Retsstaten til fornyet debat

Efter mødet med Peter Vedel Kessing den 29. november om Krig, fred og Folkeret var vi nogle globale seniorer, der var interesseret i, at beskæftige os lidt mere struktureret med forskellige aspekter af menneskerettighederne. Vi blev enige om at invitere til et åbent møde om Retsstaten og arbejdet med emnet

Vi tog udgangspunkt i Henrik Døckers debatindlæg på GS hjemmeside Retsstaten på knæ, hvor han peger på, at den dybere forståelse og respekt for begreber som statsborgerskab og ytringsfrihed ikke virker overbevisende alle steder – heller ikke i Danmark, hvor politikerne f.eks. vil forhindre at børn af danske statsborgere får ophold i Danmark.

Henrik Døcker giver et kortere oplæg om retsstaten – herefter debat om aktuelle aspekter af emnet og af hvordan Globale Seniorer skal arbejde videre med emnet. Mødet afholdes:

Torsdag d. 16. januar 2020 kl. 13:00 – 15:00
i FIC og Globale Seniorers lokaler, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Der er adgang til mødelokalet via indgangen midt for facaden ud mod Ramsingsvej, hvor der er skiltet med både FIC og Globale Seniorer. Ring på klokken til FIC og vent tålmodigt til du bliver lukket ind!

Tilmelding
Alle er velkomne til mødet, men vi vil bede jer om skriftlig tilmelding pr. mail til Nina Wernberg nina@privat.dk senest den 14. januar 2020.

Hvad vil vi opnå med mødet
Udover at få en øget forståelse for Retsstaten vil vi bruge mødet til at finde en struktur for det fortsatte arbejde i Menneske- og Folkerestgruppen I Globale Seniorer. Måske kunne den forme sig som en studiekreds, som dels holder egne møder, dels engagerer foredragsholdere udefra.

Vi har følgende forslag til tre fokusområder:

A) Den løbende justering (dvs. udvikling/udvidelse) af beskyttelsesfeltet for de enkelte menneskerettighedsregler, først og fremmest hvad der fremgår af Den Europæiske Menneskerettigsdomstols afgørelser

B) Aktuelle folkeretstvister, som foruroliger verden

C) De udfordringer retsstaten som begreb udsættes for i forskellige lande.

The New York Times 8. maj 2019
Children detained at Al Hol camp in eastern Syria. “What have these kids done?” said a Red Cross official during a recent visit. “Nothing. Credit: Ivor Prickett for The New York Times.