Besøg hos Persian Wildlife Foundation

NGO_2

Kære Globale Seniorer

Mandag 23. oktober landede 19 Globale Seniorer i Teheran som første destination på deres studierejse til Iran. Turens først studiebesøg gik til Persian Wild Life Foundation, en NGO, der arbejder med at redde truede dyrearter i Iran, først og fremmest de store rovdyr. Lige nu gælder kampen den iranske gepard som er specielt truet.

Abnous Sadeghi gav et veloplagt og informerende oplæg om deres arbejde og vilkår som NGO. Iran Wild Life Foundation modtager bevidst ikke støtte fra staten, men ønsker at stå økonomisk og politisk uafhængig af styret. Samtidig samarbejder de gerne med staten, hvor det giver mening. I mindst et tilfælde vi hørte om havde staten henvendt sig for at samarbejde og modtage faglig og organisatorisk støtte. I dette projekt blev Iran Wild Life bindeled mellem regering og lokalbefolkning, og fik både begrænset krybskytteriet og uddannet lokale rangere. En betragtelig indflydelse, baseret på støtte fra nyuddannede fra universiteter ude og hjemme, et stærkt internationalt netværk og donationer fra private virksomheder.

Debatten efter oplægget kom ikke til at handle om dyrebeskyttelse, men mere generelt om NGO’ers fremtid og muligheder for indflydelse. Det gav os stof til eftertanke i forhold til den aktuelle danske debat om NGO’ernes muligheder fremover, bl.a. set i lyset af de store ændringer i deres rammevilkår.

Venlig hilsen,
Povl Anker Andersen,
25. oktober 2017

Vil du med til Iran til efteråret?

jame-mosque-of-yazd-iran-wallpaperGlobale Seniorers studierejse til Iran til oktober blev meget hurtigt overtegnet. Men nu er er det igen muligt at komme med, da vi har nogle ledige pladser – efter først til mølle princippet.

Iran besøget starter i Teheran og ender i Shiraz i syd. Turen varer 13 dage og foretages i bus. Afrejse København 17. oktober. – hjemkomst 29. oktober. Prisen er kr. 18.980 plus kr. 3.800 for enkeltværelse.

Har man har lyst at besøge den østlige del af Iran er der en tillægsrejse fra Shiraz – Marshhad – Teheran. Denne del varer yderligere syv dage med hjemkomst 5. nov. Den lange tur koster 29.800 kr. plus 5.500 ved enkeltværelse. Rejsebureauet Horisont står for den praktiske gennemførelse af turen.

>>>     Se det omfattende program

Der har allerede været en række arrangementer for rejsegruppen og andre interesserede. Flere følger her i foråret. Næste gang tirsdag den 14. marts kl 14-17, hvor professor emeritus Fereydun Vahman, Iransk Institut, Købennhavns Universitet, fortæller om iranske religioner.

>>>     Læs om mødets indhold, tilmelding mm.

Direktør Peter Frederiksen, Horisont Rejser, er også tilstede og fortæller om Iran-USA spændingerne, og hvad det evt. kan betyde for muligheden af visum til USA efter turistbesøg i Iran.

Vil du vide mere, kontakt Nina Ellinger
ninaellinger@gmail.com Telefon: 2575 1135.

Der er plads til 25 deltagere. Lige nu er vi 20. Endelig tilmelding skal være på plads senest 31. marts. Turen gennemføres, hvis der er min. 20 tilmeldte.

Foredrag: Iranian Religions

fereydoun-vahman-foto-3

 
Fereydun Vahman

Globale Seniorers Irangruppe inviterer til foredrag af Professor Emeritus Fereydun Vahman.
Foredraget holdes på engelsk.

Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 14:00 – 16:00.
Sted: FIC, Svanevej 22, 2.sal, 2400 Købehavn NV

Professor Emeritus Fereydun Vahman, Københavns Universitet, har undervist og forsket i iranske religioner og sprog i mere end 40 år. Han har skrevet en række bøger og videnskabelige artikler, der er udgivet på persisk, engelsk og dansk om bl.a Zoroastrisme, Bahai religionerne og folklore fra Kirman.

Professor Vahman var med til at grundlægge Dansk Iransk Selskab i 1979 og har i en årrække været formand for foreningen.

Alle Globale Seniorer, venner og støtter er velkomne. Tilmelding er obligatorisk via linket herunder. Deadline for tilmelding er fredag den 10. marts.

Online tilmelding her

Hvem er Globale Seniorer – og hvad er FN’s rolle i den nye verdens(u)orden?

Hvem er Globale Seniorer – og hvad er FN’s rolle i den nye verdens(u)orden? Det fortæller vi om på Globale Seniorers intro-møde:

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 16-18
I MS/Global Platform, Fælledvej 12, 2200 København N, Bygning C, 2. sal, lokale 21

Knudegun 3

The Knotted Gun, af C.F.Reuterswärd, foran FN-bygningen i New York

Der har længe været behov for et stærkere FN. De store forandringer af verdensordenen, der er i gang, sætter i allerhøjeste grad FN’s rolle på dagsordenen. Derfor har vi bedt Poul Brandrup om at indlede intro-mødet med sine vurderinger af, hvor FN står lige nu, og hvad de nye udfordringer betyder?

Hvem er Globale Seniorer?
Bestyrelsesmedlem Nina Ellinger fortæller om hvem Globale Seniorer er, hvad vi vil og hvad vi gør. Nina svarer også på dine spørgsmål til os. Måske er Globale Seniorer noget for dig!

Tilmelding
Alle er velkomne. Tilmeld dig senest mandag 27. februar på linket herunder.

>>>     Tilmeld dig online
>>>     Mere om indlederne

Besøg Imam Ali Moske på Nørrebro 

imam-ali-moske-3
Tirsdag 28. marts 2017 kl. 10:30 – ca. 12
i Moske Imam Ali, Vibevej 23, Kbh. NV

Iran-studiegruppen har arrangeret et besøg i Imam Ali moskeen, hvor arkitekt Bijan Eskandani, som har tegnet moskeen, vil vise os rundt.

Initiativet til en moske for shia-muslimer går tilbage til 1994. “I 2005 oplevede vi karikaturtegningerne, hvor muslimer blev centrum i den offentlige danske debat. Bestyrelsen satte sig her proaktivt ind for at arbejde med integration og sameksistens mellem herboende danskere og muslimer.” Moskeen blev indviet i oktober 2015  og er nu en af “Danmarks største moskeer, hvor muslimer på tværs af etnicitet dukker op til vores arrangementer”.

Citater og foto er fra hjemmesiden www.imamalimoske.dk

Efter rundvisningen vil der være lejlighed til at stille spørgsmål til Bijan Eskandani om de arkitektoniske og bygningsmæssige forhold omkring moskeen.

Tilmelding
Rundvisningen er åben for alle medlemmer og støtter af Globale Seniorer. Tilmelding senest den 23. marts 2017. Brug linket til onlinetilmelding herunder.

>>>      Tilmeld dig online her

Globale Seniorer nu medlem af HelpAge

HelAge International - logo

Globale Seniorer har haft et fint og konstruktivt samarbejde med HelpAge siden 2013. Vi har deltaget i flere internationale konferencer og møder med fokus på ældres forhold i udviklingslande. Globale Seniorer har her gjort sig bemærket, som en aktiv organisation af ældre med et engagement indenfor udvikling.

For at forstærke samarbejdet yderligere søgte Globale Seniorer i november 2016 om optagelse, og vi er nu medlem i Help Age.

>>>      Læs mere om samarbejdet her

Ældrekonvention et skridt nærmere

oewg-on-ageing

Planerne om en konvention for ældre kom et skridt nærmere på det 7. OEWG-møde (Open-Ended Working Group on Ageing) i New York 12.-15. december.

Hvor tidligere møder har været fastlåste i en principiel diskussion af, om der skal være en ældrekonvention, kom dette møde et skridt længere. Næste skridt er debat om substansen i rettighederne, blandt andet gennem at drøfte emnerne: diskrimination, adgang til sundhed, retten til at bo, hvor man ønsker og værdig behandling. Det blev også besluttet at Menneskerettighedsinstitutionerne fremover kan deltage i arbejdet.

>>>      Læs mere om OEWG mødet

På gaden for verdensmålene

den-rode-plads-23-9-16-v2

’Kender du Verdensmålene’ spurgte disse Globale Seniorer folk på den Røde Plads på Nørrebro, København:

’Nej, næh, njah, måske lidt’
– ’er det ikke noget med FN?’

 
En enkelt svarede klar ’ja’, og så tilføjede hun ’men jeg arbejder altså også i en NGO!’.

’Kender du FN’s verdensmål’ var spørgsmålet. Og svarene viser klart, at der er et meget stort behov for mere viden. Men også at der er en stor velvilje.

Et tilbud om en gratis appelsinjuice fik folk til at stoppe op, længe nok til af få gang i lille, uddybende snak. Med sig hjem fik de avisen fra Verdens Bedste Nyheder, med en præsentation af de 17 Verdensmål.

Globale Seniorers aktionsgruppe fik skarp konkurrence fra en anden gruppe på pladsen. De skiltede med ’Guds Bedste Nyheder’!

På denne skønne, solbeskinnede eftermiddag i september nåede vi dog hurtigt frem til, at vi alle må gøre fælles sag, for at sikre kloden til de kommende generationer.

Knud Arne Nielsen,
23. september 2016