FN’s ældredag fylder 30 i dag

Danmark har kvitteret med at underskrive en støtteerklæring for ældres rettigheder og værdighed

Stop aldersdiskrimination
Klik ind på HelpAge’s video herover

Maria Justiniano fra Globale Seniorer skriver i sit indlæg, at Danmarks har underskrevet en støtteerklæring til General sekretær Antonio Guiterres politikpapir The Impact of COVID-19 on older persons. Hun ser det som en øget forståelse for at sikre ældres rettigheder stærkere – måske med en FN konvention?

>>>      Læs Marias indlæg

Vær med i Globale Seniorers webdebat om udviklingen i Europa

EuropaNYT – et webbaseret møde første torsdag i hver måned

 
Europagruppen inviterer alle Globale Seniorer til debatmødet: EuropaNYT. Mødeværten er journalist Ole Aabenhus, tidligere EU-korrespondent for DR i Bruxelles og aktiv i Globale Seniorers Europagruppe.
Ole forbereder indlæg og video præsentation som oplæg til debatten. Han modtager meget gerne forslag til hvilke emner, der skal indgå i debattem. Skriv til oaa@openhousemedia.dk.
Næste møde holdes 1. oktober kl. 10-12.

>>>      Mere om indhold og tilmelding til næste møde

Forskellen på det legale og det legitime

Legitim leder i Hviderusland? Foto: InformNapalm 24-09-2020

Henrik Døcker spørger i dette indlæg hvad der er forskel på begreberne legalt og legitimt. Som svar forklarer han selv med to eksempler, hvordan i udgangspunktet ulovlige handlinger kan være berettigede og i sidste ende blive lovlige. Eksemplerne er hhv. de aktuelle systemkritiske demonstrationer i Hviderusland og de begivenheder, der skildres i den biografaktuelle Vores mand i Amerika. Med sidstnævnte eksempel husker Henrik os på, at det var modstandskampen mod Tyskland som i 1945 legitimerede Danmarks adgang til medlemskab af FN.

>>>      Læs Henriks Døckers indlæg: Legalt eller legitimt – hvad er forskellen?

Verdensmålene fylder fem år

Hør de politiske partiers bud på, hvor vi i Danmark skal sætte ind for at nå målene

 
af Lene Grønfeldt:
 
Den 25. september 2015 blev “Verdensmålene for en bæredygtig udvikling” vedtaget på FN generalforsamlingen i New York. Fredag i næste uge, er der gået 5 år siden vedtagelsen. Der er nu kun 10 år tilbage, til at nå de ambitiøse mål.

FN’s generalsekretær Antonio Guterres har kaldt denne periode for A decade of action – handlingens årti – og lige nu er der mange initiativer herhjemme der lægger op til debat af, hvad der er de rigtige handlinger. Fra den 22 – 25 september, afholder Altinget i samarbejde Global Compact Network Denmark og Tænketanken Mandag Morgen, en uges markering af 5-års dagen for verdensmålenes tiltrædelse. Se programmet her.

Jeg vil anbefale at de, der interesserer sig for verdensmålene, kigger på programmet. Der er som vanligt kun begrænset fysisk plads, men alle arrangementer livestreames. Især er jeg spændt på Finansudvalgets høring på Christiansborg, den 22. kl. 10 – 12, hvor alle folketinget partier giver deres bud på, hvordan de vil fremme Verdensmålene. Høringen kan følges direkte på Folketingets TV og kan streames efterfølgende.

I smittens tid er vi en eneste organisme

Kan vi bruge den fælles lære af Coronapandemien til at skabe noget nyt og bedre?

Steen Hildebrandt skriver at hans arbejde med verdensmålene startede med et foredrag han holdt på Nørre Nissum Seniorhøjskole. Det gjorde det også for de mange globale Seniorer, der hørte på [Steen Hildebrandts debatindlæg har været bragt som kronik i gårsdagens udgave af Politiken]. Foto: Globale Seniorer

Steen Hildebrandt, PhD professor em, er i dette debatindlæg optaget af, hvad vi har lært af Coronakrisen. Vi har både den indsigt, viden og teknologi, der skal til for at bygge en bedre verden i forhold til de store klima-, verdensmåls- og bæredygtighedsudfordringer, skriver han. Men det store spørgsmål er, fortsætter Steen, om vi har den politiske vilje og det lederskab der skal til, for at at skabe noget nyt og bedre.

Se Steen Hildebrandts debatindlæg

Forskydninger i synet på den globale orden

– med udgangspunkt i højredrejningen i USA og Vesteuropa

Foto fra ArcGIS Online

Globaliseringsgruppen i GS inviterer til møde med PhD Vibeke Schou Tjalve, seniorforsker ved DIIS. Mødet er et led i en række på fire møder som beskriver de forskydninger i synet på verdensordenen vi er vidne til og efter gruppens opfattelse indvarsler radikale ændringer i den verdensorden vi har kendt siden slutningen af 2. verdenskrig.

DIIS præsenterer Vibeke Schou Tjalve som ekspert i de ideologiske og religiøse rødder bag amerikanskepolitik, sikkerhed og militærkultur. Hun dækker koblingen mellem udenrigspolitik og offentlighed, især brugen af retorik og symboler i udenrigs- og forsvarspolitik.

Mødet afholdes torsdag den 24. september kl. 10:30-12:30. Om mødet, referencer til Vibekes produktion, tilmelding mm.:

>>>      LÆS MERE

10 år tilbage til at nå verdensmålene

“We can make it if we run” – sagde finansministeren med et citat af Bruce Springsteen

Nicolai Wammen understregede at Verdensmålene skal være styrende for genopbygningen af samfundet efter Coronakrisen

I går fulgte jeg livestreamingen af høringen i Landstingssalen på Christiansborg: 10 år tilbage.
Det var en både inspireret og inspirerende konference. Hvis man skal koge resultatet ind er det lykkedes for 2030 panelet med rapporten ”Gør Verdensmålene til Vores Mål”, at sætte en dagsorden som har inspireret og udfordret regeringen til at igangsætte arbejdet med en ambitiøs, ny national handlingsplan for arbejdet med FN’s 17 verdensmål. Planen skal ikke bare leve i Finansministeriet, men en hel regering skal tage ansvar og engagere sig, sagde Nicolai Wammen. Handlingsplanen ser han som det kompas der skal tages retning efter når konkret politik sættes i søen.

Finansministeren uddybede både mål og proces med handlingsplanen. Jeg hæftede mig særligt ved, at det ikke kun skal handle om det vi gør godt, men også det vi skal gøre bedre. For mange fattige børn, for mange unge der ikke får en uddannelse og for mange voksne som aldrig vinder fodfæste på arbejdsmarkedet, sagde Wammen. I processen med at udarbejde handlingsplanen inviterer regeringen civilsamfund, organisationer, virksomheder og kommuner til at give input. Et klogt træk, som placerer os som civilsamfund i en konstruktiv position.

Steen Hildebrandt, som er formand for 2030 Panelet, sagde i sit indlæg, at regeringen med ”Vores Mål” rapporten har fået den største gave en siddende regering nogensinde har fået. Nicolai Wammen tog på regeringens vegne imod gaven, og jeg vil spændt følge udpakningen af den og regeringens handlingsplan.

Povl Anker Andersen

>>>      Se streaming af Konferencen
>>>      Læs finansministeriets pressemeddelelse og
>>>      Læs også Steen Hildebrandt tekst “De bæredygtig handlingers årti”