International ældredag 2017

 
Hvert år den 1. Oktober markerer vi ældre mennesker verden over med FN’s internationale ældredag. Det er vores dag, lad os bruge anledningen til at gøre omgivelserne opmærksom på ældredagen! I 2017 er temaet:

”Hvordan kan vi drage nytte af ældres erfaringer, ressourcer og indsats i fremtidens samfund”

Foto: Tibor Janosi Mozes/Pixabay, CC0

 
Globale Seniorers næstformand Maria skriver i den anledning hvordan hun ser muligheden for at bruge de ældres erfaringer som ressource.
– Det handler om at muliggøre og styrke vores bidrag i familierne, i lokalsamfundet og i samfundet generelt, skriver Maria. Det handler også om hvordan vi kan komme til at deltage i overensstemmelse med vores basale rettigheder, behov og ønsker.

>>>     Læs hele Marias indlæg: Brug de ældres erfaringer – Leaving no one behind
>>>     FN om ældredagen

Globale Seniorer udstiller Verdensmålene

 
Fra onsdag den 4. oktober kan Globale Seniorers fotoudstilling FN’s verdensmål – kender du dem? ses på Bibliotek Kulturværftet i Helsingør.

Målet med udstillingen er at sprede kendskabet til Verdensmålene. Vi ved, at det kræver en opbakning på mindst 25-30 pct. af befolkningen, hvis man for alvor skal skubbe en sag i gang. Verdensmålene skal længer op på den politiske dagsorden og det kommer de først, hvis de bliver en folkesag.

Samtidig ønsker vi at fotoudstillingen inspirerer til handling. Målene kan nås, hvis alle gør en kæmpe indsats. Løsningerne er allerede derude, grib dem!

Det er tanken at udstillingen senere skal rundt til andre biblioteker og institutioner, hvor den kan ses af rigtig mange mennesker. Fra 4. oktober vil du kunne klikke dig ind på udstillingens foto her på hjemmesiden.

Deltag i åbningen
Udstillingen bliver åbnet af Helsingørs borgmester Benedikte Kiær ved en reception – alle er velkomne.

Åbningsreception onsdag den 4. oktober kl. 15
Bibliotek Kulturværftet, Allegade 2, Helsingør

>>>     Læs mere i pressemeddelelsen fra Bibliotek Kulturværftet

Verdensmålene er fyldt to år

Mogens Lykketoft holder tale på fødselsdagsfesten i Climate Planets 24 diameter store jordklode-konstruktion på rådhuspladsen i København.

 
I går, den 25. september 2017, var det to år siden de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i FN. I En fødseldsdags hilsen fra verdensmålsgruppen i Globale Seniorer skriver Lene Grønfeldt:

”Fejringen af verdensmålenes ved et års dagen sidste år, var til at overse. Målene og dagen blev knapt omtalt i pressen, regeringen havde endnu ikke meldt meget ud; og kendskabet til verdensmålene var meget lille i befolkningen.

I år ser det bedre ud. Verdensmålene bliver oftere nævnt i pressen, regeringens handlingsplan for realiseringen af målene udkom i foråret, og der er aktiviteter og omtale på flere og flere områder. På Rådhuspladsen i København blev der holdt fødselsdag i Climate Planet, arrangeret af Nyt-Europa og en lang række civilsamfundsorganisationer, blandt andet Globalt Fokus og 92-Gruppen.

Mogens lykketoft, der var formand for FN’s Generalforsamling tilbage i 2015, understregede i sin fødselsdagstale, at det er helt afgørende for realiseringen af verdensmålene, at vi alle tager ansvar for at udbrede kendskabet til dem”.

>>>     Læs også opslaget: Verdensmålene – status aktiviteter september 2017

Hvor der bringes referat fra sidste temagruppemøde, dokumentreferencer og foto fra Verdensmålsgruppens aktiviteter. Sti til opslaget:

/globaleseniorer.com/aktiviteter/temagrupper/verdensmaalsgruppen/verdensmaalene-status-aktiviteter-september-2017/

Hvem er Globale Seniorer – og hvad er demokrati og udvikling?

En delegation af politikere fra Bhutan til grundlovsmøde i Danmark i 2014 sammen med statsminister Helle Thorning-Schmidt. Foto Bjørn Førde

 
 
 
 
 
 
 
Globale seniorer holder onsdag den 11. oktober et offentligt møde og fortæller om vores interesser, mål og aktiviteter.

Hvem siger vores demokrati er det rigtige?
Bjørn Førde, som var første direktør for Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD), fortæller om den tænkning om demokrati og udvikling, der ligger til grund for instituttets arbejde.
Bjørn giver konkrete eksempler på aktiviteter i lande som Nepal, Bhutan, Egypten, Zimbabwe, Kenya og Tanzania. Hvad er lykkedes – og hvorfor? Hvorfor er det ikke så enkelt endda? Og hvad med demokratiet i Danmark?

Globale Seniorer – noget for dig?
Globale Seniorer er et netværk af folk, som interesserer sig for europæisk og internationalt samarbejde og udvikling. Maria Justiniano, næstformand, fortæller om hvad vi vil – og de aktiviteter vi har i gang. Om at få Verdensmålene gennemført, og en række andre internationale spørgsmål.
Kunne det være noget for dig? Så kom, hør – og spørg!

Tid, sted og tilmelding
Onsdag den 11. oktober kl. 16-18, i 3F’s mødesal, Svanevej 22, 2400 Kbh NV (adgang gennem porten og til højre i gården).
Skriv “Tilmelding møde 11. oktober” i mail med dit navn og mobiltlf.nr. til: globaleseniorer@gmail.com – senest 9. oktober.

>>>     Indbydelsen som PDF fil

Postkort fra Tamale i Nordghana

Globale Seniorer har modtaget et postkort fra Lise Drewes Nielsen som er på besøg i Tamale i det nordlige Ghana.

Lise er i en mindre NGO i gang med at udvikle en aktivitet omkring centeret: Tamale Cultural Tours. De har fået midler fra Civilsamfundspuljen til at træne 10 dansere til at være guider i deres egen kultur og tilbyde guidede ture til rejsende til Ghana.

>>>      Se Lises postkort

Deltag i fejring af verdensmålene

Med kort varsel har vi i GS fået meddelelse om at Globalt Fokus er medarrangør på et fejrings-arrangement for verdensmålenes vedtagelse den 25. september 2015. Verdensmålene fylder 2 år og det er værd at fejre!

Tid: Mandag den 25. september 2017 kl 17-20
Sted: Climate Planet på Rådhuspladsen

Link til tilmelding
Der er stor rift om et begrænset antal pladser, så er du interesseret så tilmeld dig nu. I skrivende stund kl. 12 er det fortsat muligt. Mere om arrangementet se tilmeldingslink. Bemærk at arrangementet oprindeligt var placeret på Islands Brygge, men det er siden flyttet til Rådhuspladsen.

Nye løsninger på flygtningesituationen?

Kan vi finde nye progressive løsninger på den internationale flygtningesituation?
Mandag den 25. sept. kl. 19 i HK København, Svend Aukens Plads, 2300 S (ved Islands Brygge Metro)
 

Det er Netværk for Velfærd og Demokrati, der inviterer til møde. De ønsker at skabe debat om den internationale flygtningesituation og Danmarks rolle. Alle er velkomne.

Mogens Lykketoft indleder og dereft er er der debat mellem Annelise Marstrand Jørgensen, Camilla Bruckner, Leif Bork, Jakob Mark, Mogens Lykketoft og tilhørerne.

>>>      Læs mere om mødet og tilmelding

Efterårets aktiviteter er i fuld gang

Efterårets mødeaktiviteter er nu for alvor i gang. Her en kronologisk gennemgang af møder i Globale Seniorer i de kommende uger. Alle er velkomne til at deltage i aktiviteterne.
 

Etniske mindretal – og flertal – i det moderne Iran?
Arrangeret af Globale Seniorers Irangruppen
Foredrag ved lektor Rasmus Christian Elling
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (TORS)
Københavns Universitet
TID: torsdag den 14. september kl. 14:00 – 16:00
STED: FIC, Svanevej 22, 2.sal 2400 bh. NV opgang i porten tv

Alle er velkomne, tilmelding på mail til steffengothdk@gmail.com
 

Liberalisme og neoliberalisme – om ulighedsproblemet
Arrangeret af Globale Seniorers Globaliseringsgruppe, som en del af temagruppens aktiviteter.
Foredrag af Carl Kähler fra Globaliseringsgruppen
Link til Carls præsentation af foredraget
TID: onsdag den 20. september kl. 14:00 – 16:00
STED: FIC, Svanevej 22, 2. sal 2400 Kbh NV

Alle er velkomne, tilmelding på mail til ef@globalskole.dk
 

Hvilke principper vil Socialdemokratiet arbejde efter
– i udenrigs-, udviklings- og klimapolitik?

Debatmøde arrangeret af Globale Seniorer ved Peter Lyngse
Oplæg ved Jens Georg Bagge
Link til mere om mødet
TID: onsdag den 20. september kl. 17-19
STED: 3F’s mødesal, Svanevej 22, 2400 NV, indgang fra gården

Alle er velkomne, tilmelding på mail til globaleseniorer@gmail.com
 

Kender du FN’s 17 Verdensmål?
En foto udstilling som præsenterer verdensmålene
Arrangeret af Globale Seniorers Verdensmålsgruppe
TID: onsdag den 4. oktober kl. 15 åbningsreception
STED: Biblioteket Kulturværftet, Allegade 2, Helsingør

Alle er velkomne. Udstillingen løber frem til den 12. november
 

Europa Seminar 2017: Balkan og EU
Arrangeret af FIC, Globale Seniorer, m.fl. Støttet af Europa-nævnet
Oplæg af Jelena Andelic, Karsten Fledelius, Steen Gade m.fl.
Link til program tilmelding mm.
TID: lørdag den 7.oktober kl. 10-19
STED: 3F’s mødesal, Svanevej 22, 2400 NV, indgang fra gården

Alle er velkomne. On-line tilmelding
 

Borgernes Europa Topmøde 2017
De 5 scenarier for EU’s udvikling

Arrangeret af FIC, Globale Seniorer, Nyt-Europa m.fl. Støttet af Europa-nævnet
Oplæg ved Magrethe Vestager og debat med politikere fra alle partier i folketinget
Link til program tilmelding mm.
Tid: søndag den 8.oktober 2017 kl. 09.00 – 16.00
Sted: Fællessalen, Christiansborg

Alle er velkomne. On-line tilmelding

Kampagne for verdensmålene

Meld dig til uddeling af kampagneavisen!

 

Globale Seniorer vil igen i år, den 8. september, deltage i uddelingen af “Verdens Bedste Nyheders” kampagneavis under sloganet:

Vi er generation verdensmål
– sammen ændrer vi verden

Hvert år siden 2010 har Verdens Bedste Nyheder sagt godmorgen til hele Danmark med en avis, der fortæller om fremskridt og løsninger på klodens udfordringer. I år fejrer kampagnen Verdensmålene med et særligt fokus på børn og unge.
 
 
Globale seniorer deler materiale ud ved Valby station 8. september kl 7 – 9
Vi skal være mindst 10 – 12 frivillige
tilmelding til Jens Asger Hansen:
jah@munksoegaard.dk

Et skridt på vejen mod en ældrekonvention?

FN’s arbejdsgruppe om ældres rettigheder holdt møde I New York I juli måned. Arbejdsgruppens mandat er at analysere de eksisterende retslige rammer og deres mangler, samt at foreslå yderligere relevante skridt for at sikre ældres rettigheder.
 
Globale Seniorer har fulgt dette arbejde tæt de senere år og har sammen med andre CSO’er været fortalere for at sikre ældres rettigheder med en international konvention.

I sommerens møde i New York deltog repræsentanter fra 32 lande, EU og 14 repræsentanter fra FN. Civilsamfundet var repræsenteret af 33 organisationer og yderligere 14 menneskerettighedsinstitutter fra hele verden. Mødet fokuserede på at diskutere to konkrete områder, hvor der er behov for at styrke menneskerettighederne for ældre. De to valgte emner var ”Vold, forsømmelse og misbrug” samt ”Lighed og ikke-diskrimination”.

Globale Seniorers næstformand Maria Justiniano skriver til hjemmesiden om mødets indhold og umiddelbare resultat. Hun giver samtidig en række links til mere detaljeret information om mødet.

>>>      Læs Marias indlæg om mødet i New York