Dagbog fra Manchester – 5. marts

Nyt blad er vendt i Eurogropagruppens dagbog fra deres besøg i Manchester.


Udflugt til Oldham – en fattig forstad til Manchester. Her diskussion med labourborgmestersekretæren om konsekvenserne af Brexit for befolkningen i Oldham. Derefter frokost i Uppermill – en idyllisk rig forstad. Foreløbig har vi hovedsageligt mødt remainere og en leaver der har fortrudt. Nina Wernberg.
Eget foto.

GS’ Europagruppe researcher brexit

Hjemmesiden har fået postkort fra Ole Aabenhus, der fra den 4. til den 9. marts er i Manchester med Globale Seniorers Europagruppe.

Europa/Manchester gruppen hviler ud efter hård research om Brexit. Manchester har er glorværdig industrihistorie, men i dag er alle nervøse og venter på, hvad der vil ske 12. marts. o.
Eget foto.

Vi har spurgt gruppens tovholder, Nina Ellinger, hvordan gruppen arbejder.
– Vi arrangerer rejser til forskellige lande i Europa for at mødes med ”almindelige mennesker”. Gennem dialog og uformel snak med dem vi møder og med forskellige borger-grupper vil vi prøve at forstå folks vilkår, finde ud af hvordan de organiserer deres dagligdag, deres uddannelsesforløb, privatliv og professionelle liv, forklarer Nina Ellinger.

Vil du være med i GS’s aktiviteter på Folkemødet i 2019

Globale Seniorer inviterer alle interesserede medlemmer til opstartsmøde om aktiviteterne på årets Folkemøde på Bornholm fra den 13. til den 16. juni.
 
Opstartmøde tirsdag den 5. marts kl. 10.00 – 13.00
Danske Seniorers mødelokale, Griffenfeldsgade nr. 58, 2200 København N

Tilmeld dig mødet til Maria Justiniano pr. mail
Hvis du er forhindret i at deltage, men har lyst til at være med i forberedelse og realisering af aktiviteterne på Bornholm skal du også kontakte Maria.

>>>      Se mere om de ideer, der skal drøftes på mødet

Mandagsbaren holder vinterferie

En aflysning
Globale Seniorers mandagsbar mandag den 18. februar er aflyst på grund af vinterferie.

Men Globale Seniorers aktiviteter er ellers ikke lukket ned i næste uge. Møderækken om verdensmålene fortsætter og den 20. februar holder Lars Josephsen sit oplæg om Klima og energi. Har du i øvrigt husket at melde dig til generalforsamlingen den 14. marts?

Mere om mødet Klima og energi
Mere om Genralforsamling 2019

Klima og energi – centrale udfordringer for Verdensmålene

Vindmølleparken på Smøla i Norge. Foto: jechstra (CC BY-NC-ND 2.0)

Globale Seniorer inviterer til møde om Klima og energi i lyset af Verdensmålene:

Onsdag den 20. februar kl 10:30 – 12:30
hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N, Global Platform, bygning C 2. sal, mødelokale 21

>>>      Mere om mødet
>>>      Online-tilmelding

Mødet vil blive indledt med et oplæg af Lars Josephsen, cand. scient.og mpp.

Oplægget beskriver indholdet af klima- og energimålene i 2030 Agendaen, og kommer ind på målenes indbyrdes sammenhæng, og den rolle klima- og energi-spørgsmål generelt spiller for visionen om bæredygtig global udvikling. Det er et åbent spørgsmål, om vi i stand til at omstille produktion, forbrug og livsformer globalt til et niveau, der kan forhindre alvorlig forringelse af de grundlæggende vilkår for alt liv på jorden.

Baseline for bæredygtige byer

Steen Hildebrandt indleder ved offentliggørelsen af “Baseline for verdensmål 11: Bæredygtige byer” torsdag den 31. januar

Lanceringen af en Baseline for bæredygtige byer er første trin i projekt Basline for verdensmålene. Bag projektet står 2030-panelet med økonomisk støtte fra Rambøll Fonden og Realdania. Panelet forventer at projektet kan fortsætte med at konstruere en Baseline for de øvrige Verdensmål, så vi har et nulpunkt, som udgangspunkt for målinger af hvilke fremskridt Danmark gør i forhold til målene for en bæredygtig global udvikling.

>>>       Publikationen Baseline for Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
>>>       Steen Hildebrandts kommentar til projektet

Samtidig med lanceringen af den nye Baseline har regeringen offentliggjort en rapport om danske virksomheders muligheder i verdensmålene.

>>>       A World of Opportunities for Danish Businesses

En dansk verdensmålsportal

Lene Grønfeldt skriver om den ny verdensmålsportal:

– Portalen er skabt af Verdens Bedste Nyheder mfl. med økonomisk støtte fra regeringen. Portalen skal bringe nyheder og dokumentation indenfor alle områder af verdensmålsarbejdet i Danmark.

Ved indvielsen sagde Thomas Ravn-Pedersen, direktør i Verdens Bedste Nyheder, bl.a
”Jo flere, der ved, hvordan vi kan vende udfordringer til løsninger, jo flere kan vi være med til at skabe en bæredygtig fremtid. Derfor bringer portalen nyheder om de mange nye innovative tiltag, som hele tiden bliver sat i gang landet over – men vi dækker også de udfordringer, Danmark har med at nå målene.” (min fremhævelse).

Jeg mener vi, som organisation og enkeltpersoner, kan bruge portalen. Både til orientering og inspiration, men også til selv at komme til orde. Blandt andet er der mulighed for at indmelde aktiviteter, møder og events, og vi kan blive informeret via et månedligt nyhedsbrev. Det bliver spændende at følge udviklingen af Verdensmålsportalen.

>>>      Gå til verdensmål.org

Møde om England & Brexit

Ilovetheeu [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

Onsdag 6. februar
kl 14:00 – 16:00
i Mødesalen hos
3F Chaufførerne
Svanevej 22, o.g.
2400 Kbhvn NV
 
Læs mere
Online-tilmelding
 
 
 
 
 
Mødet om England og Brexit er arrangeret af Europagruppen i Globale Seniorer og det er planlagt som en del af forberedelsen til gruppens tur til Manchester 4-8 marts 2019. Men invitationen til mødet gælder alle interesserede.
Kom og hør oplæg af Ole Helmersen og Fiona Wilson, der taler hhv. om de politiske forhold omkring Brexit og om hvordan spørgsmålet kommer til udtryk i hverdagen i den engelske befolknings meninger og daglige snak.

>>>      Se mere om Europagruppen