Tyrkiet – Kurderne og Afrin

– også et europæisk anliggende

 

Aflysningen gælder konferencen om “Tyrkiet, Kurderne og Afrin” onsdag den 25. april på Chistiansborg

 
Konferencen er aflyst
Globale Seniorer, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder og Kurdisk Forum har besluttet at aflyse konferencen den 25. april, grundet afbud fra centrale oplægsholdere. Vi beklager aflysningen, men det har ikke været muligt at finde alternativer med den korte frist.

Vi vil i stedet forsøge at afholde konferencen i juni måned i år. Tilmeldte til konferencen vil hurtigst muligt få refunderet konferencegebyret. 

Konferencens formål
Danmark har som formandsland i Europarådet en særlig forpligtelse til at forholde sig aktivt i en situation, hvor et medlem af Europarådet (og af NATO) sender landstyrker ind og foretager luftbombardementer over for et af de få hidtil fredelige tilflugtssteder i et borgerkrigshærget naboland. Det drejer sig om at forsvare ikke blot internationale grænsers ukrænkelighed, men også den ramte civilbefolknings menneskerettigheder. Hvad er den konkrete situation her og nu, og hvilke muligheder har Danmark for at påvirke den?

Onsdag den 25. april 2018, kl. 13.00-17.00
Fællessalen, Christiansborg

Tilmelding og praktiske oplysninger
Af hensyn til Folketingets sikkerhedsregler er tilmelding nødvendig. Tilmelding senest søndag d. 22. april via nemtilmelding:

https://helsinki-komiteen.nemtilmeld.dk/

Deltagergebyr 50 kr (inklusive kaffe/te og kage) indbetales ved tilmeldingen.
Indtjekningen i Folketinget tager lang tid p.g.a, sikkerhedsbestemmelserne. Kom derfor venligst i god tid.
Konferencesproget vil være engelsk.

Program
Programmet er endnu ikke helt på plads, men vil løbende blive opdateret på dette opslag på hjemmesiden.

13.00-13.10     Velkomst ved MF Eva Flyvholm, vært for høringen.
13.10-13.20     Velkomst ved formand for Formand for Globale Seniorer, Per Bo.
13.20-13.40     Nazmi Gür, Representant for HPD (Peoples Democratic Party, Tyrkiet).
13.40-14.00     N.N. Representant for IHD (Human Rights Organisation, Tyrkiet).
14.00-14.20     Shiyar Ali, PYD (Repræsentant i Sverige for Demokratic Union Party, Syrien)
14.20-14.30     Korte opklarende spørgsmål til oplægsholderne.
14.30-14.50     Kaffepause.
14.50-15.05     N.N. Det officielle tyrkiske synspunkt på kampene omkring Afrin.
15.05-15.20     Serdal Benli. (Viceborgmester i Gladsaxe og medlem af SF’s Landsledelse). Det kurdiske spørgsmål set fra et dansk-kurdisk perspektiv.
15.20-15.35     Pola Rojan Bagger, (Journalist, Mellemfolkeligt Samvirke): Situationen for kurderne i Tyrkiet.
15.35-15.50     Hanne Severinsen, (Fhv. MF. og medlem af Europarådet). Hvad kan Europarådet gøre for at løse konflikten.
15.50-16.05     Eva Flyvholm, (MF for EL); Hvad kan Danmark gøre, politisk og humanitært.
16.05-16.30     Paneldebat mellem oplægsholderne.
16.30-16.50     Spørgsmål fra salen.
16.50-17.00     Afrunding ved Karsten Fledelius, Den Danske Helsinki-Komité.
 
 
Ordstyrer: Karsten Fledelius, Den Danske Helsinki-Komité.

Konferencen er arrangeret af Globale Seniorer, Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, og Kurdisk Forum.

Konferencen er støttet af en bevilling fra Wistifonden – Folmer og Helle Wistis Fond for International Forståelse.

tilbage til Mødeoversigten