Skal kronologisk alder bestemme vores livsforløb?

Konferencen ”Fremtidens ældre i Europa” blev afholdt den 1. november med godt 100 deltagere. Arbejdsmarkedspolitik, kronologisk alder og kapacitet blev et vigtigt tema på konferencen, der var arrangeret af Danske Seniorer, FIC og Globale Seniorer.

Ruth Olesen fra Globale Seniorer har sendt hjemmesiden et indlæg om konferencen, som vi linker til herunder. Samtidig linker vi fra indlægget til kopi af de tre oplægsholderes præsentationer på konferencen.

>>>     Se Ruth Olesens indlæg og præsentationerne på konferencen

Om boligbobler, kriser og andre ubalancer i økonomien

Er der en ny krise under opsejling? Et foredrag af Katarina Juselius, Professor Emerita, KU for Globale Seniorer

 
Tirsdag den 27. november 2018 kl. 10:00 – 12:00
i FIC, mødelokalet på 2. sal
Svanevej 22, 2. sal, 2400 København NV

Alle interesserede er velkomne, men deltagelse kræver forhåndstilmelding. Tilmelding pr. mail senest 25. november 2018 til: ninaellinger@gmail.com
 
Mødet vises også i oversigten på siden Kommende møder og aktiviteter

Hvor langt er de med Verdensmålene på Christiansborg?

Globale Seniorer inviterer til møde med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl (S) til en snak om det politiske arbejde med at nå verdensmålene i 2030

Onsdag 21. november kl. 10-12
i FIC, mødelokalet på 2. sal
Svanevej 22, 2400 Kbh. NV

Kirsten Brosbøl er inviteret i sin egenskab af formand for folketinget tværpolitiske netværk for FN’s Verdensmål.

>>>      Se mere om mødeindhold, tilmelding mm.

Hjemmefødning eller Verdensborger

Stærke udfordringer til internationalismen

 
Henrik Døcker trækker i sit debatindlæg historiske perspektiver op bag den internationalisme som er udfordret overalt i den vestlige verden. Han påpeger, at asylretten er knyttet til personlig forfølgelse eller frygt for det. Hvordan vi modtager flygtninge er til syvende og sidst et politisk valg, konkluderer han.

>>>     Læs Henrik Døckers debatindlæg

Hvor langt er vi med Verdensmålene?

Globale Seniorer inviterer til møde med Katherine Richardson om, hvad der skal til for at nå Verdensmålene i 2030

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Mød hende til en debat om klodens tilstand og hvad der skal til for at nå Verdensmålene for en bæredygtig global udvikling.


 
Onsdag den 31. oktober kl. 16 til 18
3F Chaufførernes mødesal, Svanevej 22 over gården, 2400 NV

>>>       Læs mere om mødet, tilmelding mm.

Mødet er det første i en række af flere, hvor nøglepersoner i forhold til arbejdet med Verdensmålene inviteres til kritisk debat om, hvordan det faktisk går og hvad der skal til for at Verdensmålene kan nås i 2030. Møderne vil blive annonceret her på hjemmesiden.

Fremtidens ældre i Europa

En konference om ældres forventninger, rettigheder og ressourcer

 
Torsdag 1. november 2018 kl. 12:30 – 17:00
hos Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25 Kbh V
Konferencen er arrangeret af Danske Seniorer, FIC – Forum for International Cooperation – og
Globale Seniorer.
 
Konferencen har bidrag af Dirk Jarré, præsident for EURAG – European Federation of Older Persons – og en række andre spændende navne, herunder politikere og organisationsfolk i konferencens debatpanel.

>>>      Se nærmere om program tilmelding mv.

Ældre i alle hjørner af Europa har et fælles træk: De lever længere, har et bedre helbred og bliver flere og flere. Den demografiske udvikling betyder store forandringer. Den giver de ældre nye muligheder og udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet og skaber langt mere differentierede behov og krav til velfærdsstaten. De ældre er ikke én ensartet gruppe, men mennesker med meget forskellige behov og ressourcer, der alle skal kunne favnes af velfærdsstaten. På Konferencen sætter vi fokus på, hvad det kræver af arbejdsmarkeds- og ældrepolitikken i Europa.

Aktionsdag for FN’s Verdensmål

#act4SDGS


Globale Seniorer var med på 2-årsdagen for SDG i Climat Planet, vi var med på Folkets Klimamarch, på folkemødet på Bornholm, som morgenduelige uddelere af Verdens Bedste Nyheder på Valby station og endelig på Kafé Kloden i Odense. (Foto klimamarch: Maria Rørbæk Wancher, øvrige: egne foto).

I morgen den 25. september er det global aktionsdag for at fremme Verdensmålene for en bæredygtig global udvikling. Det er præcis 3 år siden at lederne fra FN’s 193 medlemslande tiIsluttede sig de 17 Verdensmål.

I 129 lande og i mere end 900 byer vil over 1200 civilsamfunds organisationer i dag mobilisere til støtte for verdensmålene #act4SDGS.
I København gennemfører 3F og Arbejderbevægelsens Erhversråd i dag en konference på Arbejdermuseet og på Thorvaldsens Plads København er der fra 19:30 lancering af kampagnen ”Danmark for Målene” i Climate Planet, verdens største mobile globus.
Globale Seniorer støtter op om aktionsdagen og viser ovenfor en række foto fra de arrangementer, hvor Globale Seniorer det sidste år har været i aktion for Verdensmålene.