Is Brexit Done?

Globale Seniorers Europagruppe inviterer til webmøde med oplæg af Ole Helmersen og en efterfølgende debat

 

 
Ole Helmersen, lektor på CBS København, holdt et meget spændende og informativt foredrag om England og Brexit for Globale Seniorer i februar 2019. Siden har der som bekendt været afholdt valg fulgt af en umådelig lang forhandling inden EU og England i sidste øjeblik nåede til enighed om skilsmissens betingelser.

Webmødet afholdes mandag den 1. marts kl. 14 – 16

Tilmelding
Tilmelding til mødet sker til Nina Ellinger ninaellinger@gmail.com senest den 27. februar inden kl. 18.
Tilmeldte vil efter denne deadline modtage et link til mødet, der afholdes på platformen zoom. (Praktiske råd om deltagelse i zoom møder se senere afsnit.)

Om mødet emne
’Get Brexit done’ var den trylleformular som Boris Johnson (og hans dukkefører Dominic Cummings) benyttede til at skabe en massiv valgsejr ved det parlamentsvalg der afholdtes i december 2020; et flertal på 80 mandater – det største i årtier. Det var en valgsejr der gav Boris Johnson uhindret adgang til at trække Storbritannien ud af EU 31. januar 2020. Resten af 2020 var den såkaldte overgangsperiode indtil Storbritannien helt forlod EUs indre marked og toldunion ved årsskiftet – med en julegave: EU-UK Handels- og Samarbejdsaftalen indgået 24. december.

Men er Brexit så ’done’? Hvad ligger der i den mere end 1200 sider lange aftale? Hvordan stiller verdens første frihandelsaftale, som etablerer handelshindringer snarere end fjerner dem, Storbritannien? Hvilken situation skaber Brexit internt i Storbritannien nu umiddelbart efter den endelige udtræden, og hvordan kan det udvikle sig på mellem- og langt sigt?

Praktisk råd om deltagelse i mødet via zoom
Før mødet
Når du er tilmeldt mødet vil du som nævnte senest dagen før modtage en mail med et link. På dagen klikker du på linket mellem 13:45 og 13:55. Når du klikker, “banker du på” til det virtuelle mødelokale og bliver kort efter lukket ind af mødets vært: Nina Ellinger.

Inden da skulle du gerne have Zoom installeret. Det er gratis at hente app’en.
Den kan køre på telefon, iPad eller computer, men nok bedst på sidstnævnte.

Nina Ellinger er ordstyrer og mødeleder.
Hun giver praktiske beskeder undervejs – om man f.eks. skal lukke sin mikrofon, så ikke alle mikrofoner står åbne på samme tid. Og om, hvordan man får ordet.

Under mødet
1. Komme med indlæg:
Klik på chat-funktionen, hvis du vil melde dig med et spørgsmål/indlæg.
Chat-funktionen findes som et ikon forneden på Zoom-skærmen, når mødet er i gang.

2. Slå mikrofonen fra
Nederst på skærmen er der et mikrofon-ikon, hvor man slår lyden fra – indtil man får ordet af ordstyreren.

3. At se den, der taler
Typisk ser man små billeder af alle deltagere, når man kommer ind på mødet.
Men du kan gøre billedet af den, der taler, stort, ved at trykke på en funktion øverst oppe i højre hjørne. Den skifter mellem “Gallery view” og “Speaker view”. Det sidste er det bedste, når mødet er i gang.