Alderisme og Gløgg

Ældrepolitisk gruppe inviterer i samarbejde med Verdensmål-11 gruppen, der beskæftiger sig med bæredygtige byer, til et medlemsmøde hvor vi tager en debat om alderisme i et personligt perspektiv, drikker et glas gløgg sammen og ønsker hinanden god jul.

Tid:     Fredag den 3. december kl 14 – 16
Sted:   3F chaufførernes mødesal Svanevej 22, 2400 København NV

Der er adgang til mødesalen gennem porten til Svanevej 22, over gården til højre.

Tilmelding
Alle medlemmer af Globale Seniorer er velkomne til mødet men vi vil bede jer tilmelde jer mødet pr. mail til annemette.olesen07@gmail.com. Sidste frist for tilmelding er den 30. november 2021.

Præsentation af mødets tema
På mødet vil vi i en uformel debat ved bordene prøve at forstå hvad alderisme er, hvilke stereotyper, fordomme og diskrimination på grund af alder vi ser omkring os og hvordan vi selv forholder os til alder og fordomme.

Nogle af de spørgsmål vi vil sætte til debat er:
Hvordan opfatter vi os selv som ældre? Hvornår er vi ældre?
Hvordan opfatter andre os som ældre?
Hvordan kan vi være brobyggere til andre generationer?

     Help Age’s bud på almindelige aldersfordomme
     Break free from ageism