Arbejdsgrupper ny


senest opdateret  24-04-2018

Globale Seniorers aktiviteter er struktureret i emnebestemte arbejdsgrupper. Alle medlemmer har mulighed for at deltage i gruppernes arbejde. Møder i grupperne annonceres så vidt muligt på dette opslag, men er altid indkaldt pr. mail til de tilmeldte. Vil du deltage i en eller flere af grupperne kan du tilmelde dig på mail til den kontaktperson der er angivet for hver gruppe.

Arbejdsgrupperne træffer selv beslutning om deres arbejdsform og mødeaktiviteter og temaerne afspejler de pågældende medlemmers aktuelle interesser og ressourcer. Nye temagrupper kan opstå eller eksisterende lukkes ned, alt efter hvad der er fantasi og kræfter til blandt medlemmerne.


Arbejdsgrupper:

Globalisering TG7Globaliseringsgruppen
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Nina Ellinger: ninaellinger@gmail.com

Globaliseringsgruppen arbejder for regulering af globaliseringen – for mere effektiv og bedre fungerende politisk og juridisk regulering som alternativ til regulering via marked og militær.
Se mere på opslaget Globaliseringsgruppen

nurilla-kyrgyzstan_313x118 (1)Global ældrepolitik
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Maria Justiniano: massif2013@gmail.com
Gruppens arbejder med at forbedre rettigheder og vilkår for ældre i et internationalt perspektiv. Ældre er i mange samfund og internationale sammenhænge en gruppe hvis forsørgelsesvilkår og sociale rettigheder er særligt presset og truet under globaliseringen. Samtidig er de en gruppe, som i de fleste samfund har meget ringe politisk indflydelse. Se mere på opslaget Global Ældrepolitik

2000px-Flag_of_Iran_in_map.svgIran og Mellemøst gruppen
Kontakt Nina Ellinger: ninaellinger@gmail.com
Irangruppe blev etableret i efteråret 2016 og har siden planlagt og gennemføre en studierejse til Iran i 2017. Gruppen fortsætter nu, og vil bl.a. lære mere om Islam og forstå relationerne mellem forskellige sekter med fokus på Shia og Sunni.
Gruppen vil samtidig se over Iran horisonten mod Mellemøsten og de centralasiatiske naboer for at forstå hvilken rolle den centrale del af Asien har haft i historien og hvilken den vil spille i fremtidens verdensorden – hvordan er det egentlig med den gamle og de nye Silkeveje? Se opslaget Iran og Mellemøst gruppen
 
Ældre TG2Kiberagruppen
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Maria Justiniano: massif2013@gmail.com
Ring for nærmere oplysning til Maria 6168 8187
Kiberagruppen arbejder med støtte til et ældrecenter i slumområdet Kibera i Nairobi, Kenya. 1. oktober startede gruppen en indsamling med det mål at hjælpe ældre i Kibera med støtte til ældreaktiviteter og til at reparere Centrets vandtank, så de igen kan få en indkomst ved at sælge drikkevand. Målet er næsten nået og vandtanken kom på plads i foråret 2018. Gruppen overvejer nu evt. videre aktiviteter. Se mere på opslaget Hjælp til ældre i Kiberas slum

Kirgisistangruppen
Gruppen vil se og opleve et nyt – gammelt – centralasiatisk land, gennem lokal kontakt til unge kirgisere. Det sker ved at kombinere  kirgisiske studerendes behov for at praktisere deres engelskkundskaber med globale seniorers ønske om at få en lokal indgang til at  lære Kirgisistan at kende. Turen planlægges i perioden fra 22. april – 19. maj 2019. Se mere om turen

Strasbourggruppen
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Per Bo:  perbo44@gmail.com
Strasbourggruppen er etableret i 2017 med henblik på en studierejse til Strabourg i april måned 2018. I forbindelse med Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité fra november 17 frem til maj 2018 ønsker gruppen at sætte fokus på Europarådets funktion og muligheder. Se mere information

Ulande TG4Udviklingspolitisk gruppe
Info, tilmelding til møder mm. kontakt til Toni Solvieg Michelsen: tonmic@mail.dk
Gruppen blev etableret i 2013 med det mål at gøre brug af Globale Seniorers udviklings- og ulandserfaringer. Emnet for gruppen er siden fokuseret til et fokus på udviklingspolitik ikke mindst på baggrund af de store forandringer der er sket med den statslige udviklingsbistand bl.a. i skyggen af de store flygtningestrømme.

Verdensmaal_Ikon18_dk_225Verdensmålsgruppen
Arbejder for at fremme FN’s 17 globale mål for en bæredygtig udvikling
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Lene Grønfeldt: lenegroenfeldt@gmail.com
Gruppen er opstået i 2016 i forlængelse af Globaliseringsgruppens studierejse til New York med fokus på FN’s Verdensmål for en bæredygtig global udvikling. Verdensmålsgruppen har til formål både at følge med i, oplyse om og påvirke for at bidrage til, at Verdensmålene er implementeret i 2030. Arbejdet foregår pt. i tre undergrupper.sikre atimplementeringen af verdensmålene i 2030i forhold til målene
Se mere om hvad gruppen. Se mere på opslaget Verdensmålsgruppen

Verdensmål, undergruppe: Formidling
Gruppen arbejder med en vandreudstilling om Verdensmålene til brug på biblioteker ol.

samt med en foredragsrække om Verdensmålen, som det er hensigten at kunne udbyde bredt – til f.eks.
For deltagelse kontakt Ellen Farr ef@globalskole.dk

Verdensmål, undergruppe: Aktioner, gøgl mm.
Gruppen arbejder med agitation om Verdensmålene.
Siden gruppen blev dannet har den flere gange været “på gaden” med oplysning om verdensmålene og den har årligt medvirket i Verdens Bedste Nyheders kampagne for Verdensmålene.
Vil du være med i gruppen så kontakt: Jens Asger Hansen; jah@munksoegaard.dk

nurilla-kyrgyzstan_313x118 (1)Global ældrepolitik
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Maria Justiniano: massif2013@gmail.com
Gruppens arbejder med at forbedre rettigheder og vilkår for ældre i et internationalt perspektiv. Ældre er i mange samfund og internationale sammenhænge en gruppe hvis forsørgelsesvilkår og sociale rettigheder er særligt presset og truet under globaliseringen. Samtidig er de en gruppe, som i de fleste samfund har meget ringe politisk indflydelse. Se mere på opslaget Global Ældrepolitik