Introduktion til Islamisk arkitektur

ved arkitekt, professor emeritus Hans Munk Hansen

 

 
 
Onsdag den 14. juni kl. 15-17
i FIC, Svanevej 22, 2., 2400 Kbh. NV

Globale Seniorers Irangruppe inviterer til møde med introduktion til islamisk arkitektur, som den manifesterer sig i Isfahan. Alle Globale Seniorer og støtter er velkomne til mødet, der er arrangeret af GS’ Irangruppe. Tilmelding til Nina Ellinger pr. mail ninaellinger@gmail.com senest tirsdag d. 13.juni.

Hans Munk Hansen er arkitekt og professor emeritus i restaurering ved Kunstakademiets Arkitektskole. Ved siden af undervisningen har han gennem årene fra sin tegnestue i København stået for mange byggerier og restaureringsopgaver i og udenfor Danmarks grænser.

Det specielle ved Hans Munk Hansen er de erfaringer og den indsigt han har fået gennem mange års ophold og arbejde i udlandet, særligt i Mellemøsten og i Middelhavslandene. Han har drevet tegnestuer i Teheran, Beirut og Libanon og har stået for restaurering af gammel islamisk arkitektur bl.a. i Isfahan, som står hans hjerte særlig nær.

Hans dybe indsigt og begejstring for Islamisk kunst og arkitektur er smittende og mange har gennem tiderne nydt godt af hans omfattende foredrags og skribentvirksomhed. Hans seneste bog om Isfahan ligger netop nu i trykken hos Vandkunsten.

Foto: Viggo Brun

FN og verdensmålene

Fra FN’s 71. generalforsamling
til High-level Political Forum juli 2017

 
Globaliseringsgruppen i Globale Seniorer inviterer alle medlemmer og interesserede til møde om FN og verdensmålene:

Mandag 12. juni kl. 10:30 til 12:30
FIC, Svanevej 22, 2., 2400 Kbh. NV

 
 

På mødet vil Poul Brandrup rapportere fra sin deltagelse som NGO delegeret i den danske delegation på FN’s 71. generalforsamling i juli 2016.

Hvordan fungerede NGO’ernes deltagelse, delegationens forberedelse og repræsentation på generalforsamlingen? Hvad fik Globalt Fokus, og vi som Globale Seniorer, ud af det i forhold til vores arbejde med verdensmålene?

Poul vil derefter trække nogle tråde fra generalforsamlingen og frem til den tilbagemelding om verdensmålene, der skal være i FN’s High-level Political Forum til juli 2017. Hvad har den danske regering gjort, og hvad har CSO’erne gjort? Hvilke input og vurderinger ligger der fra Europæisk niveau? Debatten på mødet skal fortælle os, hvad vi skal vægte for at styrke processen i Danmark.

Tilmelding inden 8. juni på link herunder eller pr. mail til globaleseniorer@gmail.com
>>>      Online tilmelding

Tarja Cronberg om Iran

– den politiske situation, atomaftalen og
kvinders forhold

 

Globale Seniorers inviterer til møde om den politiske udvikling i Iran:

Mandag den 29. maj 2017 kl. 14-16
i FIC, Svanevej 22, 2. 2400 Kbh. NV

 
 
 
På mødet kommer Tarja Cronberg med en dugfrisk melding om den politiske situation efter valget den 19. maj i Iran.

Tarja Cronberg har arbejdet ved forskningsinstitutioner i både Finland, Sverige og Danmark med emner i relation til byudvikling, samfundsudvikling, og i de senere år især internationale forhold, fred og sikkerhed. Hun var medlem af det finske parlament fra 2003-2007 for det Grønne Parti, medlem af EU-Parlamentet 2011 – 2014 og her formand for EU-parlamentets stående udvalg for Iran.

Tarja har udgivet mange publikationer. Helt frisk er bogen “Nuclear Multilateralism and Iran – Inside EU Negociations”, se vedhæftede fil.

Alle Globale Seniorer og støtter er velkomne til mødet, der er arrangeret af GS’ Irangruppe. Tilmelding til Steffen Gøth pr. mail steffengothdk@gmail.com senest d. 24. maj.

Husk debatmødet: Konventionernes fremtid

Husk at tilmelde dig Globale Seniorers debatmøde om konventionernes fremtid:

Onsdag den 17. maj kl. 10.30 – 13.00
hos FIC på Svanevej 22, 2. 2400 København NV

Oplægsholdere: Frederik Harhoff, Tyge Lehmann, og Per Lachmann, der alle tre har stor viden og erfaring fra arbejdet med internationale konventioner.

Tilmelding til Maria Justiniano, massif2013@gmail.com
Se mere om mødet i den oprindelige mødeinvitation.

Som appetitvækker til mødets emnekreds kan du også læse de to indlæg der er linket til herunder:

>>>     Henrik Døcker: Rend mig i konventionerne?
>>>     Claus von Barnekow m.fl.: Indleder DK et opgør med menneskerettighederne

Civilsamfund, reformbevægelse og kvinders forhold i Iran

Globale Seniorers Irangruppe inviterer til møde om Civilsamfund, reformbevægelse og kvinders situation i Iran. Mødet afholdes:

Onsdag den 10, maj kl 13:30 til 16:00
Sted: FIC Svanevej 22, 2. sal 2400 Kbh. NV

Mødet har Janne Bjerre Christensen, antropolog, Ph. D. som indleder.

Janne har gennem mere end 20 år beskæftiget sig indgående med Iran. Hun har bl.a. skrevet Ph. D. om narkotika, afvigere og demokrati i Iran, og har siden forsket videre i civilsamfundsforhold i Iran på DIIS.

Janne vil i sit oplæg tage udgangspunkt i Irans historie siden revolutionen i 1979 og vil særligt tale om reformbevægelsen og kvinders situation. Janne svarer desuden gerne på spørgsmål om menneskerettigheder, unge mm.

Mødet er et led i Irangruppens forberedelser af en studierejse, men alle der interesserer sig for Iran’s udvikling i dag er velkomne. Tilmelding til steffengothdk@gmail.com senest mandag d. 8. maj.

Luftfoto af Teheran, By Hansueli Krapf, CC BY-SA 3.0

Regeringens plan for FN’s 17 verdensmål “For meget Danmark og for lidt verden”

Det skriver professor Ph.D. Steen Hildebrandt i sin anmeldelse af regeringens handlingsplan for Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål, der blev lanceret den 30. marts i FN-Byen i København af udviklingsminister Ulla Tørnæs og finansminister Kristian Jensen. Med sin anmeldelse: ”Tænk hvis regeringen og dagspressen …” kritiserer Steen Hildebrandt samtidig pressens larmende tavshed i forhold til omtalen af verdensmålene og regeringens redegørelse.

>>>      Læs Steen Hildebrandt: Tænk hvis regeringen og dagspressen …

Tyndt flertal bag Tyrkiets autoritære vej

Efter valget i Tyrkiet har Povl Anker Andersen sendt to kommentarer til hjemmesiden. Han kommenterer hhv. udfaldet af folkeafstemningen og den sultestrejke som er i gang i de Tyrkiske fængsler.
 
Kommentarerne har den fælles pointe, at Europa skal stå solidarisk med de demokratiske kræfter i Tyrkiet og anvende enhver lejlighed til at fastholde det nuværende tyrkiske regime på deres forpligtelser i forhold til resttatsprincipper og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

>>>      Læs kommentaren: Et forudsigeligt ja, men med stor modstand
>>>      Læs Kommentaren: Sultestrejker i de tyrkiske fængsler
>>>      Læs OSCE observationens foreløbige resultater og konklusioner

Debatmødet “Konventionernes fremtid”

Globale Seniorer inviterer til debatmøde om konventioner:

Onsdag den 17. maj kl. 10.30 – 13.00
hos FIC på Svanevej 22, 2. 2400 København NV

Oplægsholdere er Frederik Harhoff, Tyge Lehmann, og Per Lachmann, der alle tre har stor viden og erfaring fra arbejdet med internationale konventioner gennem hele deres arbejdsliv.

Maria Justiniano fortæller, at formålet med mødet er at opnå en større forståelse for hvad en konvention er, hvorfor vi egentlig har dem og hvad der er deres fremtid?
“I medierne debatterer de politiske partier om at ‘revidere og opdatere’ konventionerne. Det kan være svært at gennemskue hvad det handler om, men kom og bliv klogere på det, og stil spørgsmål til eksperterne”, siger Maria og fortsætter:

“Globale Seniorer er også udfarende i forhold til at påvirke Danmarks holdning til en FN konvention for ældre. Det er op ad bakke, og hvorfor er det egentlig det? Er tiden for konventioner ugunstig? Er konventioner blevet umoderne?”

Tilmelding til Maria Justiniano, massif2013@gmail.com

Læs også kronikken: Indleder Danmark et opgør med menneskerettighederne og de øvrige indlæg i debatten.

Presset mod menneskerettighedskonventionen

Globale Seniorer har gennem et stykke tid haft fokus på det stigende pres mod menneskerettighedskonventionen, både internationalt og herhjemme. Et led i behandlingen af emnet er vores åbne debatmøde den 17. maj i år med oplæg fra Frederik Harhoff, Tyge Lehmann, og Per Lachmann.

I forbindelse med emnet har Claus von Barnekow, fhv. Ambassadør ved Europarådet, gjort Globale Seniorers hjemmeside opmærksom på den debat om konventionerne som han sammen med Hanne Severinsen og Tobias Stadarfeld Jensen har rejst i pressen i forbindelse med det forestående danske formandskab for Europarådet.

Vi bringer her deres kronik og tre andre bidrag i debatten. To fra dagbladet Information og endnu et indlæg fra de tre kronikører selv.

>>>      Læs kronikken og de øvrige indlæg
>>>      Se mere om debatmødet: Konventionernes fremtid

De store persiske digtere

– Deltag i Irangruppens møde!

 
Åbent medlemsmøde arrangeret af Globale Seniorers Irangruppe:

Onsdag den 19. april kl. 13:30 til 15:30
I FIC/GS Svanevej 22, 2. 2400 Kbh. NV

Oplæg ved tidligere ambassadør
Ole Wøhlers Olsen.
De store persiske digteres værker bliver stadig læst og beundret i dag, og har haft enorm betydning for den iranske kultur og identitet under skiftende regimer, religioner og overherredømmer.
På mødet vil Ole Wøhlers Olesen fortælle om de store persiske digtere fra 940 til 1390 og deres historiske og kulturelle samtid.
Tilmelding pr. mail til ninaellinger@gmail.com senest 16. april.