Verdensmålene og den antropocæne epoke


senest opdateret 03-12-2017


En introduktion til Verdensmålene og den antropocæne epoke
Oplæg af Steen Hildebrandt

Tirsdag den 9. jan 2018 kl. 10:30 – 12:30
Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N, i Global Platforms mødelokale nr. 21, bygning C (baghuset)

Om oplægget
Steen vil gøre rede for, hvorfor vedtagelsen af FN’s 17 bæredygtighedsmål er noget af det vigtigste, der er sket i verden i mange år. Målene er udtryk både for en nødvendighed og for en mulighed.
En nødvendighed for at undgå, at klimaforringelser, forringelse af biodiversiteten m.m. i løbet af få årtier vil føre verden mod katastrofale hændelser. En mulighed, fordi det er en realitet, at vi har viden, ressourcer og organisationstalent nok til at skabe en meget bedre verden for mange flere millioner mennesker. Ja, for alle mennesker.

Menneskeheden kan ikke tillade sig at tøve i denne efterhånden ret tilspidsede globale situation. Det er en kendsgerning, at jorden i løbet af 1900-tallet har bevæget sig ind i, hvad der nu kaldes den antropocæne epoke, og det er en del af denne nye geologiske realitet, at jorden ikke kan genfinde og opretholde en balance, medmindre menneskeheden hjælper til. Det er på den baggrund, at verdensmålene er en gave, en nødvendighed og en mulighed for netop at bidrage til at lede jorden tilbage til en mere balanceret situation og udvikling.

On-line tilmelding her

tilbage til oversigten