Verdensmålene i et feministisk perspektiv


senest opdateret 03-12-2017

Om Verdensmålene i et feministisk perspektiv
Oplæg af Ellen Farr

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 10:30 – 12:30
Mødelokalet i FIC Svanevej 22, 2. sal, 2400 NV

Om oplægget
Køn vikler sig ind i alt- Ellen vil især tale om verdensmål 5 Ligestilling mellem kønnene – og manglen på samme i forhold til alle verdensmålene, men også om mål 10 om ulighed og mål 4 om uddannelse.

De mål man er længst fra at opfylde i Mileniummålene 2015 er dem, der handler om ligestilling mellem kønnene. I resolutionspunkt 20 fra FNs generalforsamling 2015 fremhæves det ”at gennemførelse af ligestilling og empowerment af kvinder og piger vil udgøre et afgørende bidrag til fremskridt på tværs af alle mål”. Derfor er hendes indgangsvinkel til verdensmålene at køn har betydning for alle verdensmål.

På baggrund af personlige erfaringer fra især to områder:
– køn i udviklingsarbejde i fattige lande og i Danmark,
– voldens betydning for den enkelte og for samfundet,
vil Ellen give eksempler på hvilken betydning uligheden har for verdensmålene.
Hun vil bruge eksempler og cases fra sit arbejde og prøve at få deltagerne til at se målene gennem hendes briller.

On-line tilmelding her

tilbage til oversigten