Islam i Europa i dag

Globale Seniorers mellemøstgruppe inviterer til møde med ved lektor Jørgen Bæk Simonsen
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Københavns Universitet

Tid: Mandag den 3. juni kl. 14-16
Sted: FIC og Globale Seniorer Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Der er adgang til lokalet via sideindgangen, midt for facaden mod Ramsingsvej, hvor der er skiltet med både FIC og Globale Seniorer. Ring på klokken til FIC og vent tålmodigt.

Tilmelding
Alle er velkomne til mødet, men vi bede jer om skriftlig tilmelding pr. mail til Nina Ellinger ninaellinger@gmail.com
  

Om mødets tema
Indvandringen til Europa fra muslimske lande i Mellemøsten over de seneste årtier er, som følge af arbejdsløshed og/eller væbnede konflikter i oprindelseslandene kombineret med et stigende behov for arbejdskraft i Europa, blevet ledsaget af en voksende modvilje mod emigranterne og en frygt for at de vil undergrave de demokratiske værdier. Lovgivning, som specielt omfatter muslimer, synes at afspejle en opfattelse af, at hvis livet bliver gjort så surt for dem som muligt, så bliver de enten ”rigtige” demo-krater, eller også forsvinder de. Men mange muslimer er europæiske statsborgere allerede, og de for-svinder nok ikke. Men hvor går de hen ideologisk, hvis de oplever sig som diskriminerede? Og hvor går europæernes demokratier hen, hvis de opgiver princippet om, at alle er lige for loven?

En mere konstruktiv og fremsynet dansk politik kunne fokusere på en optagelse af de danske muslimer i det danske samfund uden at tvinge dem til at adoptere en fuldblods dansk levevis fra 1-årsalderen, sam-tidig med at indsatsen for at undgå ekstern extremisering af unge utilpassede danske muslimer mål-rettes bedre. Men begge dele kalder på et bedre kendskab til Islam og muslimer i Danmark og Europa, og en politik, som er målrettet løsningen af de problemer, som står i vejen for integrationen. Centralt for emnet er sandsynligvis på den ene side oplevelsen af religionsfrihed i Europa og lighed for loven, og på den anden side relationerne til muslimske bevægelser i Mellemøsten, hvor en del radikale retninger stadig opretholder ”Al-wala wa-l-bara” princippet, om at muslimer og ikke-muslimer ikke skal blande sig, fordi ikke-muslimer er fjender af Islam, noget som potentielt understøttes af anti-muslimsk lovgivning.

Jørgen Bæk Simonsen vil give et indblik i forbindelsen mellem Islam i Mellemøsten og i Europa, blandt andet udtrykt ved tilstedeværelsen af islamiske organisationer med rod i Salafi/Wahabisme og Det Muslimske Broderskab og deres tilpasning (eller det modsatte) til de europæiske samfundsformer, især med henblik på en besvarelse af spørgsmålene:

– Hvordan går det med integrationen af nye muslimske statsborgere i de europæiske demokratier?
– Hvad skal der til for at understøtte en demokratisk udvikling og hindre radikalisering?