Møde om Kongeriget Danmarks rolle i det arktiske samarbejde

Allerede sidst i 2021 inviterede vi til mødet, men måtte udsætte pga Corona – Nu er det igen muligt at mødes, det bliver den 25. januar

 
I møderækken om det arktiske område inviterer Globale Seniorer til møde om Arktisk Råd og det internationale samarbejde om Arktis med oplæg af Seniorchefkonsulent Peter Wilhelm Linde, Team Arktis, Udenrigsministeriet. Mødet afholdes:

Tirsdag 25. januar kl. 10.00 – 12.30
på Ramsingsvej 30, 2500 Valby

>>> Mere om indhold, tilmelding mm.

Retten til livet og ytringsfriheden – i et domstolsperspektiv

Et referat fra Folke- og menneskeretsgruppens møde om sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

 
Den 10. november 2021 holdt Folke- og menneskeretsgruppen i Globale Seniorer et møde med titlen Retten til livet og ytringsfrihed. Kort efter modtog hjemmesiden et referat af mødet fra gruppen, men det er desværre først lykkedes at få det på hjemmesiden dags dato.
 
I Henrik Døckers referat omtales to sager ved menneskerettighedsdomstolen, som blev gennemgået på mødet. En sag om Retten til livet (Artikel 2), der handlede om den vanrøgt som en handicappet rumæner havde været udsat for. Den anden handlede om ytringsfrihed (Artikel 10) og var en aflægger af den såkaldte Pedal Ove sag, hvor to danske journalister i højesteret var dømt for ærekrænkelse i forbindelse med DR-dokumentaren om sagen Politiets blinde øje.

>>>     Læs Henrik Døckers referat fra mødet

Deltag i Nord-Syd dialog om ældre og Covid

Deltag i webinar den 17. januar arrangeret af DDRN i samarbejde med GS som led i en Nord-Syd dialog om ældres vilkår under Covid

 

Mandlig beboer vinker ud. Foto fra kommune@odsherred.dk 8. april 2020

Globale Seniorers ældrepolitiske gruppe har takket ja til at debattere input fra både nord og syd om, hvordan Corona-pandemien og nedlukningerne har påvirket de ældres forhold. Webinaret er led i et projekt som DDRN, Danish Development Research Network, kører finansieret af CISU. På webinaret vil der medvirke journalister fra lande i syd, som har medvirket med input til mødet.

Alle Globale Seniorer er velkomne til at deltage. Tilmelding til massif2013@gmail.com. For at forberede deltagelsen i webinaret holder ældrepolitisk gruppe et internt møde den 13. januar på zoom. Interesserede kan se mere om webinaret og få link til tre rapporter fra hhv. Danmark, Ecuador og Kenya, der ligger som input til debatten.

>>>     Mere om webinaret og de videre initiativer

Godt Nytår 2022

Globale Seniorer ønsker alle medlemmer og samarbejdsparter et godt nytår med håbet om at alle i verden får en fair andel af Covid vaccinen

 

 
Også 2021 stod i Corona’ ens tegn. Heldigvis er vi sluppet billigt i forhold til alvorlig sygdom og dødsfald ikke mindst på grund af, at hele 78 pct. af den danske befolkning er færdigvaccineret. Sådan er det langt fra i andre dele af verden. Ved årsskiftet er kun 46 pct. af den russiske befolkning fuldt vaccinerede, i Bangladesh er det tilsvarende tal 27 pct. og i Den Demokratiske Republik Congo 0,11 pct.

Set i et globalt uligheds- og sundhedsperspektiv er det helt uholdbart. Et effektivt stop for Covid-19-pandemien forudsætter at verdens vacciner deles retfærdigt med lavindkomstlandene.

Globale Seniorer har fra vores generalforsamling i september måned opfordret den danske regering til at bidrage med nødvendige materielle og finansielle ressourcer til at sikre alle adgang til Covid vaccinen.

Men som det fremgik af tallene fra Our World in Data går det både ude og hjemme alt for trægt. Der er grund til at forstærke presset på det officielle Danmark og de øvrige rige nationer. En god begyndelse, mener jeres webmaster, vil være en underskrift på Oxfam IBIS’ kampagne: Del Vaccinen.

>>> Gå til Oxfam IBIS’ underskriftindsamling: Del Vaccinen

Aflysning af medlemsmødet med Jakob Skovgaard-Petersen

Mødet var indkaldt til nu på torsdag den 16.december kl. 13-15, men må med den tiltagende Coronasmitte udsættes til senere

 
Lokalerne på Ramsingsvej er lukket ned pga. Coronasnitten og Melløstgruppen må derfor udskyde mødet indtil videre. Så snart smitten tager af igen vil gruppen indkalde til et nyt møde, hvor Jakob Skovgaard-Petersen kan udfolde sin store viden og forståelse af Muhammed igennem forskellige tider set fra forskellige steder i verden.
 
Nina Ellinger beklager på gruppens vegne og slutter med, sammen med Jakob Skovgaard-Petersen, at ønske alle Globale Seniorer en glædelig jul og et godt Nytår.

Et udviklingsprojekt med succes

Et postkort fra Ulaanbaatar fortæller om 25 års jubilæet for det fri Presseinstitut i Mongoliet

Billede: Zolotinka/Shutterstock

I går, den 4. november, fyldte Presseinstituttet i Mongoliet 25. Instituttet er et dansk udviklingsprojekt, der nu har vist sin bæredygtighed gennem 25 år som en non-profit NGO.

I postkortet fortæller Povl Anker Andersen, som deltog i jubilæet, lidt om instituttet og dets baggrund. Han mener det er vigtigt at notere sig, når udviklingsprojekter er en succes.

>>>    Læs Povl Ankers Postkort

Danske NGO’ers vurdering af COP 26

Hverken på CO2-reduktioner eller støtten til de fattige og sårbare lande leverede klimatopmødet nok, skriver 10 danske NGO’er i deres vurdering af Klimatopmødet

 

Logo for FN’s COP26. Pinterest/Johnson Banks

Efter klimatopmødet har 10 danske NGO’er, blandt dem Globalt Fokus og 92- gruppen som Globale Seniorer samarbejder med om at fremme Verdensmålene, udsendt en meddelelse med deres samlede vurdering af, hvad der blev opnået på COP26. I meddelelsen siger Troels Dam Christensen, sekretariatsleder i 92-gruppen:
 
Det er godt, at en del lande i forbindelse med COP26 leverede nye klimaplaner og initiativer, men når man summer dem op, er vi stadig langt fra at være på vej mod de maksimalt 1,5 grader og en mere klimasikker fremtid. Der er efter COP26 fortsat brug for akut førstehjælp, hvis 1,5 graders målet skal holdes i live.

>>>    Læs vurderingen fra de danske NGO’er

Globale Seniorer har tilsluttet sig Leave No One Behind Koalitionen

Koalitionens fælles mål er at få mere fokus på det bærende princip i Verdensmålene – ingen må lades i stikken!

 
Globale Seniorer har tilsluttet sig den danske Leave No One Behind Koalition, og dermed det internationale Leave No One Behind Partnerskab. Koalitionen arbejder for, at der indhentes data om forholdene for de grupper, der er ladt i stikken. De mest udsattes forhold drukner tit i de nationale SDG-rapporters gennemsnit, og siger ikke noget om deres reelle vilkår og indsatsen for at ændre deres betingelser. Koalitionen vil sætte fokus på netop deres forhold og arbejde for, at de får en stemme og en øget indflydelse. På den måde vil indsatsen også skabe generel fremgang for Verdensmålene.

>>>    Se mere om LNOB koalitionen