Møde i FN om beskyttelse af ældres rettigheder

Fra den 23. til den 27. juli mødes repræsentanter for alle interesserede medlemslande, NGO’er og menneskerettighedsinstitutter for at diskutere mulighederne for at styrke beskyttelsen af ældres rettigheder globalt.

Årets møde vil fokusere på rettigheder på områderne: Selvstændighed og uafhængighed samt Pleje og palliativ behandling.

Globale Seniorer arbejder på at påvirke den danske opinion og få de danske repræsentanter til at støtte op om, at de ældres rettigheder styrkes med en konvention. Vi mener at den stillingtagen er i tråd med vores tradition for at være stærke forkæmpere for menneskerettighederne.

Help Age International, hvor Globale Seniorer er medlem, deltager på mødet i New York. I forbindelse med mødet har vi modtaget en række materialer.

Bak op om processen og vær med til at sætte en dagsorden for styrkelse af ældres rettigheder.

>>>      Se og del videoen herover om ældres menneskerettigheder
>>>      Læs rapporten Freedom to decide
>>>      Følg UN Web TV fra mødet, klik Live Now og find mærket #OEWG9

Er Danmark virkelig duks når det gælder Verdensmålene?

Det mente finansminister Christian Jensen, da han på folkemødet i torsdags præsenterede ministeriets rapport om fremdriften for Verdensmålene.
Christian Jensen nævnte eksempelvis det grønne område, klimaet, sundhed og det økonomiske område, men i det er hans lodret uenig med konklusionerne i den skyggerapport som Globalt Fokus og 92-gruppen har udarbejdet.

For at give det fulde billede af fremdriften bringer vi her link til ministeriets rapport og til den nye rapport fra Nordisk Ministerråd om status for SDGerne i Norden og landene omkring Østersøen.
Jeres webmaster hæftede sig især ved, at Christian Jensen på mødet committede sig kraftigt til parolen “Leave no one behind” og sagde, at der fortsat er meget at gøre for at nå målene i Danmark. Vi er enige med ministeren og skal love at holde fast i det.

>>>       Finansministriets fremdriftsrapport om Verdensmålene
>>>       Status for Verdensmålene omkring Østersøen (Nordisk Ministerråd)
>>>       Globalt Fokus’ og 92-Gruppens Skyggerapport

Globale Seniorer på Folkemøde

Du kan finde et par spor af Globale Seniorers aktivitet på årets Folkemøde på Bornholm fra den 14. til 17. juni

 

Der arbejdes på at blive klar til åbningen af verdensmålsteltet – foran GS’ plancher om Verdensmålene

 
Globalt Fokus har i år et Verdensmålstelt på Folkemødet i Danchells Anlæg (A2). Udvendigt lysende flot med de kendte farver fra ikonet for målene – “SDG-hjulet”. Indevendigt er teltet bl.a. dekoreret med plancher fra Globale Seniorers verdensmålsudstilling. Der sker fantastisk mange spændende ting i Verdensmålsteltet:

>>>     Se programmet for Verdensmålsteltet – og deltag!

Kaffe, kandis og konventioner
har vi kaldt en event om Seniorers rettigheder, som Globale Seniorer afholder sammen med Danske Seniorer. Sidstnævnte er værter for arrangementet i deres telt der er placeret på Kæmpestranden (J 16). Til kaffe med kandis håber vi at få en uformel debat og en opbakning til at støtte, at der vedtages en Ældrekonvention i FN-regi. Arrangementet finder sted fredag den 15. juni kl. 16:30.

>>>     Se mere om mødet – og deltag!

Læs FN’s status på Verdensmålene

Generalsekretær Antonio Guterres, har netop udsendt den årlige fremdriftsrapport for Verdensmålene, hvor udviklingen og status gennemgås mål for mål.

>>>      Link til rapporten
 

Rapporten er et af mange bidrag, forud for afholdelse af High Level Political Forum (HLPF) 2018, som finder sted i New York 9 – 18. Juli. Temaet for HLPF 2018 er: Transformation towards sustainable and resilient societies, og følgende mål er i centrum for drøftelserne:

Mål 6 Rent vand og sanitet
Mål 7 Bæredygtig energi
Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 15 Livet på land

Danmark deltager også i år med en delegation til HLPF, som vil bestå af folketingspolitikere, samt repræsentanter fra civilsamfund og erhvervsliv.

>>>      Læs mere om HLPF

Lene Grønfeldt

Postkort fra møde i Europarådet

Et postkort fra Henrik Døcker på Globale Seniorers studierejse til Strasbourg. Rejsen lå i slutningen af det danske formandsskab for Europarådets Ministerkomité.

Rejsegruppen mødte Fredrik Sundberg, souchef i implementeringsafdelingen under ministerkomiteen og han gav holdet et oplæg om det hårde slid med at sikre efterlevelse af Menneskerettighedsdomstolens afgørelser.

>>>      Læs Henrik Døckers postkort

NB! Globale Seniorers postvæsen oplever en pukkel af postkort fra Strasbourg. Puklen vil blive afviklet hurtigst muligt.