Samfundsøkonomi – er det videnskab eller ideologi?

Professor Jesper Jespersen, RUC, spørger i sit oplæg til mødet hvorfor den samfundsøkonomiske diskurs domineres af et neoliberalt markedsøkonomisk paradigme

Mandag den 23. april 2018 kl. 15 – 17
Sted: Mødelokalet i FIC, Svanevej 22, 2. sal, 2400 København NV

Mødets emne
Foredraget indledes med en påvisning af, at de internationalt/nationalt mest benyttede lærebøger har en neoklassisk ideal markedsøkonomi som sin grundmodel, og at dette er den skabelon, som finansministeriets regnemodel er bygget over.

Det har den konsekvens, at de benyttede teorier og modeller ikke afspejler virkeligheden; uanset dette paradoksale forhold benyttes de som grundlag for den rådgivning finansministeriet tilbyder skiftende regeringer om aktuel økonomisk politik.

Afslutningsvis fremlægges nogle hypoteser, der kan give brikker til en forklaring af, hvorfor den samfundsøkonomiske videnskab er så snævert vævet sammen med markedsøkonomisk ideologi, at skiftende regeringer er villige til at lade sig rådgive på dette grundlag, uanset at de forudsagte resultater ofte udebliver.

Relevant materiale om mødets problemstilling
Herunder link til Jesper Jespersens bidrag til temanummer af tidsskriftet Slagmark om ’Neoliberalisme’
Hent bidraget “Neoliberalisme: som dominerende makroøkonomisk diskurs”

Tilmelding mm.
Mødet er arrangeret af Globaliseringsgruppen og det er gratis og åbent for alle. Tilmelding er obligatorisk og kan ske online på linket herunder.

Online tilmelding her

tilbage til Mødeoversigten