Globalisering – hvordan forstår vi det?

Lars Bo Kaspersen, professor ved CBS tilknyttet Center for Ledelse, Politik og Filosofi, holder oplæg om forskellige forståelser af begrebet globalisering

Mandag den 20. maj kl 10:00 – 12:00
Sted: FIC og Globale Seniorer Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Der er adgang til lokalet via sideindgangen, midt for facaden mod Ramsingsvej, hvor der er skiltet med både FIC og Globale Seniorer. For adgang ring på klokken.

Tilmelding
Alle er velkommen til mødet, men vi skal bede om tilmelding pr. mail senest den 17. maj til:
globaleseniorer@gmail.com

Mere om emnet
I oplægget belyses forskellige aspekter af fænomenet globalisering og nogle tilknyttede begreber, bl.a. *globalisering – anti-globalisering, *kosmopolitanisme – nationalisme, og *det universelle samfund – den partikulære stat. De forskellige forståelser af globalisering betragtes alle som ideologiske, og de henter deres betydning i politiske diskussioner og politiske kampe. Dette leder frem til formulering af to af globaliseringens paradokser, og giver desuden anledning til nogle refleksioner over statsbegrebet og over forholdet mellem politik og økonomi. Endelig berøres forholdet mellem globalisering og visionen om global bæredygtig udvikling.

tilbage til Mødeoversigten