Hjælp til ældre i Kiberas slum

Send dit bidrag til indsamlingen:
“Danske seniorer hjælper ældre i Kibera”

Støt på reg.nr. 5301 konto 0264087

Hjælp Kiberagruppen med at hjælpe ældre i Kibera – Kenyas største slumområde. Vi vil:

• Rejse penge, så ældre kan betale for deres børnebørns skolegang
• Skaffe penge til at reparere en vandtank, så centret igen kan tjene penge ved at sælge drikkevand
• Styrke motion, spil, leg og dans i centret – til glæde for de ældre og deres børnebørn
• Træne centrets frivillige i de nye aktiviteter.

Kibera Day Care Centre for the Elderly
blev registreret i 1989 i Kenya, og hjælper ældre og fattige med at mødes og drøfte fælles problemer.
Centret gør et flot arbejde med at sørge for, at de fattigste af de ældre får adgang til de ydelser fra staten, som de er berettiget til. Det vil sige en mindre månedlig udbetaling, samt gratis medicin. Centret hjælper også de gamle med at få det bureaukrati, der skal til, på plads.
Kommunen har stillet en container til rådighed til møder og aktiviteter.

IMG_1083Centret byder de ældre på grød og brød 1 gang om ugen. Hvilket er et stort tilløbsstykke! Det gøres både for penge fra private fonde i Kenya – og for midler fra Danmark.
Men de ældre vil gerne mødes hyppigere. Så der er brug for flere midler. Antallet af ældre i Kibera stiger – og dermed behovet for at centeret kan udvide sine aktiviteter.
Centret samarbejder med det lokale sundhedscenter. Og hjælper de ældre til at lave håndværk til salg.

En del af de ældre husker stadig deres voldsomme oplevelser under Mau-Mau opstanden i Kenya (1952-57). Fordi det er så længe siden, har de stor glæde af at bearbejde minderne sammen med andre ældre.
 

Aktuelt projekt: Ny vandtank
Centret har tidligere tjent penge ved at sælge vand fra deres egen vandtank. Men vandtanken blev ødelagt i forbindelse med volden efter valgene i 2008. Centret vil meget gerne have en ny tank, så salg af vand ingen kan give indtægter til arbejdet.

En ny vandtank koster 10.000 kr. – en investering, der giver mening mange år ud i fremtiden.

stoet-aeldre-i-kiberaHvordan hjælper vi?
På besøgsrejser sætter Kiberagruppen gang i – og supervisere – aktiviteterne. Og man oplærer frivillige i centret i arbejdet med ældre og deres børnebørn. Kiberagruppen har mødt en del af de godt hundrede ældre, der er tilknyttet projektet. Alle er meget glade for den støtte de får fra projektet.

De penge der samles ind går ubeskåret til Kibera Daycare Centre. HelpAge Kenya vil supervisere bygningen af ny vandtank og sikre god kvalitet og rimelig pris. Børn til skolehjælp udvælges af Kibera Daycare Centre og de sociale myndigheder.
Også her superviserer HelpAge Kenya.

Samarbejdspartnere
Globale Seniorer har kontakt til HelpAge Kenya og på sigt er det tanken at støtte projektet med både offentlige og private midler fra Kenya og Danmark – som supplement til centrets egen indtjening.

kibera-med-bedstefarHvem er Kiberagruppen?
En projektgruppe i Globale Seniorer med mange års erfaring fra arbejde med pædagogik undervisning og med projekter i Danmark og i Afrika. Nogle har boet og arbejdet i en årrække i Tanzania og kender til forholdene blandt fattige, ældre og børn i slumområder.

Kontakt til Kiberagruppen
Maria Justiniano, næstformand i Globale Seniorer.
Mail til Maria på: massif2013@gmail.com eller ring på +45 6168 8187.

HVORDAN KAN JEG BIDRAGE?
Indsamlingen til ældre i Kibera er en godkendt indsamling og din støtte er fradragsberettiget. Du kan vælge at betale et engangsbeløb eller fast månedligt, hvis du ønsker det!

Indbetal dit bidrag til reg.nr. 5301, konto nr. 0264087 i Arbejdernes Landsbank

kibera-et-slumomraadeSlumområde Kibera – Kenyas største
Kibera Centret ligger i et meget stort slumområde af samme navn i Nairobi. Med et par hundrede tusinde beboere er det Kenyas største slum. Fattigdommen er ekstrem, med en gennemsnitlig indtægt på under $1.00 om dagen.

Arbejdsløsheden er høj. Og der er mange tilfælde af HIV. Overfald og voldtægter er almindeligt. Der er kun få skoler, og de fleste har ikke råd til at give deres børn en uddannelse.

Rent vand er sjældent og derfor er sygdomme, som skyldes dårlig hygiejne, hyppige. Det store flertal i slummen mangler det mest almindelig som elektricitet, rindende vand og sundhedshjælp. Det rammer i særlig høj grad den ældre befolkning.

For Kiberagruppens indsamling
Maria Justiniano, næstformand i Globale Seniorer
1. oktober 2016