Verdensmålene og bæredygtige byer og lokalsamfund


senest opdateret 16-03-2018

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.
Oplæg af Lene Grønfeldt

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 10:30 – 12:30
i Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N,
Mødelokale 21, Global Platform, Opgang C.

Om oplægget
Der er byudviklings- og boligproblemer overalt i verden; fra storbyernes uhæmmede vækst, til affolkning af byer på landet; fra opførelse af luksusbyggerier for velhavende, til udvikling af storby ghettoer til marginaliserede grupper; og fra dannelse af bofællesskaber mellem velfungerende beboere, til etablering af flygtningelejre til fattige og forfulgte mennesker.

Selv om der arbejdes hen mod bæredygtighed i mange byer og bosættelser, er der langt til løsning af de helt store problemer:
Ulighed, usikkerhed og vold.
Hjemløshed og fattigdom
Trafik- og infrastrukturproblemer
Miljø, klima – og sundhedsproblemer.

Gennem oplæg, eksempler og diskussion, vil vi se på, hvad der skal til, for at vi nærmer os opfyldelsen af verdensmål 11:
”Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige”
Og der vil især blive sat fokus på, hvordan flere andre af verdensmålene må inddrages i løsningerne.

On-line tilmelding her

tilbage til oversigten