Møde om Kongeriget Danmarks rolle i det arktiske samarbejde

Allerede sidst i 2021 inviterede vi til mødet, men måtte udsætte pga Corona – Nu er det igen muligt at mødes, det bliver den 25. januar

 
I møderækken om det arktiske område inviterer Globale Seniorer til møde om Arktisk Råd og det internationale samarbejde om Arktis med oplæg af Seniorchefkonsulent Peter Wilhelm Linde, Team Arktis, Udenrigsministeriet. Mødet afholdes:

Tirsdag 25. januar kl. 10.00 – 12.30
på Ramsingsvej 30, 2500 Valby

>>> Mere om indhold, tilmelding mm.

Deltag i Nord-Syd dialog om ældre og Covid

Deltag i webinar den 17. januar arrangeret af DDRN i samarbejde med GS som led i en Nord-Syd dialog om ældres vilkår under Covid

 

Mandlig beboer vinker ud. Foto fra kommune@odsherred.dk 8. april 2020

Globale Seniorers ældrepolitiske gruppe har takket ja til at debattere input fra både nord og syd om, hvordan Corona-pandemien og nedlukningerne har påvirket de ældres forhold. Webinaret er led i et projekt som DDRN, Danish Development Research Network, kører finansieret af CISU. På webinaret vil der medvirke journalister fra lande i syd, som har medvirket med input til mødet.

Alle Globale Seniorer er velkomne til at deltage. Tilmelding til massif2013@gmail.com. For at forberede deltagelsen i webinaret holder ældrepolitisk gruppe et internt møde den 13. januar på zoom. Interesserede kan se mere om webinaret og få link til tre rapporter fra hhv. Danmark, Ecuador og Kenya, der ligger som input til debatten.

>>>     Mere om webinaret og de videre initiativer

Aflysning af medlemsmødet med Jakob Skovgaard-Petersen

Mødet var indkaldt til nu på torsdag den 16.december kl. 13-15, men må med den tiltagende Coronasmitte udsættes til senere

 
Lokalerne på Ramsingsvej er lukket ned pga. Coronasnitten og Melløstgruppen må derfor udskyde mødet indtil videre. Så snart smitten tager af igen vil gruppen indkalde til et nyt møde, hvor Jakob Skovgaard-Petersen kan udfolde sin store viden og forståelse af Muhammed igennem forskellige tider set fra forskellige steder i verden.
 
Nina Ellinger beklager på gruppens vegne og slutter med, sammen med Jakob Skovgaard-Petersen, at ønske alle Globale Seniorer en glædelig jul og et godt Nytår.

Møde om “Det digitale innovationskapløb”

Kampen mellem USA og Kina om det globale førerskab

 
Bengt Åke Lundvall, professor emeritus i økonomi ved Aalborg Universitet, spørger i sit oplæg hvorfor både USA og Kina ser kunstig intelligens og andre digitale teknologier som afgørende for hvem der etablerer sig som hegemonisk stormagt. Mødet afholdes:

Torsdag den 25. november 2021 kl. 13-15
i Mødelokalet Lodsbåden
FIC/GS Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Se mere om mødet, tilmelding mm.

Retten til livet og ytringsfriheden

Folke- og menneskeretsgruppens inviterer til møde om to centrale rettigheder, som de fremgår af internationale konventioner

Foto: Gerd Altmann via Pixabay

På mødet præsenterer Nina Ellinger og Nina Wernberg – begge fra gruppen – hver en konkret sag om henholdsvis retten til livet og ytringsfriheden. Henrik Døcker vil give et overblik over retspraksis på de to områder. Mødet afholdes:
Onsdag den 10. november kl. 14-16
i Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup

>>>      Mere om mødet, tilmelding mm.