Udviklingspolitikkens fragmentering og kompleksitet

Det bliver aldrig mere det samme, men hvad bliver det så? Hvem styrer udviklingspolitikken, hvordan og med hvilken faglighed? Oplæg af Holger Bernt Hansen og Lars Engberg-Pedersen

Torsdag den 7. juni 2018 kl. 15 – 17
DIIS, Østbanegade 117, 2100 København Ø, mødelokalet på 4.sal.

Emnet diskuteres med oplæg af udviklingspolitikkens ”grand old man”, professor Holger Bernt Hansen, Afrikastudier, Københavns Universitet, mangeårigt medlem af Danidas Styrelse og Forskningsråd, samt Lars Engberg-Pedersen, Seniorforsker på DIIS, aktuel debattør og nuværende medlem af det nyetablerede Udviklingspolitiske Råd.

Debattens baggrund
Udenrigsministeriet er gennem årene blevet ramt af store årlige besparelser. Personalebesparelser har ramt hjemme såvel som ude. Yngre er blevet ansat og ældre, erfarne kræfter afskediget eller gået på pension. Den udviklingsfaglige tjeneste er blevet afmonteret. Ambassader er lukket. På ambassaderne er staben blevet minimeret og har ændret karakter, med færre danske udsendte og flere lokalansatte. Samtidig er kravene til den udviklingspolitiske indsats mange og stærkt varierende.

Først havde vi gennem mange år en Styrelse, som havde betydelige kompetencer til at indstille projekter og aktiviteter til godkendelse eller afvisning. Det blev senere delt op i et Udviklingspolitisk Råd og en Ekstern Bevillingskomite, men er fra 2017 igen samlet i et Udviklingspolitisk Råd.

Hvor er fagligheden, og hvem styrer udviklingspolitikkens kompleksitet? Kan billedet af en solidarisk international politik baseret på samarbejde og ligeværdige partnerskaber opretholdes?

Tilmelding
Mødet er arrangeret af den udviklingspolitiske gruppe i Globale Seniorer. Mødet er gratis og åbent for deltagelse af alle interesserede. Tilmelding er obligatorisk og kan ske online på linket herunder.

Online tilmelding her

tilbage til Mødeoversigten