Verdensmålene i et ældreperspektiv


senest opdateret 03-12-2017

Verdensmålene som dynamo for at forbedre ældres vilkår – lokalt i Danmark og globalt.
Oplæg af Povl Anker Andersen

Tirsdag den 20. februar 2018 kl 10:30 – 12:30
Mødelokalet i FIC Svanevej 22, 2. sal, 2400 NV

Om oplægget
Hvad er de store problemer for ældre mennesker i dag? Er vores problemer noget særligt, eller har vi udfordringer til fælles med resten af verden? Og hvordan kan vi være med til at sikre en bedre fremtid for de ældre, resten af menneskeheden og vores klode? Det er en vigtig pointe i oplægget at ældre har en særlig position og ansvar i forhold til fremtiden og de ufødte generationer. De kan se verden i det lange lys.

Især to mega-trends præger de ældres vilkår i dag. Alle er præget af den stigende levealder og den konsekvens, at de ældre bliver en stadig stigende del af befolkningerne. Til det kommer, at de ældres vilkår i særlig grad er præget af, at store befolkningsgrupper bevæger sig efter arbejde – væk fra fattigdom klimaændringer og konflikter. Den udvikling er med til at skabe fattigdom og nød, men også ensomhed og usikkerhed, begge dele rammer i forskellig dosering de ældre i både den rige og fattige del af verden.

En række af de 17 mål vil med basis i oplægsholderens egne erfaringer og studier blive relateret til ældres situation i forskellige dele af verden.

On-line tilmelding her

tilbage til oversigten