Perspektiver på EU’s fremtid og rolle i verden

Globale Seniorers bestyrelse inviterer alle globale seniorer til åbning af efterårets aktiviteter med det første fysiske møde efter Corona restriktionerne på forsamling er lempet. Mødet har oplæg af tidligere klimaminister og EU-klimakommissær:

Connie Hedegaard
der giver os hendes: Perspektiver på EU’s fremtid og rolle i verden

Tid: Mandag den 14. september 2020 kl. 15:00 – 18:00
Sted: 3F Chaufførernes Fagforening, Mødesalen Svanevej 22, 2400 NV

Der er adgang til mødesalen gennem porten til Svanevej 22, over gården til højre.
Vi gør opmærksom på, at der stadig er restriktioner, der skal overholdes. Vi skal holde afstand og der bliver sørget for håndsprit.

Tilmelding
Alle medlemmer og venner af Globale Seniorer er velkomne til mødet, men vi vil bede jer om skriftlig tilmelding pr. mail til Globale Seniorer globaleseniorer@gmail.com, senest tirsdag den 8. september 2020.

Emnet
Vi kan iagttage, at det ikke kun er Corona-pandemien som ændrer vores verden. Vi er i en situation, hvor den orden, de politikker og de magtrelationer, der har været dominerende siden 2. verdenskrig, er under radikal forandring. Især højredrejningen i USA, men også i Europa, rivaliseringen mellem Kina og Vesten og de demokratiske udfordringer internt i Europa lægger pres på EU. Hvilken rolle skal EU spille og er det muligt at samle EUs medlemslande om en politisk, der kan give et svar på både de magtpolitiske forskydninger og de mål for en mere social og bæredygtig verden, som er indbygget i FNs verdensmål.

Debatten foregriber i nogen grad Europa-Parlamentets debat af den State of The European Union-tale, Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, holder i parlamentet den 16. september.
(Se også Altingets Arena arrangement State of European Union med danske MEP’er.)

Efter oplæg og debat
Da det som nævnt er det første fysiske møde siden nedlukningen i marts i år vil vi, udover debatten om EUs fremtid, gerne give mødet et socialt indhold med tid og mulighed for en uformel snak om tiden der er gået siden nedlukningen. Efter debatten om Connie Hedegaards oplæg vil der for de interesserede derfor være mulighed for at købe drikkevarer snacks og et let måltid.

Der vil snarest blive udsendt et program, der informerer nærmere om den sociale del og om muligheden for tilmelding til spisning.