Introduktion til Islamisk arkitektur

ved arkitekt, professor emeritus Hans Munk Hansen

 

 
 
Onsdag den 14. juni kl. 15-17
i FIC, Svanevej 22, 2., 2400 Kbh. NV

Globale Seniorers Irangruppe inviterer til møde med introduktion til islamisk arkitektur, som den manifesterer sig i Isfahan. Alle Globale Seniorer og støtter er velkomne til mødet, der er arrangeret af GS’ Irangruppe. Tilmelding til Nina Ellinger pr. mail ninaellinger@gmail.com senest tirsdag d. 13.juni.

Hans Munk Hansen er arkitekt og professor emeritus i restaurering ved Kunstakademiets Arkitektskole. Ved siden af undervisningen har han gennem årene fra sin tegnestue i København stået for mange byggerier og restaureringsopgaver i og udenfor Danmarks grænser.

Det specielle ved Hans Munk Hansen er de erfaringer og den indsigt han har fået gennem mange års ophold og arbejde i udlandet, særligt i Mellemøsten og i Middelhavslandene. Han har drevet tegnestuer i Teheran, Beirut og Libanon og har stået for restaurering af gammel islamisk arkitektur bl.a. i Isfahan, som står hans hjerte særlig nær.

Hans dybe indsigt og begejstring for Islamisk kunst og arkitektur er smittende og mange har gennem tiderne nydt godt af hans omfattende foredrags og skribentvirksomhed. Hans seneste bog om Isfahan ligger netop nu i trykken hos Vandkunsten.

Foto: Viggo Brun

FN og verdensmålene

Fra FN’s 71. generalforsamling
til High-level Political Forum juli 2017

 
Globaliseringsgruppen i Globale Seniorer inviterer alle medlemmer og interesserede til møde om FN og verdensmålene:

Mandag 12. juni kl. 10:30 til 12:30
FIC, Svanevej 22, 2., 2400 Kbh. NV

 
 

På mødet vil Poul Brandrup rapportere fra sin deltagelse som NGO delegeret i den danske delegation på FN’s 71. generalforsamling i juli 2016.

Hvordan fungerede NGO’ernes deltagelse, delegationens forberedelse og repræsentation på generalforsamlingen? Hvad fik Globalt Fokus, og vi som Globale Seniorer, ud af det i forhold til vores arbejde med verdensmålene?

Poul vil derefter trække nogle tråde fra generalforsamlingen og frem til den tilbagemelding om verdensmålene, der skal være i FN’s High-level Political Forum til juli 2017. Hvad har den danske regering gjort, og hvad har CSO’erne gjort? Hvilke input og vurderinger ligger der fra Europæisk niveau? Debatten på mødet skal fortælle os, hvad vi skal vægte for at styrke processen i Danmark.

Tilmelding inden 8. juni på link herunder eller pr. mail til globaleseniorer@gmail.com
>>>      Online tilmelding

Tarja Cronberg om Iran

– den politiske situation, atomaftalen og
kvinders forhold

 

Globale Seniorers inviterer til møde om den politiske udvikling i Iran:

Mandag den 29. maj 2017 kl. 14-16
i FIC, Svanevej 22, 2. 2400 Kbh. NV

 
 
 
På mødet kommer Tarja Cronberg med en dugfrisk melding om den politiske situation efter valget den 19. maj i Iran.

Tarja Cronberg har arbejdet ved forskningsinstitutioner i både Finland, Sverige og Danmark med emner i relation til byudvikling, samfundsudvikling, og i de senere år især internationale forhold, fred og sikkerhed. Hun var medlem af det finske parlament fra 2003-2007 for det Grønne Parti, medlem af EU-Parlamentet 2011 – 2014 og her formand for EU-parlamentets stående udvalg for Iran.

Tarja har udgivet mange publikationer. Helt frisk er bogen “Nuclear Multilateralism and Iran – Inside EU Negociations”, se vedhæftede fil.

Alle Globale Seniorer og støtter er velkomne til mødet, der er arrangeret af GS’ Irangruppe. Tilmelding til Steffen Gøth pr. mail steffengothdk@gmail.com senest d. 24. maj.

Husk debatmødet: Konventionernes fremtid

Husk at tilmelde dig Globale Seniorers debatmøde om konventionernes fremtid:

Onsdag den 17. maj kl. 10.30 – 13.00
hos FIC på Svanevej 22, 2. 2400 København NV

Oplægsholdere: Frederik Harhoff, Tyge Lehmann, og Per Lachmann, der alle tre har stor viden og erfaring fra arbejdet med internationale konventioner.

Tilmelding til Maria Justiniano, massif2013@gmail.com
Se mere om mødet i den oprindelige mødeinvitation.

Som appetitvækker til mødets emnekreds kan du også læse de to indlæg der er linket til herunder:

>>>     Henrik Døcker: Rend mig i konventionerne?
>>>     Claus von Barnekow m.fl.: Indleder DK et opgør med menneskerettighederne

Civilsamfund, reformbevægelse og kvinders forhold i Iran

Globale Seniorers Irangruppe inviterer til møde om Civilsamfund, reformbevægelse og kvinders situation i Iran. Mødet afholdes:

Onsdag den 10, maj kl 13:30 til 16:00
Sted: FIC Svanevej 22, 2. sal 2400 Kbh. NV

Mødet har Janne Bjerre Christensen, antropolog, Ph. D. som indleder.

Janne har gennem mere end 20 år beskæftiget sig indgående med Iran. Hun har bl.a. skrevet Ph. D. om narkotika, afvigere og demokrati i Iran, og har siden forsket videre i civilsamfundsforhold i Iran på DIIS.

Janne vil i sit oplæg tage udgangspunkt i Irans historie siden revolutionen i 1979 og vil særligt tale om reformbevægelsen og kvinders situation. Janne svarer desuden gerne på spørgsmål om menneskerettigheder, unge mm.

Mødet er et led i Irangruppens forberedelser af en studierejse, men alle der interesserer sig for Iran’s udvikling i dag er velkomne. Tilmelding til steffengothdk@gmail.com senest mandag d. 8. maj.

Luftfoto af Teheran, By Hansueli Krapf, CC BY-SA 3.0

Debatmødet “Konventionernes fremtid”

Globale Seniorer inviterer til debatmøde om konventioner:

Onsdag den 17. maj kl. 10.30 – 13.00
hos FIC på Svanevej 22, 2. 2400 København NV

Oplægsholdere er Frederik Harhoff, Tyge Lehmann, og Per Lachmann, der alle tre har stor viden og erfaring fra arbejdet med internationale konventioner gennem hele deres arbejdsliv.

Maria Justiniano fortæller, at formålet med mødet er at opnå en større forståelse for hvad en konvention er, hvorfor vi egentlig har dem og hvad der er deres fremtid?
“I medierne debatterer de politiske partier om at ‘revidere og opdatere’ konventionerne. Det kan være svært at gennemskue hvad det handler om, men kom og bliv klogere på det, og stil spørgsmål til eksperterne”, siger Maria og fortsætter:

“Globale Seniorer er også udfarende i forhold til at påvirke Danmarks holdning til en FN konvention for ældre. Det er op ad bakke, og hvorfor er det egentlig det? Er tiden for konventioner ugunstig? Er konventioner blevet umoderne?”

Tilmelding til Maria Justiniano, massif2013@gmail.com

Læs også kronikken: Indleder Danmark et opgør med menneskerettighederne og de øvrige indlæg i debatten.

Internationale skatteforhold

Tirsdag den 2. maj kl. 13-15 holder Hanna Brejnholt Tranberg, skattespecialist hos Mellemfolkeligt Samvirke, et møde med og for Globale seniorer for at klæde os bedre på om international skattepolitik.

Vi har bedt Hanna Brejnholt Tranberg lave et oplæg  om de legale og illegale skatteforhold, og hvad der findes af tiltag og muligheder for at kontrolere og regulere de internationale finanser bedre.
 
ACTION AID UK CAMPAIGNING TO STOP TAX DODGING IN MALAWI
 
Der er god lejlighed til at spørge ind og blive klogere. Mødet er et led i globaliserings-gruppens møderække om globale handels og finansaftaler, alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Brug:
 
Online-tilmelding eller pr. mail til globaleseniorer@gmail.com

Mødet afholdes ved MS Fælledvej 12, 2200 Kbh. N, Bygning C (baghuset), Global Platform 1. sal.

De store persiske digtere

– Deltag i Irangruppens møde!

 
Åbent medlemsmøde arrangeret af Globale Seniorers Irangruppe:

Onsdag den 19. april kl. 13:30 til 15:30
I FIC/GS Svanevej 22, 2. 2400 Kbh. NV

Oplæg ved tidligere ambassadør
Ole Wøhlers Olsen.
De store persiske digteres værker bliver stadig læst og beundret i dag, og har haft enorm betydning for den iranske kultur og identitet under skiftende regimer, religioner og overherredømmer.
På mødet vil Ole Wøhlers Olesen fortælle om de store persiske digtere fra 940 til 1390 og deres historiske og kulturelle samtid.
Tilmelding pr. mail til ninaellinger@gmail.com senest 16. april.

Debat om Globale Seniorers fremtidige aktiviteter

Deltag i debatten på generalforsamlingen torsdag den 16. marts fra kl. 10-13. Har du husket at tilmelde dig? Ellers vil vi opfordre dig til at gøre det nu!

IMG_1961Tilmeld dig generalforsamlingen online

Eller tilmeld dig pr. mail til:
globaleseniorer@gmail.com
 
 
 
 
 
Gruppedebat
Fokus på generalforsamlingen bliver en grundig gruppedebat om vores erfaringer igennem netværkets første fire år holdt op mod vores ønsker til de fremtidige aktiviteter. Som optakt får vi i plenum fire indlæg der relaterer til de hovedudfordringer vi har beskæftiger os med: Globalisering, Ældreforhold i verden, EU’s udvikling samt de udviklingspolitiske udfordringer. Om debatten og dens mål siger bestyrelsesmedlem Nina Ellinger:

Gruppedebatten skal rumme en kritisk refleksion over året der gik. Formålet med debatten er at gøre folk nysgerrige og give dem lyst til at deltage i arbejdet. Måske kan man også få lidt indtryk af hinanden i grupperne så man får lyst til at deltage i det globale arbejdsfællesskab.”

Nina uddyber sine udtalelser i et interview om Globale Seniorers aktiviteter, som en optakt til gruppedebatten på generalforsamlingen. Læs interviewet, der er linket til herunder.

Se mere om generalforsamlingen på opslaget her på hjemmesiden, hvor der er linket til alle relevante bilag til generalforsamlingen. Blandt andet er der linket til Bestyrelsens skriftlige beretning.

>>>      Gå til Generalforsamling 2017
>>>      Læs interview med Nina Ellinger om gruppedebat på generalforsamlingen