Kongeriget Danmarks rolle i Arktisk Råd

– og i det internationale samarbejde om Arktis

 
I rækken af foredrag om det arktiske område inviterer Globale Seniorers Arktisgruppe til møde om Arktisk Råds opgaver og det internationale samarbejde i Arktis.

Oplægsholder på mødet er Seniorchefkonsulent Peter Wilhelm Linde, Team Arktis, Udenrigsministeriet. Peter Wilhelm Linde har gennem mange år deltaget i det arktiske arbejde i Udenrigsministeriet, herunder i Arktisk Råd.

Tid:     Tirsdag den 30. november 2021 kl. 10.00 – 12.30
Sted:   HB-mødelokalet i Serviceforbundet, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Indgangen til mødelokalet sker via hovedindgangen til Serviceforbundet. Hovedindgangen har adgang fra pladsen på hjørnet af Høffdingsvej og Ramsingsvej. I receptionen vil der være nogen, der kan guide dig til HB-mødelokalet.

Tilmelding
Alle medlemmer og venner af Globale Seniorer er velkomne til mødet, men vi vil bede jer tilmelde jer pr. mail til Gitte Vesterlund gvesterlund@yahoo.co.uk senest den 26. november 2021.

Om mødets emne
Den politiske interesse for det arktiske område er vokset betydeligt i de seneste år. Både blandt stormagterne og internt i Kongeriget Danmark.

USA har siden 2. verdenskrig vist stor interesse for det arktiske område og Grønland – om end med varieret styrke – og nok mest af forsvars- og sikkerhedsmæssige hensyn. Rusland har både militære og kommercielle interesser. Senest har Kina meldt sig på banen på trods af, at de ikke er en arktisk stat.

Med klimaforandringernes varmere vejr smelter isen, og det er blevet realistisk at sejle nord om de lande, der grænser op til Nordpolen. Nye, kortere transportveje er ved at opstå – både for kommercielle ruter og for militære formål. Men hvem har, eller skal have, retten til at kontrollere farvandene?

Det er mere end 30 år siden, de arktiske nationer begyndte at samarbejde om de udfordringer, der er i de arktiske egne. Det medførte dannelsen af Arktisk Råd i 1996.

Arktisk Råd er et mellemstatsligt organ, der samarbejder om udfordringer vedr. miljø, sociale forhold og økonomi, som de arktiske områder står over for. Medlemslandene tæller alle de lande, der har territorier i de arktiske egne. Her udover er en række organisationer, der repræsenterer forskellige af de oprindelige folk i det arktiske område, permanente deltagere i rådets arbejde. Endelig er en række lande tildelt observatørstatus i rådet, blandt andet EU, Indien og Kina.

Men hvordan arbejder rådet med opgaverne i praksis, og hvordan håndterer man konfliktende interesser mellem de forskellige aktører i rådet?

Hvordan påvirkes det øvrige internationale samarbejde i Arktis af den geopolitiske udvikling?

Hvilken rolle har Kongeriget Danmark i rådet, og hvordan fungerer samarbejdet mellem Danmark, Grønland og Færøerne, når det drejer sig om arktiske spørgsmål?

Arktisk Råds Ministermøde i Rovaniemi, Finland d. 7. maj 2019, under det finske formandskab. Fra 2021 til 2023 har Rusland formandskabet. Foto: Arktisk Råd