Møde om GS’s aktiviteter på Folkemødet i 2019

Globale Seniorer inviterer alle interesserede medlemmer til opstartsmøde om aktiviteterne på årets Folkemøde på Bornholm fra den 13. til den 16. juni. Mødet bliver holdt:
 
Tirsdag den 5. marts kl. 10.00 – 13.00
Danske Seniorers mødelokale, Griffenfeldsgade nr. 58, 2200 København N

Tilmelding
Tilmeld dig mødet til Maria Justiniano pr. mail
Hvis du er forhindret i at deltage, men har lyst til at være med i forberedelse og realisering af aktiviteterne på Bornholm skal du også kontakte Maria.
 
 
Ideer, der er arbejdet på, og som skal drøftes på mødet
Verdensparlamentet
Globale Seniorer har budt ind på at lave en event i Verdensmålsteltet. Ideen er, at vi på en underholdende måde, gennemfører en generationsdebat om, hvad vi forlanger af os selv og samfundet for at vi kommer nærmere på at opfylde verdensmålene. Det underholdende består i, at vi kopierer det engelske parlament, hvis ustyrlighed mange af os har oplevet på tæt hold under Brexit. Vi har inviteret en række samarbejdsparter til at være med, herunder Danske Seniorer, FIC-ungdom og Ungdomsringen. Vi venter pt. på svar fra Globalt Fokus om vi kan få plads i teltet.

IWGIA
IWGIA er NGO for oprindelige folk planlægger en event på Folkemødet under temaet ’Leaving no one behind’ sammen med Dansk Handicapforbund og International Medical Cooperation Committee, IMCC, hvor de vil sætte fokus på forskellige befolkningsgrupper som af den ene eller anden grund ikke bliver inkluderet i beslutningsprocesserne. Eventet, er tænkt som en workshop, hvor folk ved 8 borde skal diskutere forskellige temaer, og give bud på hvordan de kan blive inkluderet i beslutningsprocesserne. Et af disse borde vil havde temaet ”ældre” eller ”alder”, og hvis ansøgningen accepteres, er GS inviteret til at deltage i at udvikle eventen og eventuelt stille med en moderator ordfører ved et bord med sådan et tema. Her skal vi drøfte, hvordan vi kunne tænke os at indgå.

Danske Seniorer
I lighed med 2018 vil GS foreslå at vi går sammen om at arrangere en event i Danske Seniorers telt på Folkemødet i år. Vi har flere ideer. En er at tage elementer ud af Verdensparlamentet og vende dem under andre former. En anden er at fokusere på de steder, hvor især de ældres forhold i Danmark langt fra kan leve op til ambitionerne i Verdensmålene. Det bliver mødet opgave at drøfte, hvordan vi får lavet en god event, der både kan engagere og underholde målgruppen.

Men hermed er det ikke slut, der er andre ideer på tegnebrættet, og der er også plads til at mødedeltagerne kan lufte og får vendt deres.