Temagrupper


senest opdateret 18-01-2016

Globale Seniorers aktiviteter er struktureret i temagrupper om et emne. Alle medlemmer har mulighed for at deltage i temagruppernes arbejde. Møder i temagrupperne annonceres på dettev opslag. Vil du deltage i en eller flere af grupperne kan du tilmelde dig på mail til den kontaktperson der er angivet for hver temagruppe.

Temagrupperne træffer selv beslutning om deres arbejdsform og mødeaktiviteter og temaerne afspejler de pågældende medlemmmers aktuelle interesser og ressourcer. Nye temagrupper kan opstå eller eksisterende lukkes ned, alt efter hvad der er fantasi og kræfter til blandt medlemmerne.

Udover temagrupperne er der en række projektgrupper som arbejder sammen omkring en afgrænset konkret aktivitet. Hvis du gerne vil være med i et projekt kan du henvende dig pr. mail til kontaktpersonen.


Temagrupper:

Kina TG1Kinagruppen – Kinas udvikling og samspillet med Europa, temagruppe 1
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Finn Conrad:  fc@ipu.dk
Næste møde: Debat om kulturmødet ml. kinesere og danskere – endnu ikke tidsfastlagt
 
nurilla-kyrgyzstan_313x118 (1)Ældre i Verden, temagruppe 2
Gruppens arbejder med at forbedre vilkårene for ældre i et internationalt perspektiv. Det handler både om deres vilkår lokalt – også i Danmark – og deres rettigheder i forhold til internationale konventioner.
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Maria Justiniano: massif2013@gmail.com
Sidste møde om “Aldersdiskrimination” i november 2016.
Næste møde: Tid og sted endnu ikke fastlagt, men annonceres her på hjemmesiden.

Arbejde TG3Europæisk arbejdsmarkeds- og socialpolitik, temagruppe 3
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Irene Odgaard: iodgaard@kranen.dk
Sidste møde: Et åbent debatmøde “Hvor står Europa fagligt?”
Det er pt. til debat at gruppen fremover skal slås sammen sammen med Faglig Social Europagruppe i FIC. Det er hensigten at Den Sociale Dimension i EU skal spille en væsentlig rolle i arbejde og aktiviteter i den sammenlagte gruppe.
Nye aktiviteter vil blive annonceret på dette sted på hjemmesiden.

Ulande TG4Brug af Globale Seniorers udviklings- og ulandserfaringer, temagruppe 4
Info, tilmelding til møder mm. kontakt p.t. Gitte Vesterlund: gvesterlund@yahoo.co.uk
Gruppen holder i 2026/17 en række møder om situationen i det nordlige.
Sidste møde slut november havde titlen: Afrikas Horn – en region i bevægelse, med oplæg v ambassadør Mette Knudsen.
Næste møde: Tid og sted endnu ikke fastlagt, men annonceres her på hjemmesiden.

Globalisering TG7Globaliseringsgruppen, temagruppe 7
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Peter Lyngse: peterlyngse@gmail.com
Næste møde afholdes først i februar med debat om frihandel.
Tid og Sted: Endnu ikke fastlagt


Projektgrupper:

Verdensmaal_Ikon18_dk_225Verdensmålsgruppen
Arbejder for at fremme FN’s 17 globale mål for en bæredygtig udvikling
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Peter Lyngse: peterlyngse@gmail.com
Se mere om hvad gruppen beslkæftiger sig med på opslaget Verdensmålsgruppen
Sidste møde var i november 2016 med oplæg ved Carol Hannan Andersson, der repræsenterer en gruppe i Lund, som arbejder for at få gennemført verdensmålene.
Næste møde: Tid og sted endnu ikke fastlagt, men annonceres her på hjemmesiden.

Verdensmål, undergruppe: Formidling
Næste møde: Tirsdag den 15. november 2016 kl. 10:00 – 12:30
Sted: Knud Arne Nielsen, Rottehullet, Amagergade 4F, 2. th. 1423 Kbh. K.
For deltagelse kontakt Knud Arne Nielsen knud.arne.nielsen@gmail.com

Verdensmål, undergruppe: Aktioner, gøgl mm.
Næste møde: Fredag den 11. november 2016 kl. 13:00
i forlængelse af verdensmålsgruppens plenummøde
Sted: FIC/Globale Seniorer, Svanevej 22, 2., 2400 København NV
Kontakt til gruppen: Jens Asger Hansen; jah@munksoegaard.dk

Ældre TG2Kiberagruppen
Støtte til Ældrecenter i Kibera, Kenia
Information, tilmelding til møder mm. kontakt Maria Justiniano: massif2013@gmail.com
Ring for nærmere oplysning til Maria 6168 8187
Sidste møde: Torsdag den 20. oktober 2016 kl. 10:00 – 13:00
Næste møde er endnu ikke fastlagt, men følg med på siden her!

TyrkietTyrkietsgruppen
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, Kurdisk Forum og Globale Seniorer diskuterer i øjeblikket mulighederne for at fortsætte aktiviteterne med en møderække med fokus på konflikten i Mellemøsten, som pt. har brændpunkt i Syrien. Er du interesseret i at deltage i aktiviteterne så kontakt povlanker.a@gmail.com

2000px-Flag_of_Iran_in_map.svgIrangruppen
Kontakt Nina Ellinger: ninaellinger@gmail.com
Næste møde: Torsdag den 18. januar kl. 17:00 – 20:00
Kulturmøde med gæster fra Iran – om det iranske dagligliv
Sted: 3F’s mødelokale 2. sal, FIC/Globale Seniorer, Svanevej 22, 2400 Kbh. NV

Skriv en kommentar eller relateret information

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s