Foredragsrække om Verdensmålene


senest opdateret 27-03-2018

Vedtagelsen af FN’s 17 bæredygtighedsmål er noget af det vigtigste, der er sket i verden i mange år. Målene er udtryk både for en nødvendighed og for en mulighed. Verdensmålene retter sig mod forbedringer for alle verdens lande og pålægger os alle et ansvar – rige som fattige. Det betyder, at Danmark og danskerne har et ansvar for at handle både herhjemme og internationalt. Det er alles ansvar at medvirke til at sikre, at vores beslutninger og adfærd går i den rigtige retning.

I Globale Seniorer arbejder vi for, at udbrede kendskabet til verdensmålene. Vi vil gerne nå meget længere ud og har som mål at mange globale seniorer kan tilbyde at holde oplæg om verdensmålene ud fra hver deres synsvinkel og interesser og deltage aktivt i debatten i samfundet om verdensmålene. En undersøgelse for nylig viste, at kun hver 8. dansker havde kendskab til verdensmålene. Det vil vi godt bidrage til at gøre noget ved og nå ud til også de grupper, som ikke har deres gang på folkeuniversitetet eller i andre organisationer, hvor verdensmålene er kendt.

Vi lægger derfor ud med en række møder i foråret 2018 for alle medlemmer, nye som gamle. Udover oplægget om dagens emne er der indlagt en pause og sat tid af til spørgsmål kommentarer og debat. Møderne afholdes:

hver anden tirsdag kl 10.30- 12.30
I mødelokalet hos Globale Seniorer i FIC Svanevej 22, 2. sal 2400 NV

NB! Den 9. januar afholdes mødet dog i:
Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N i Global Platforms mødelokale nr. 21, bygning C (baghuset)

Foredragsrækken har følgende oplæg
Den 9. januar: Introduktion til verdensmålene og den antropocæne epoke Steen Hildebrandt
Den 23. januar: Om internationalt klima og miljøsamarbejde v. Poul Brandrup
Den 6. februar: Om målene med fokus på ligestilling, demokrati og partnerskab v. Bjørn Førde
Den 20. februar: Om Verdensmålene i et ældre perspektiv v Povl Anker Andersen
Den 6. marts: Om Verdensmålene i et feministisk perspektiv v. Ellen Farr
Den 20. marts: Om bæredygtige byer og lokalsamfund v. Lene Grønfeldt

Den 3. april: Flere globale udfordringer, som verdensmålene ikke stiller skarpt på v Lars Josephsen

Vil du vide mere om indholdet i oplæggene så følg de enkelte link oven for.
On-line tilmelding her

Vi håber undervejs i møderækken at se mange medlemmer og gengangere. Undervejs vil vi gerne opfordre til at vi får en livlig debat i Globale seniorer om det arbejde, der er i gang og håber at mange vil have lyst til at tage del og måske lave indlæg på vores hjemmeside og på Facebook.

Ellen Farr