Verdensmålene fylder fem år

Hør de politiske partiers bud på, hvor vi i Danmark skal sætte ind for at nå målene

 
af Lene Grønfeldt:
 
Den 25. september 2015 blev “Verdensmålene for en bæredygtig udvikling” vedtaget på FN generalforsamlingen i New York. Fredag i næste uge, er der gået 5 år siden vedtagelsen. Der er nu kun 10 år tilbage, til at nå de ambitiøse mål.

FN’s generalsekretær Antonio Guterres har kaldt denne periode for A decade of action – handlingens årti – og lige nu er der mange initiativer herhjemme der lægger op til debat af, hvad der er de rigtige handlinger. Fra den 22 – 25 september, afholder Altinget i samarbejde Global Compact Network Denmark og Tænketanken Mandag Morgen, en uges markering af 5-års dagen for verdensmålenes tiltrædelse. Se programmet her.

Jeg vil anbefale at de, der interesserer sig for verdensmålene, kigger på programmet. Der er som vanligt kun begrænset fysisk plads, men alle arrangementer livestreames. Især er jeg spændt på Finansudvalgets høring på Christiansborg, den 22. kl. 10 – 12, hvor alle folketinget partier giver deres bud på, hvordan de vil fremme Verdensmålene. Høringen kan følges direkte på Folketingets TV og kan streames efterfølgende.

I smittens tid er vi en eneste organisme

Kan vi bruge den fælles lære af Coronapandemien til at skabe noget nyt og bedre?

Steen Hildebrandt skriver at hans arbejde med verdensmålene startede med et foredrag han holdt på Nørre Nissum Seniorhøjskole. Det gjorde det også for de mange globale Seniorer, der hørte på [Steen Hildebrandts debatindlæg har været bragt som kronik i gårsdagens udgave af Politiken]. Foto: Globale Seniorer

Steen Hildebrandt, PhD professor em, er i dette debatindlæg optaget af, hvad vi har lært af Coronakrisen. Vi har både den indsigt, viden og teknologi, der skal til for at bygge en bedre verden i forhold til de store klima-, verdensmåls- og bæredygtighedsudfordringer, skriver han. Men det store spørgsmål er, fortsætter Steen, om vi har den politiske vilje og det lederskab der skal til, for at at skabe noget nyt og bedre.

Se Steen Hildebrandts debatindlæg

Forskydninger i synet på den globale orden

– med udgangspunkt i højredrejningen i USA og Vesteuropa

Foto fra ArcGIS Online

Globaliseringsgruppen i GS inviterer til møde med PhD Vibeke Schou Tjalve, seniorforsker ved DIIS. Mødet er et led i en række på fire møder som beskriver de forskydninger i synet på verdensordenen vi er vidne til og efter gruppens opfattelse indvarsler radikale ændringer i den verdensorden vi har kendt siden slutningen af 2. verdenskrig.

DIIS præsenterer Vibeke Schou Tjalve som ekspert i de ideologiske og religiøse rødder bag amerikanskepolitik, sikkerhed og militærkultur. Hun dækker koblingen mellem udenrigspolitik og offentlighed, især brugen af retorik og symboler i udenrigs- og forsvarspolitik.

Mødet afholdes torsdag den 24. september kl. 10:30-12:30. Om mødet, referencer til Vibekes produktion, tilmelding mm.:

>>>      LÆS MERE

10 år tilbage til at nå verdensmålene

“We can make it if we run” – sagde finansministeren med et citat af Bruce Springsteen

Nicolai Wammen understregede at Verdensmålene skal være styrende for genopbygningen af samfundet efter Coronakrisen

I går fulgte jeg livestreamingen af høringen i Landstingssalen på Christiansborg: 10 år tilbage.
Det var en både inspireret og inspirerende konference. Hvis man skal koge resultatet ind er det lykkedes for 2030 panelet med rapporten ”Gør Verdensmålene til Vores Mål”, at sætte en dagsorden som har inspireret og udfordret regeringen til at igangsætte arbejdet med en ambitiøs, ny national handlingsplan for arbejdet med FN’s 17 verdensmål. Planen skal ikke bare leve i Finansministeriet, men en hel regering skal tage ansvar og engagere sig, sagde Nicolai Wammen. Handlingsplanen ser han som det kompas der skal tages retning efter når konkret politik sættes i søen.

Finansministeren uddybede både mål og proces med handlingsplanen. Jeg hæftede mig særligt ved, at det ikke kun skal handle om det vi gør godt, men også det vi skal gøre bedre. For mange fattige børn, for mange unge der ikke får en uddannelse og for mange voksne som aldrig vinder fodfæste på arbejdsmarkedet, sagde Wammen. I processen med at udarbejde handlingsplanen inviterer regeringen civilsamfund, organisationer, virksomheder og kommuner til at give input. Et klogt træk, som placerer os som civilsamfund i en konstruktiv position.

Steen Hildebrandt, som er formand for 2030 Panelet, sagde i sit indlæg, at regeringen med ”Vores Mål” rapporten har fået den største gave en siddende regering nogensinde har fået. Nicolai Wammen tog på regeringens vegne imod gaven, og jeg vil spændt følge udpakningen af den og regeringens handlingsplan.

Povl Anker Andersen

>>>      Se streaming af Konferencen
>>>      Læs finansministeriets pressemeddelelse og
>>>      Læs også Steen Hildebrandt tekst “De bæredygtig handlingers årti”

Lokale målepunkter skal bidrage til en bæredygtig verden

af Lene Grønfeldt, Verdensmålsgruppen

Rapporten “Gør Verdensmål til Vores Mål” blev lanceret den 1. september. Den har undertitlen “197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden”, og den er resultatet af en proces, som 2030 panelet satte i gang i foråret 2019.

Vi har tidligere fortalt om projektet, og flere af Globale Seniorer har bidraget med inputs, bl. a. i projektets workshops.

Formand for 2030 panelet Steen Hildebrandt, skriver i forord til rapporten:
“Formålet med Vores Mål-projektet er at bidrage til en mere effektiv implementering af verdensmålene i Danmark. Projektet afsluttes med denne rapport, og herefter begynder det egentlige arbejde med at nyttiggøre projektets resultater, nemlig rækken af forslag til, hvordan man i Danmark kan og bør måle, når man vil arbejde med at realisere verdensmålene, de såkaldte danske målepunkter. Initiativet til Vores Mål-projektet blev taget af 2030-Panelet i 2019. Projektet blev igangsat samme år, og bestod af delprojekterne: Vores Planet, Vores Samfund og Vores Liv. Vores Mål-projektet er verdens første åbne verdensmålsudviklingsprojekt”.

>>>      Hent rapporten “Gør Verdensmål til Vores Mål”

Følg konferencen “A decade for action”
I forbindelse med lanceringen afholder 2030 netværket, Finansudvalgets parlamentariskek arbejdsgruppe for verdensmålene og 2030 panelet en åben konference under overskriften: A decade for action – 10 år tilbage, konference om fremskridt for at nå verdensmålene. Desværre er konferencen overtegnet; men interesserede kan følge den på live TV fra Folketinget.

>>>      Konferencen er onsdag den 9. september kl. 9.00 – 12.30

Perspektiver på EU’s fremtid og rolle i verden

Åbningsmøde i Globale Seniorer med oplæg af Connie Hedegaard

 
Med mødet sætter vi fokus på EU’s fremtid og rolle i verden. Situationen i dag er selvfølgelig præget af Corona-pandemien, Brexit mm., men også af mere radikale forskydninger i den verdensorden og de politiske magtforhold, der har været dominerende siden 2. verdenskrig. Hvilken rolle kan og vil EU spille fremover, hvad er buddet på de demokratiske udfordringer internt i Unionen og hvordan kan EU leve op til de sociale- og klimapolitiske mål som indgår i FN’s Verdensmål?

Mødet afholdes mandag den 14. september kl. 15-17. Tilmelding pr. mail til globaleseniorer@gmail.com, senest 8. september. Mødet er det første fysiske møde i Globale Seniorer siden nedlukningen i marts og efter debatten om EU vil der være lejlighed til ef uformel ‘gensyns-snak’ med mulighed for at købe drikkevarer, snacks mm.

>>>      Mere om åbningsmødet

Verdens Bedste Morgen 2020

i år uden Globale Seniorers aktive medvirken, men vi håber at være tilbage næste år!

Globale Seniorer på Valby Station 9. september 2016

Fredag den 4. september er der igen uddeling i gader og stræder af Verdens Bedste Nyheder. Det sker, som altid, fra tidlig morgen. Globale Seniorer, har været med siden 2016, hvor vi har mødt morgenfolket ved Valby Station, har givet dem avisen og fået en snak om Verdensmålene. Men i år er vi ikke med….

Vi havde regnet med det, og også tilmeldt os, men efter nærmere eftertanke i lyset af Coronakrisen har vi besluttet, at vi ikke bør deltage. Hele ideen med uddelingen er, at vi skal komme tæt på folk og gerne gå i dialog med dem. Det mener vi ikke, at vi som netværk af seniorer med med mange i risikogruppen, er de rette til.

Vi har meddelt arrangørerne, Verdens Bedste Nyheder, at vi springer over i år, men håber at deltage igen fra næste år. Det har de fuld forståelse for. Hvis nogen af jer undrer jer over, at I ikke er blevet opfordret til at deltage i uddelingen i år, ved I nu hvorfor.

Vi håber at morgenen den 4. september bliver verdens bedste morgen og at den bidrager til at fastholde fokus på Verdensmålene – det er der brug for!

Lene Grønfeldt

.

Stop annektering af Palæstina

Postkort fra en demonstration mod Israels nye regerings planer om at annektere Palæstina

 
Nina Ellinger og Viggo Brun deltog sidste lørdag i en regnvåd demonstration mod Israels planer om en ulovlig annektering af Palæstina. I postkortet fra demonstrationen, kræver de handling fra danske politikere og EU og i Globale Seniorers Mellemøstgruppe diskuterer vi, hvordan vi bedst kan understøtte det krav.

Læs Nina og Viggos postkort:
En varm sag på en våd dag

Hvordan påvirker Corona-pandemien verdens børn?

Foto fra unicefs hjemmeside unicef.dk/om-unicef/

Globale Seniorer har takket ja til et tilbud fra FN’s børneorganisation, unicef, om at afholde et møde, hvor unicef får lejlighed til at præsentere arbejdet med børns rettigheder. Ida Svenningsen, der skal holde oplægget, beskriver det sådan her:

I lyset af FN’s Verdensmål blev børnekonventionen vedtaget i 1989 og underskrevet af 190 lande. På baggrund af denne vil UNICEF i dette oplæg dele vores arbejde og hvorfor vores arbejde for alle verdens børn er vigtigt. Vi vil tale om hvordan en global krise som Corona påvirker børnene og hvad vi gør for at arbejde imod de enorme konsekvenser en sådan krise har for børn rundt i verden.

Mødet afholdes som et webmøde på Zoom for interesserede Globale Seniorer:
Fredag 7. august, kl. 10.

Tilmelding pr. mail til globaleseniorer@gmail.com er obligatorisk. Tilmeld dig hurtigst muligt og senest tirsdag den 4. august. Du vil ved tilmelding modtage link, møde ID og password til mødet. Vi vil samtidig sende dig vores lille zoom vejledning for uøvede.

Efterlysning: Radikal politisk indsats for Verdensmålene

NGO’ernes Spotlightrapport 2020 om fremdriften for Verdensmålene er ude nu
 
Sidste tirsdag lancerede Globalt Fokus og 92-gruppen SPOTLIGHT-rapport 2020, om fremdriften i verdensmålene. Det skete fra et webseminar hvor tre politikere og en forsker var sat til at kommentere rapporten. Povl Anker Andersen deltog i webinaret og refererer til hjemmesiden:

”Jeg hæftede mig på webinaret ved to udsagn. Det ene fra seniorforsker Adam Moe Fejerskov fra DIIS, der konstaterede, at Coronapandemien har vist os, at radikal politisk handling er mulig og derfor efterlyste, at den mulighed også bliver brugt i forhold til indsatsen for at nå Verdensmålene. Han efterlyste også at NGO’erne har et mere radikalt hovedkrav til politikerne end kravet om en handlingsplan. Efter FN’s erklæring om, at de kommende ti år skal være ”Handlingens årti”, er det ikke proceskrav der er det vigtigste, men substantielle krav til politisk handling, mente han.

Det andet jeg med glæde lagde mærke til var, at både Adam Moe Fejerskov og Martin Lidegaard (RV) i deres oplæg understregede, at det ikke alene er vigtigt hvad Danmark selv gør for at nå Verdensmålene, men at en aktiv dansk indsats i de internationale institutioner er mindst lige så vigtig. Men det er desværre ikke lige der vi er, tænkte jeg med reference til Mette Frederiksens position i forhold til EU-budgettet og den manglende respekt for WHO som vi har demonstreret under Coronaen.”

Povl Anker Andersen

Hjemmesiden vil linke til et referat af webinaret når det foreligger.
>>>      Læs SPOTLIGHT-rapport 2020