Globale udfordringer verdensmålene ikke stiller skarpt på


senest opdateret 03-12-2017

Om globale udfordringer, som verdensmålene ikke stiller skarpt på
Oplæg af Lars Josephsen

Tirsdag den 3. april 2018 kl. 10:30 – 12:30
Mødelokalet i FIC Svanevej 22, 2. sal, 2400 NV

Om oplægget
Vedtagelsen af 2030 Agendaen med de 17 verdensmål er et kæmpe skridt fremad mod global bæredygtighed. Målene dækker mange centrale problemfelter, men det er indlysende, at 17 mål ikke kan dække alle vigtige globale problemer. – Næste fase efter fastlæggelse af målene og 169 delmål består i realisering af målene, herunder at følge op på alle delmål.

Der er to former for globale udfordringer, som 2030 Agenda rammeværket ikke stiller skarpt på: Dels tematiske områder, som ikke adresseres direkte, f.eks. den globale befolkningsudvikling. Dels mulige spændinger mellem forskellige mål og delmål, f.eks. fortsat økonomisk vækst og respekt for planetens grænser. Implementering kræver grundig indsigt i den store kompleksitet, som kendetegner det samlede felt af mål og delmål. Der er behov for udvikling af metoder til at afdække sådanne spændinger på alle organisatoriske niveauer, og til at finde løsninger på afvejning af underliggende interessemodsætninger mellem aktørerne. Foredraget uddyber begge disse former for udfordringer.

On-line tilmelding her

tilbage til oversigten