Danske NGO’ers vurdering af COP 26

Hverken på CO2-reduktioner eller støtten til de fattige og sårbare lande leverede klimatopmødet nok, skriver 10 danske NGO’er i deres vurdering af Klimatopmødet

 

Logo for FN’s COP26. Pinterest/Johnson Banks

Efter klimatopmødet har 10 danske NGO’er, blandt dem Globalt Fokus og 92- gruppen som Globale Seniorer samarbejder med om at fremme Verdensmålene, udsendt en meddelelse med deres samlede vurdering af, hvad der blev opnået på COP26. I meddelelsen siger Troels Dam Christensen, sekretariatsleder i 92-gruppen:
 
Det er godt, at en del lande i forbindelse med COP26 leverede nye klimaplaner og initiativer, men når man summer dem op, er vi stadig langt fra at være på vej mod de maksimalt 1,5 grader og en mere klimasikker fremtid. Der er efter COP26 fortsat brug for akut førstehjælp, hvis 1,5 graders målet skal holdes i live.

>>>    Læs vurderingen fra de danske NGO’er

Globale Seniorer har tilsluttet sig Leave No One Behind Koalitionen

Koalitionens fælles mål er at få mere fokus på det bærende princip i Verdensmålene – ingen må lades i stikken!

 
Globale Seniorer har tilsluttet sig den danske Leave No One Behind Koalition, og dermed det internationale Leave No One Behind Partnerskab. Koalitionen arbejder for, at der indhentes data om forholdene for de grupper, der er ladt i stikken. De mest udsattes forhold drukner tit i de nationale SDG-rapporters gennemsnit, og siger ikke noget om deres reelle vilkår og indsatsen for at ændre deres betingelser. Koalitionen vil sætte fokus på netop deres forhold og arbejde for, at de får en stemme og en øget indflydelse. På den måde vil indsatsen også skabe generel fremgang for Verdensmålene.

>>>    Se mere om LNOB koalitionen

Naturligt, at Grønlands befolkning ønsker selvstændighed

Det var udgangspunktet for Christen Sørensen i hans energiske oplæg til Globale Seniorer på mødet om muligheder og umuligheder i Grønlands økonomi

Grafik: Mustafaclk/Shutterstock

Arne Skov Andersen har sendt hjemmesiden et indlæg hvor han resumerer det oplæg som tidligere formand for Det rådgivende udvalg vedr. Grønlands økonomi, Chisten Sørensen, holdt for Globale Seniorer. Mødet blev afholdt den 27. oktober og var arrangeret af Arktisgruppen. På mødet gav Christen Sørensen sit bud på udfordringerne og Grønlands mulige veje til økonomisk selvstændighed.

>>>    Læs Arnes resume af mødet

Møde om “Det digitale innovationskapløb”

Kampen mellem USA og Kina om det globale førerskab

 
Bengt Åke Lundvall, professor emeritus i økonomi ved Aalborg Universitet, spørger i sit oplæg hvorfor både USA og Kina ser kunstig intelligens og andre digitale teknologier som afgørende for hvem der etablerer sig som hegemonisk stormagt. Mødet afholdes:

Torsdag den 25. november 2021 kl. 13-15
i Mødelokalet Lodsbåden
FIC/GS Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Se mere om mødet, tilmelding mm.

Retten til livet og ytringsfriheden

Folke- og menneskeretsgruppens inviterer til møde om to centrale rettigheder, som de fremgår af internationale konventioner

Foto: Gerd Altmann via Pixabay

På mødet præsenterer Nina Ellinger og Nina Wernberg – begge fra gruppen – hver en konkret sag om henholdsvis retten til livet og ytringsfriheden. Henrik Døcker vil give et overblik over retspraksis på de to områder. Mødet afholdes:
Onsdag den 10. november kl. 14-16
i Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup

>>>      Mere om mødet, tilmelding mm.

Muhammad – hvem var han, hvem blev han og hvad betyder han?

Globale Seniorers Mellemøstgruppe inviterer til åbent medlemsmøde med Jakob Skovgaard-Petersen

 

Islamisk kunsthåndværk, mosaik flise.
Foto: Nina Ellinger

Få danskere kender til Muhammads historie. Det er lidt en skam, for den spiller en stor rolle, selv i dag. Men hvad ved vi faktisk om manden? Og hvilke kampe står der om fortolkningen af ham? Det holder Jakob Skovgaard-Petersen oplæg om:

Torsdag 16. december kl 13:00-15:00
i Serviceforbundets HB mødelokale,
Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Alle Globale Seniorer er velkomne. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.
Mere om mødet, tilmelding mm.

Debat om aldersfordomme – med gløgg til

Alle Globale Seniorer inviteres til debat om aldersfordomme hos os selv og i omgivelserne – og vi siger god jul med et glas gløgg

 
Et juleevent
 
Alderisme og gløgg – har det noget med hinanden at gøre? Nej, ikke umiddelbart. Men kom og nyd et glas gløgg mens vi drøfter begrebet alderisme.

Fredag den 3. december kl 14 – 16
3F chaufførernes mødesal Svanevej 22
2400 København NV

Globale Seniorers Ældrepolitiske gruppe og Mål-11 gruppen, der arbejder med Bæredygtige Byer, inviterer til et åbent medlemsmøde til debat om alderisme, et begreb der handler om stereotyper, fordomme og diskrimination på grund af alder.
 
Mere om mødet, tilmelding og de spørgsmål vi sætter til debat!