsmøde i Danmark i 2014 sammen med statsminister Helle Thorning-Schmidt. Foto Bjørn Førde

 
 
 
 
 
 
 
Globale seniorer holder onsdag den 11. oktober et offentligt møde og fortæller om vores interesser, mål og aktiviteter.

Hvem siger vores demokrati er det rigtige?
Bjørn Førde, som var første direktør for Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD), fortæller om den tænkning om demokrati og udvikling, der ligger til grund for instituttets arbejde.
Bjørn giver konkrete eksempler på aktiviteter i lande som Nepal, Bhutan, Egypten, Zimbabwe, Kenya og Tanzania. Hvad er lykkedes – og hvorfor? Hvorfor er det ikke så enkelt endda? Og hvad med demokratiet i Danmark?

Globale Seniorer – noget for dig?
Globale Seniorer er et netværk af folk, som interesserer sig for europæisk og internationalt samarbejde og udvikling. Maria Justiniano, næstformand, fortæller om hvad vi vil – og de aktiviteter vi har i gang. Om at få Verdensmålene gennemført, og en række andre internationale spørgsmål.
Kunne det være noget for dig? Så kom, hør – og spørg!

Tid, sted og tilmelding
Onsdag den 11. oktober kl. 16-18, i 3F’s mødesal, Svanevej 22, 2400 Kbh NV (adgang gennem porten og til højre i gården).
Skriv “Tilmelding møde 11. oktober” i mail med dit navn og mobiltlf.nr. til: globaleseniorer@gmail.com – senest 9. oktober.

>>>     Indbydelsen som PDF fil

Deltag i fejring af verdensmålene

Med kort varsel har vi i GS fået meddelelse om at Globalt Fokus er medarrangør på et fejrings-arrangement for verdensmålenes vedtagelse den 25. september 2015. Verdensmålene fylder 2 år og det er værd at fejre!

Tid: Mandag den 25. september 2017 kl 17-20
Sted: Climate Planet på Rådhuspladsen

Link til tilmelding
Der er stor rift om et begrænset antal pladser, så er du interesseret så tilmeld dig nu. I skrivende stund kl. 12 er det fortsat muligt. Mere om arrangementet se tilmeldingslink. Bemærk at arrangementet oprindeligt var placeret på Islands Brygge, men det er siden flyttet til Rådhuspladsen.

Nye løsninger på flygtningesituationen?

Kan vi finde nye progressive løsninger på den internationale flygtningesituation?
Mandag den 25. sept. kl. 19 i HK København, Svend Aukens Plads, 2300 S (ved Islands Brygge Metro)
 

Det er Netværk for Velfærd og Demokrati, der inviterer til møde. De ønsker at skabe debat om den internationale flygtningesituation og Danmarks rolle. Alle er velkomne.

Mogens Lykketoft indleder og dereft er er der debat mellem Annelise Marstrand Jørgensen, Camilla Bruckner, Leif Bork, Jakob Mark, Mogens Lykketoft og tilhørerne.

>>>      Læs mere om mødet og tilmelding

Efterårets aktiviteter er i fuld gang

Efterårets mødeaktiviteter er nu for alvor i gang. Her en kronologisk gennemgang af møder i Globale Seniorer i de kommende uger. Alle er velkomne til at deltage i aktiviteterne.
 

Etniske mindretal – og flertal – i det moderne Iran?
Arrangeret af Globale Seniorers Irangruppen
Foredrag ved lektor Rasmus Christian Elling
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (TORS)
Københavns Universitet
TID: torsdag den 14. september kl. 14:00 – 16:00
STED: FIC, Svanevej 22, 2.sal 2400 bh. NV opgang i porten tv

Alle er velkomne, tilmelding på mail til steffengothdk@gmail.com
 

Liberalisme og neoliberalisme – om ulighedsproblemet
Arrangeret af Globale Seniorers Globaliseringsgruppe, som en del af temagruppens aktiviteter.
Foredrag af Carl Kähler fra Globaliseringsgruppen
Link til Carls præsentation af foredraget
TID: onsdag den 20. september kl. 14:00 – 16:00
STED: FIC, Svanevej 22, 2. sal 2400 Kbh NV

Alle er velkomne, tilmelding på mail til ef@globalskole.dk
 

Hvilke principper vil Socialdemokratiet arbejde efter
– i udenrigs-, udviklings- og klimapolitik?

Debatmøde arrangeret af Globale Seniorer ved Peter Lyngse
Oplæg ved Jens Georg Bagge
Link til mere om mødet
TID: onsdag den 20. september kl. 17-19
STED: 3F’s mødesal, Svanevej 22, 2400 NV, indgang fra gården

Alle er velkomne, tilmelding på mail til globaleseniorer@gmail.com
 

Kender du FN’s 17 Verdensmål?
En foto udstilling som præsenterer verdensmålene
Arrangeret af Globale Seniorers Verdensmålsgruppe
TID: onsdag den 4. oktober kl. 15 åbningsreception
STED: Biblioteket Kulturværftet, Allegade 2, Helsingør

Alle er velkomne. Udstillingen løber frem til den 12. november
 

Europa Seminar 2017: Balkan og EU
Arrangeret af FIC, Globale Seniorer, m.fl. Støttet af Europa-nævnet
Oplæg af Jelena Andelic, Karsten Fledelius, Steen Gade m.fl.
Link til program tilmelding mm.
TID: lørdag den 7.oktober kl. 10-19
STED: 3F’s mødesal, Svanevej 22, 2400 NV, indgang fra gården

Alle er velkomne. On-line tilmelding
 

Borgernes Europa Topmøde 2017
De 5 scenarier for EU’s udvikling

Arrangeret af FIC, Globale Seniorer, Nyt-Europa m.fl. Støttet af Europa-nævnet
Oplæg ved Magrethe Vestager og debat med politikere fra alle partier i folketinget
Link til program tilmelding mm.
Tid: søndag den 8.oktober 2017 kl. 09.00 – 16.00
Sted: Fællessalen, Christiansborg

Alle er velkomne. On-line tilmelding

Kampagne for verdensmålene

Meld dig til uddeling af kampagneavisen!

 

Globale Seniorer vil igen i år, den 8. september, deltage i uddelingen af “Verdens Bedste Nyheders” kampagneavis under sloganet:

Vi er generation verdensmål
– sammen ændrer vi verden

Hvert år siden 2010 har Verdens Bedste Nyheder sagt godmorgen til hele Danmark med en avis, der fortæller om fremskridt og løsninger på klodens udfordringer. I år fejrer kampagnen Verdensmålene med et særligt fokus på børn og unge.
 
 
Globale seniorer deler materiale ud ved Valby station 8. september kl 7 – 9
Vi skal være mindst 10 – 12 frivillige
tilmelding til Jens Asger Hansen:
jah@munksoegaard.dk

Introduktion til Islamisk arkitektur

ved arkitekt, professor emeritus Hans Munk Hansen

 

 
 
Onsdag den 14. juni kl. 15-17
i FIC, Svanevej 22, 2., 2400 Kbh. NV

Globale Seniorers Irangruppe inviterer til møde med introduktion til islamisk arkitektur, som den manifesterer sig i Isfahan. Alle Globale Seniorer og støtter er velkomne til mødet, der er arrangeret af GS’ Irangruppe. Tilmelding til Nina Ellinger pr. mail ninaellinger@gmail.com senest tirsdag d. 13.juni.

Hans Munk Hansen er arkitekt og professor emeritus i restaurering ved Kunstakademiets Arkitektskole. Ved siden af undervisningen har han gennem årene fra sin tegnestue i København stået for mange byggerier og restaureringsopgaver i og udenfor Danmarks grænser.

Det specielle ved Hans Munk Hansen er de erfaringer og den indsigt han har fået gennem mange års ophold og arbejde i udlandet, særligt i Mellemøsten og i Middelhavslandene. Han har drevet tegnestuer i Teheran, Beirut og Libanon og har stået for restaurering af gammel islamisk arkitektur bl.a. i Isfahan, som står hans hjerte særlig nær.

Hans dybe indsigt og begejstring for Islamisk kunst og arkitektur er smittende og mange har gennem tiderne nydt godt af hans omfattende foredrags og skribentvirksomhed. Hans seneste bog om Isfahan ligger netop nu i trykken hos Vandkunsten.

Foto: Viggo Brun

FN og verdensmålene

Fra FN’s 71. generalforsamling
til High-level Political Forum juli 2017

 
Globaliseringsgruppen i Globale Seniorer inviterer alle medlemmer og interesserede til møde om FN og verdensmålene:

Mandag 12. juni kl. 10:30 til 12:30
FIC, Svanevej 22, 2., 2400 Kbh. NV

 
 

På mødet vil Poul Brandrup rapportere fra sin deltagelse som NGO delegeret i den danske delegation på FN’s 71. generalforsamling i juli 2016.

Hvordan fungerede NGO’ernes deltagelse, delegationens forberedelse og repræsentation på generalforsamlingen? Hvad fik Globalt Fokus, og vi som Globale Seniorer, ud af det i forhold til vores arbejde med verdensmålene?

Poul vil derefter trække nogle tråde fra generalforsamlingen og frem til den tilbagemelding om verdensmålene, der skal være i FN’s High-level Political Forum til juli 2017. Hvad har den danske regering gjort, og hvad har CSO’erne gjort? Hvilke input og vurderinger ligger der fra Europæisk niveau? Debatten på mødet skal fortælle os, hvad vi skal vægte for at styrke processen i Danmark.

Tilmelding inden 8. juni på link herunder eller pr. mail til globaleseniorer@gmail.com
>>>      Online tilmelding

Tarja Cronberg om Iran

– den politiske situation, atomaftalen og
kvinders forhold

 

Globale Seniorers inviterer til møde om den politiske udvikling i Iran:

Mandag den 29. maj 2017 kl. 14-16
i FIC, Svanevej 22, 2. 2400 Kbh. NV

 
 
 
På mødet kommer Tarja Cronberg med en dugfrisk melding om den politiske situation efter valget den 19. maj i Iran.

Tarja Cronberg har arbejdet ved forskningsinstitutioner i både Finland, Sverige og Danmark med emner i relation til byudvikling, samfundsudvikling, og i de senere år især internationale forhold, fred og sikkerhed. Hun var medlem af det finske parlament fra 2003-2007 for det Grønne Parti, medlem af EU-Parlamentet 2011 – 2014 og her formand for EU-parlamentets stående udvalg for Iran.

Tarja har udgivet mange publikationer. Helt frisk er bogen “Nuclear Multilateralism and Iran – Inside EU Negociations”, se vedhæftede fil.

Alle Globale Seniorer og støtter er velkomne til mødet, der er arrangeret af GS’ Irangruppe. Tilmelding til Steffen Gøth pr. mail steffengothdk@gmail.com senest d. 24. maj.

Husk debatmødet: Konventionernes fremtid

Husk at tilmelde dig Globale Seniorers debatmøde om konventionernes fremtid:

Onsdag den 17. maj kl. 10.30 – 13.00
hos FIC på Svanevej 22, 2. 2400 København NV

Oplægsholdere: Frederik Harhoff, Tyge Lehmann, og Per Lachmann, der alle tre har stor viden og erfaring fra arbejdet med internationale konventioner.

Tilmelding til Maria Justiniano, massif2013@gmail.com
Se mere om mødet i den oprindelige mødeinvitation.

Som appetitvækker til mødets emnekreds kan du også læse de to indlæg der er linket til herunder:

>>>     Henrik Døcker: Rend mig i konventionerne?
>>>     Claus von Barnekow m.fl.: Indleder DK et opgør med menneskerettighederne