Postkort fra tværgående verdensmål dialog

Asbjørn Andersen deltog den 29. maj i et dialogmøde med Folketingets tværpolitiske netværk for at fremme vidensdeling og debat om FN’s 17 verdensmål.

Det var netværkets første offentlige dialogmøde med danske NGO’er. Mødet havde 150-200 deltagere, heraf 5 fra Globale Seniorer. For at dele de ideer, som mødet producerede, skrev og sendte Asbjørn samme dag et postkort til Globale Seniorer.

>>>     Læs Asbjørns Postkort

Internationale skatteforhold

Tirsdag den 2. maj kl. 13-15 holder Hanna Brejnholt Tranberg, skattespecialist hos Mellemfolkeligt Samvirke, et møde med og for Globale seniorer for at klæde os bedre på om international skattepolitik.

Vi har bedt Hanna Brejnholt Tranberg lave et oplæg  om de legale og illegale skatteforhold, og hvad der findes af tiltag og muligheder for at kontrolere og regulere de internationale finanser bedre.
 
ACTION AID UK CAMPAIGNING TO STOP TAX DODGING IN MALAWI
 
Der er god lejlighed til at spørge ind og blive klogere. Mødet er et led i globaliserings-gruppens møderække om globale handels og finansaftaler, alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Brug:
 
Online-tilmelding eller pr. mail til globaleseniorer@gmail.com

Mødet afholdes ved MS Fælledvej 12, 2200 Kbh. N, Bygning C (baghuset), Global Platform 1. sal.

Voldens betydning – besøg Danner

dannerhuset

Foredrag på Danner tirsdag den 28. februar kl 17.30-20.00 Nansensgade 1, 1366 København K.

På utallige opfordringer inviterer vi jer igen  til foredrag i Danners festsal om Danners arbejde med kriseramte kvinder og børn såvel i Danmark som internationalt. Vi fortæller om historien, om voldens betydning for den enkelte og for samfundet, etniske minoriteter såvel som danske kvinders vilkår, om fortalervirksomheden og det politiske og udadvendte arbejde samt om de mange projekter.

Frivillige på Danner Ellen Farr og Maria Worm Christiansen holder foredraget og der er mulighed for at se dele af det historiske hus.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal I tilmelde jer  og medbringe ID kort , gæster på Danner betaler 75 kr kontant som alle går til det videre arbejde. Tilmelding senest d 21 febr. til ef@globalskole.dk

Gør noget ved den globale vidensbase !

Gør noget ved den globale vidensbase !

Globalskole.dk mangler folk med ideer, erfaringer og lyst til at udvikle undervisningsmateriale!
Ved I at Dansk Folkeparti og Venstre forhandler om at fjerne de sidste rester af mål, der handler om internationale eller globale dimensioner i undervisningen i grundskolen, bortset fra samfundsfag i 9. klasse, som kun har lidt internationalt stof tilbage?
 
Det betyder bl.a. at læreruddannelsen, som målrettes kompetancekravene i skolen, sikkert ikke vil give lærerne internationale kompetencer. Samtidig er Danidas oplysningsmidler skåret ned til laveste niveau nogensinde. Det bliver svært at sikre et globalt vidensniveau i fremtiden. Det må vi gøre noget ved!

globalskole.dk er hjemmesiden for dem, der vil arbejde med globale dimensioner. Den er et forsøg på at samle ideer, viden og inspiration til travle lærere, så de kan indarbejde globale og inter-kulturelle dimensioner i de forskellige fag. Jeg har i 10 år udviklet, redigeret og samlet undervisningsmaterialer, øvelser, artikler og link, som ligger til gratis afbenyttelse og siden har hver uge rigtig mange brugere. Jeg vil gerne fortsætte. men jeg savner sparring, med- og modspil. Har du lyst at være med, så kontakt mig på ef@globalskole.dk