Hør om hvordan Europarådet fungerer

I forbindelse med Globale Seniorers studierejse til Strasbourg og Frankfurt afholdes vi et møde, med oplæg af Claus von Barnekow om hvordan Europarådet fungerer. Mødet holdes

Mandag den 11. december kl. 12.00 – 14.00
FIC, Svanevej 22, 2400 NV, mødelokalet på 2. sal

Claus von Barnekow er fhv. dansk ambassadør til Europarådet og fhv. seniorrådgiver i Europarådets sekretariat.

Claus von Barnekow deltager i studierejsen og er del af planlægningsgruppen. I umiddelbar forlængelse af dette møde vil der blive lejlighed for de tilmeldte til at drøfte programmet. Alle er velkomne, men af hensyn til planlægningen vil vi bede om tilmelding på globaleseniorer@gmail.com.

Deltag i Globale Seniorers studierejse til Strasbourg

 

 
 
 
I forbindelse med Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité fra november 2017 til maj 2018 arrangerer Globale Seniorer en studierejse til Strasbourg og Frankfurt i dagene 10.- 13. april 2018.

Det er nu muligt for alle medlemmer at tilmelde sig. Bemærk at tilmelding først gælder, når depositum på 1000 kr. per person er indbetalt. Mht. tilmelding gælder i øvrigt ”først til mølle princippet”.
I forbindelse med studierejsen vil vi inden afrejsen afholde nogle møder i København om relevante emner.

>>>    Se program for studierejsen
>>>     Download tilmeldingsblanket

Deltag i foredragsrækken om Verdensmålene

Formidlingsgruppen under Verdensmålsgruppen inviterer alle medlemmer af Globale Seniorer til at deltage i et eller flere møder i en foredragsserie om Verdensmålene.

Serien rummer i alt 7 foredrag fra 9. januar og frem til den 3. april hver anden tirsdag kl 10.30 – 12.30. Du kan tilmelde dig ét, flere eller alle møder, afhængig af din interesse!

>>>     Læs præsentationen af foredragsrækken og om tid, sted og tilmelding!

Ud af Iran

Sven Herting har sendt hjemmesiden et postkort fra Mashhad

I Mashhad endte Globale Seniorers studietur i Iran. Den endte i den østlige del, langt fra de kendte turistmål, med mulighed for at se et mere traditionelt og religiøst Iran, præget af pilgrimme og sørgeoptog. Herefter tog de globale nattoget til Teheran og fly med landing i København den 10. november.

>>>   Læs Sven Herting: Blandt pilgrimme i Mashhad

Ali kæmper for trafiksikkerhed i Iran

I Mashhad mødte Globale Seniorer Ali fra NGO’en Road Safety Pioneers. Kontakten til Ali kom i stand via en fælles danske bekendt i det globale NGO-netværk for trafiksikkerhed. Det var ikke muligt at komme i kontakt med en iransk NGO tættere på Globale Seniorers interesseområde.
 

Til Globale Seniorer,
Road Safety Pioneers er registreret som NGO i den nordøstlige provins i Iran. Der er tale om en ganske lille NGO med ca. 10 aktive medlemmer. Ali, der er drivkraften, er til daglig ansat i provinsens trafikadministration i hovedbyen Mashhad med ca. 4. mio. indbyggere. Da han studerede til ingeniør for 12 – 15 år siden, provokerede det ham, at Iran relativt set lå højest i verden med ca. 10.000 dødsofre om året.

Ali fortæller, at han har opbakning fra sin chef i administrationen. Road Safety Pioneers har haft et vist held med at få økonomisk støtte fra forsikringsselskaber og transportfirmaer til deres projekter, der især er henvendt til unge i 4. – 6. klasse og lærere på skolerne.

Ali mener, at NGO’en har været i stand til at sætte aktiviteter i gang i et samarbejde mellem myndigheder, institutioner og andre, som ellers ikke ville blive sat i gang.

Set med danske øjne er det en atypisk NGO med meget få og ikke betalende medlemmer. ”Kontingentet” er de enkelte frivillige arbejdsindsats, som Ali udtrykker det. Den arbejder på et område, hvor behovet for en øget indsats er stort og anerkendt af myndighederne. Og den gør det i samarbejde med myndighederne. Ali er opmærksom på, at myndighedernes velvilje mod NGO’en hurtigt kan skifte, hvis dens aktiviteter for eksempel bliver mere omfattende og involverer større grupper.

Venlig hilsen
Arne Skov Andersen
25. oktober

I bus gennem Irans ørken

Hjemmesiden har modtaget denne beskrivelse af Irangruppens to dage lange busrejse gennem Irans store østlige højslette (ca. 1,5 km´s højde) med ørken og saltsumpe.
 
Fra Shiraz til Kerman og videre næste dag til Birjand. Højslettens navn er Kavir-i Lut.

 
 
Kære Globale Seniorer!
Tørt og støvet ad gode veje gennem sand- og stenørken. Udtørrede saltsøer, saltfremstilling. Bjergkæder langs og igennem ørkenplateauerne op til over 4 km´s højde, nogle stribet i rosa, beige og mørkrøde lag, og på den anden led furede af nedløbende vand.
Fåre- og gedeflokke. Enkelte kameler i det fjerne. Svævende gribbe.

Trods årelang katastrofal tørke alligevel mange dyrkede marker, afgrænsede. Irgrønne med lucerne, løg og andre grøntsager. Frugttræer citrus, mandel, granatæble, pistacie og figen. Safran-krokus.
Iranerne har lang tradition for effektiv udnyttelse af de sparsomme vandressourcer, når der er mulighed for at hente vand fra bjergene i gravede underjordiske kanaler og brønde, længste kanal er 88 km lang, og dybeste brønd er 180m. Nogle kanaler er flere tusinde år gamle.

Et sted gjorde vi holdt for at holde picnic på iransk vis. Stedet var en lille oaselandsby på kanten af bjergene, langt fra alt. Bussen kunne køre frem til landsbyen, men derfra var der kun stejle små stier rundt mellem de lerklinede huse, lukkede udadtil. Dadelpalmer, appelsin- og granatæbletræer og enkelte spirende grønsagsmarker. Brægede får rundt omkring fra deres indelukker. Kvinderne kiggede ud, men afviste at blive fotograferet. Børnene var først generte, men en lille flok kom og iagttog os fnisende, da vi spiste. Begrænset kommunikation. Vores frokostoverskud fik børnene.

Venlig hilsen
Finn Hansson og
Vibe Jakobsen
9. november 2017

Verdensmålene – nu på Globale Seniorers hjemmeside!

Tre skoleklasser får fortalt om Verdensmålene.
Foto: Knud Arne Nielsen

 
Globale Seniorers fotoudstilling om FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling er nu lagt på hjemmesiden. De, der ikke har set de foto vi præsenterer på bibliotek Kulturværftet i Helsingør, kan nu på hjemmesiden se et foto for hvert af Verdensmålene. Sammen med hvert foto gengiver vi i tekst målet og de underliggende delmål.

Vi har valgt at lægge Verdensmålene helt frem som faneblad øverst på hjemmesiden.

Mange har allerede set vores udstilling, både skoleklasser der kom for at se udstillingen og brugere af biblioteket. Vi er glade for den interesse der har været om det. Noget af stemningen fra udstillingen kan opleves ved at følge linket til to videoer om udstillingen. Dels fra åbningen og dels fra et interview som Kanal Kronborg har filmet.

>>>     Se opslaget om FNs Verdensmål – kender du dem?
>>>     Link til video fra udstillingens åbning
>>>     Link til interview om udstillingen på TV Kronborg

International ældredag 2017

 
Hvert år den 1. Oktober markerer vi ældre mennesker verden over med FN’s internationale ældredag. Det er vores dag, lad os bruge anledningen til at gøre omgivelserne opmærksom på ældredagen! I 2017 er temaet:

”Hvordan kan vi drage nytte af ældres erfaringer, ressourcer og indsats i fremtidens samfund”

Foto: Tibor Janosi Mozes/Pixabay, CC0

 
Globale Seniorers næstformand Maria skriver i den anledning hvordan hun ser muligheden for at bruge de ældres erfaringer som ressource.
– Det handler om at muliggøre og styrke vores bidrag i familierne, i lokalsamfundet og i samfundet generelt, skriver Maria. Det handler også om hvordan vi kan komme til at deltage i overensstemmelse med vores basale rettigheder, behov og ønsker.

>>>     Læs hele Marias indlæg: Brug de ældres erfaringer – Leaving no one behind
>>>     FN om ældredagen

Globale Seniorer udstiller Verdensmålene

 
Fra onsdag den 4. oktober kan Globale Seniorers fotoudstilling FN’s verdensmål – kender du dem? ses på Bibliotek Kulturværftet i Helsingør.

Målet med udstillingen er at sprede kendskabet til Verdensmålene. Vi ved, at det kræver en opbakning på mindst 25-30 pct. af befolkningen, hvis man for alvor skal skubbe en sag i gang. Verdensmålene skal længer op på den politiske dagsorden og det kommer de først, hvis de bliver en folkesag.

Samtidig ønsker vi at fotoudstillingen inspirerer til handling. Målene kan nås, hvis alle gør en kæmpe indsats. Løsningerne er allerede derude, grib dem!

Det er tanken at udstillingen senere skal rundt til andre biblioteker og institutioner, hvor den kan ses af rigtig mange mennesker. Fra 4. oktober vil du kunne klikke dig ind på udstillingens foto her på hjemmesiden.

Deltag i åbningen
Udstillingen bliver åbnet af Helsingørs borgmester Benedikte Kiær ved en reception – alle er velkomne.

Åbningsreception onsdag den 4. oktober kl. 15
Bibliotek Kulturværftet, Allegade 2, Helsingør

>>>     Læs mere i pressemeddelelsen fra Bibliotek Kulturværftet

Verdensmålene er fyldt to år

Mogens Lykketoft holder tale på fødselsdagsfesten i Climate Planets 24 diameter store jordklode-konstruktion på rådhuspladsen i København.

 
I går, den 25. september 2017, var det to år siden de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i FN. I En fødseldsdags hilsen fra verdensmålsgruppen i Globale Seniorer skriver Lene Grønfeldt:

”Fejringen af verdensmålenes ved et års dagen sidste år, var til at overse. Målene og dagen blev knapt omtalt i pressen, regeringen havde endnu ikke meldt meget ud; og kendskabet til verdensmålene var meget lille i befolkningen.

I år ser det bedre ud. Verdensmålene bliver oftere nævnt i pressen, regeringens handlingsplan for realiseringen af målene udkom i foråret, og der er aktiviteter og omtale på flere og flere områder. På Rådhuspladsen i København blev der holdt fødselsdag i Climate Planet, arrangeret af Nyt-Europa og en lang række civilsamfundsorganisationer, blandt andet Globalt Fokus og 92-Gruppen.

Mogens lykketoft, der var formand for FN’s Generalforsamling tilbage i 2015, understregede i sin fødselsdagstale, at det er helt afgørende for realiseringen af verdensmålene, at vi alle tager ansvar for at udbrede kendskabet til dem”.

>>>     Læs også opslaget: Verdensmålene – status aktiviteter september 2017

Hvor der bringes referat fra sidste temagruppemøde, dokumentreferencer og foto fra Verdensmålsgruppens aktiviteter. Sti til opslaget:

/globaleseniorer.com/aktiviteter/temagrupper/verdensmaalsgruppen/verdensmaalene-status-aktiviteter-september-2017/

Hvem er Globale Seniorer – og hvad er demokrati og udvikling?

En delegation af politikere fra Bhutan til grundlovsmøde i Danmark i 2014 sammen med statsminister Helle Thorning-Schmidt. Foto Bjørn Førde

 
 
 
 
 
 
 
Globale seniorer holder onsdag den 11. oktober et offentligt møde og fortæller om vores interesser, mål og aktiviteter.

Hvem siger vores demokrati er det rigtige?
Bjørn Førde, som var første direktør for Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD), fortæller om den tænkning om demokrati og udvikling, der ligger til grund for instituttets arbejde.
Bjørn giver konkrete eksempler på aktiviteter i lande som Nepal, Bhutan, Egypten, Zimbabwe, Kenya og Tanzania. Hvad er lykkedes – og hvorfor? Hvorfor er det ikke så enkelt endda? Og hvad med demokratiet i Danmark?

Globale Seniorer – noget for dig?
Globale Seniorer er et netværk af folk, som interesserer sig for europæisk og internationalt samarbejde og udvikling. Maria Justiniano, næstformand, fortæller om hvad vi vil – og de aktiviteter vi har i gang. Om at få Verdensmålene gennemført, og en række andre internationale spørgsmål.
Kunne det være noget for dig? Så kom, hør – og spørg!

Tid, sted og tilmelding
Onsdag den 11. oktober kl. 16-18, i 3F’s mødesal, Svanevej 22, 2400 Kbh NV (adgang gennem porten og til højre i gården).
Skriv “Tilmelding møde 11. oktober” i mail med dit navn og mobiltlf.nr. til: globaleseniorer@gmail.com – senest 9. oktober.

>>>     Indbydelsen som PDF fil