Iran, indadtil og udadtil

Globale Seniorers Iran & Mellemøstgruppe inviterer til åbent medlemsmøde med oplæg af :

Rasmus Christian Elling

Hvordan påvirker den intensiverede konflikt mellem, på den ene side, USA og dets allierede, og, på den anden side, Iran og dets allierede den iranske befolkning? Virker sanktionerne? Hvad med kampen for demokrati?

Tid: Tirsdag d. 10. december kl. 12:00 -14:00
Sted: FIC og Globale Seniorers lokaler, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Der er adgang til mødelokalet via indgangen midt for facaden ud mod Ramsingsvej, hvor der er skiltet med både FIC og Globale Seniorer. Ring på klokken til FIC og vent tålmodigt til du bliver lukket ind!

Tilmelding
Alle er velkomne til mødet, men vi vil bede jer om skriftlig tilmelding pr. mail til Nina Ellinger ninaellinger@gmail.com senest den 8. december. 

Om Rasmus Christian Elling
Rasmus Christian Elling er lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Rasmus Elling har forsket, studeret og boet i Iran i mere end 20 år. Han forsker i byers kulturelle, sociale og politiske liv (og til tider død) – og med Irans moderne samfundshistorie som udgangspunkt. Hans kerneinteresser er:

  • global byhistorie, urban sociologi, komparative bystudier, rum og politik samt radikale teorier om byen;
  • kulturanalytiske og sociologiske studier i olie, petro-kapitalisme og infrastruktur (energy humanities);
  • nationalisme, regionalisme, etnicitet og lokalisme;

Iranian protest against gasoline price hikes in Kermanshah on November 16, 2019. NRT Digital Media: http://www.nrttv.com/