Vær med i Globale Seniorers webdebat om udviklingen i Europa

EuropaNYT – et webbaseret møde første torsdag i hver måned

 
Europagruppen inviterer alle Globale Seniorer til debatmødet: EuropaNYT. Mødeværten er journalist Ole Aabenhus, tidligere EU-korrespondent for DR i Bruxelles og aktiv i Globale Seniorers Europagruppe.
Ole forbereder indlæg og video præsentation som oplæg til debatten. Han modtager meget gerne forslag til hvilke emner, der skal indgå i debattem. Skriv til oaa@openhousemedia.dk.
Næste møde holdes 1. oktober kl. 10-12.

>>>      Mere om indhold og tilmelding til næste møde

Verdensmålene fylder fem år

Hør de politiske partiers bud på, hvor vi i Danmark skal sætte ind for at nå målene

 
af Lene Grønfeldt:
 
Den 25. september 2015 blev “Verdensmålene for en bæredygtig udvikling” vedtaget på FN generalforsamlingen i New York. Fredag i næste uge, er der gået 5 år siden vedtagelsen. Der er nu kun 10 år tilbage, til at nå de ambitiøse mål.

FN’s generalsekretær Antonio Guterres har kaldt denne periode for A decade of action – handlingens årti – og lige nu er der mange initiativer herhjemme der lægger op til debat af, hvad der er de rigtige handlinger. Fra den 22 – 25 september, afholder Altinget i samarbejde Global Compact Network Denmark og Tænketanken Mandag Morgen, en uges markering af 5-års dagen for verdensmålenes tiltrædelse. Se programmet her.

Jeg vil anbefale at de, der interesserer sig for verdensmålene, kigger på programmet. Der er som vanligt kun begrænset fysisk plads, men alle arrangementer livestreames. Især er jeg spændt på Finansudvalgets høring på Christiansborg, den 22. kl. 10 – 12, hvor alle folketinget partier giver deres bud på, hvordan de vil fremme Verdensmålene. Høringen kan følges direkte på Folketingets TV og kan streames efterfølgende.

Forskydninger i synet på den globale orden

– med udgangspunkt i højredrejningen i USA og Vesteuropa

Foto fra ArcGIS Online

Globaliseringsgruppen i GS inviterer til møde med PhD Vibeke Schou Tjalve, seniorforsker ved DIIS. Mødet er et led i en række på fire møder som beskriver de forskydninger i synet på verdensordenen vi er vidne til og efter gruppens opfattelse indvarsler radikale ændringer i den verdensorden vi har kendt siden slutningen af 2. verdenskrig.

DIIS præsenterer Vibeke Schou Tjalve som ekspert i de ideologiske og religiøse rødder bag amerikanskepolitik, sikkerhed og militærkultur. Hun dækker koblingen mellem udenrigspolitik og offentlighed, især brugen af retorik og symboler i udenrigs- og forsvarspolitik.

Mødet afholdes torsdag den 24. september kl. 10:30-12:30. Om mødet, referencer til Vibekes produktion, tilmelding mm.:

>>>      LÆS MERE

Perspektiver på EU’s fremtid og rolle i verden

Åbningsmøde i Globale Seniorer med oplæg af Connie Hedegaard

 
Med mødet sætter vi fokus på EU’s fremtid og rolle i verden. Situationen i dag er selvfølgelig præget af Corona-pandemien, Brexit mm., men også af mere radikale forskydninger i den verdensorden og de politiske magtforhold, der har været dominerende siden 2. verdenskrig. Hvilken rolle kan og vil EU spille fremover, hvad er buddet på de demokratiske udfordringer internt i Unionen og hvordan kan EU leve op til de sociale- og klimapolitiske mål som indgår i FN’s Verdensmål?

Mødet afholdes mandag den 14. september kl. 15-17. Tilmelding pr. mail til globaleseniorer@gmail.com, senest 8. september. Mødet er det første fysiske møde i Globale Seniorer siden nedlukningen i marts og efter debatten om EU vil der være lejlighed til ef uformel ‘gensyns-snak’ med mulighed for at købe drikkevarer, snacks mm.

>>>      Mere om åbningsmødet

Hvordan påvirker Corona-pandemien verdens børn?

Foto fra unicefs hjemmeside unicef.dk/om-unicef/

Globale Seniorer har takket ja til et tilbud fra FN’s børneorganisation, unicef, om at afholde et møde, hvor unicef får lejlighed til at præsentere arbejdet med børns rettigheder. Ida Svenningsen, der skal holde oplægget, beskriver det sådan her:

I lyset af FN’s Verdensmål blev børnekonventionen vedtaget i 1989 og underskrevet af 190 lande. På baggrund af denne vil UNICEF i dette oplæg dele vores arbejde og hvorfor vores arbejde for alle verdens børn er vigtigt. Vi vil tale om hvordan en global krise som Corona påvirker børnene og hvad vi gør for at arbejde imod de enorme konsekvenser en sådan krise har for børn rundt i verden.

Mødet afholdes som et webmøde på Zoom for interesserede Globale Seniorer:
Fredag 7. august, kl. 10.

Tilmelding pr. mail til globaleseniorer@gmail.com er obligatorisk. Tilmeld dig hurtigst muligt og senest tirsdag den 4. august. Du vil ved tilmelding modtage link, møde ID og password til mødet. Vi vil samtidig sende dig vores lille zoom vejledning for uøvede.

Deltag i webinar om Verdensmålene: SPOTLIGHT rapport 2020

Lene Grønfeldt, Verdensmålsgruppen i Globale Seniorer skriver:

“Den 16. juni udkommer NGO miljøets årlige status SPOTLIGHT rapport – om Danmarks indsats og resultater for at opfylde Verdensmålene.

Globale Seniorer har igen i år været flittige bidragydere til rapporten, og vi udvider vores kompetenceområde fra år til år. I år har vi bidraget til målene: 1, 3, 8, 9, 10 og 11. De foregående år, er rapporten blevet offentliggjort på Folkemødet på Bornholm, og der har været forskellige events i den forbindelse. Sådan bliver det ikke i år – Corona krisen har lukket for det. Men budskaberne og rapporten skal jo ud, og det sker på denne måde:

Offentliggørelse den 16. juni – rapporten bliver bl.a. lagt på vores hjemmeside.
Webinar den 16. juni kl. 13,00 – 14.30
Kronik i et af de store dagblade.

Deltag i webinaret
Jeg opfordrer alle der er interesserede i vores arbejde med Verdensmålene, til at overvære Webinaret. Programmet omfatter indlæg fra: Trine Christensen, Amnesty Danmark; Adam Moe Fejerskov, DIIS; Martin Lidegaard, Radikale V; Marie Bjerre, Venstre og Signe Munk, SF.”

Meld dig – gerne hurtigt – på dette link, og se mere om webinaret på
>>> Invitation til Webinar om Verdensmålene

Lene Grønfeldt

Nyt om Europa

Husk Europagruppens månedligt debatforum Europa NYT

 
Det nye debatforum mødtes første gang, den første torsdag i februar med debatlystne deltagere og en veloplagt Ole Aabenhus, der satte diskussionen i gang. Nu kommer den svære 2’er:

Torsdag den 5. marts kl. 10-12
I FIC og GS’s lokaler Ramsingsvej 30
2500 Valby

For alle Globale Seniorer og FIC medlemmer, tilmelding til ninaellinger@gmail.com
>>> Se mere om det nye debatforum