Om internationalt klima- og miljø-samarbejde


senest opdateret 03-12-2017

Om internationalt klima- og miljøsamarbejde med fokus på FN og de 17 Verdensmål
Oplæg af Poul Brandrup

Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 10:30 – 12:30
Mødelokalet i FIC Svanevej 22, 2. sal, 2400 NV

Om oplægget
Internationalt klima- og miljøsamarbejde med fokus på FN og de 17 Verdensmål.
Poul vil fortælle om klima- og miljøproblematikkerne, som de er blevet diskuteret i de senere årtier. Hvor står samarbejdet i dag? Hvilke er udfordringerne? Og hvilke er mulighederne? Verdensmålene er delmål på vejen mod en bæredygtig verden ikke endemålene.
Miljøpåvirkningerne kom for alvor på dagsordenen allerede i tyverne og trediverne, bl.a. på grund af kulstøvets påvirkning af nærmiljøet. Men forsøgene på at reducere påvirkningen og diskussionen døde hen i den brede offentlighed.

Efter 2. Verdenskrig gik der nogle år, før diskussionen blussede op igen og den stod i en periode i skyggen af debatten for og imod atomkraft. Med Brundtlandrapporten fra 1987 kom klima- og miljødebatten for alvor tilbage i samfundsdebatten, ikke mindst i Danmark.
Oplægget vil fokusere på samarbejde og den enkeltes indsats samt de internationale perspektiver på Verdensmålene, og hvad der skal følge efter og på bestræbelserne på nationalt og internationalt niveau for at sikre, at de nås.

On-line tilmelding her

tilbage til oversigten