Flere globale udfordringer


senest opdateret 27-03-2018

Flere globale udfordringer – et oplæg af Lars Josephsen om nogle af de globale udfordringer som verdensmålene ikke stiller skarpt på.

Tirsdag den 3. april 2018 kl. 10:30 – 12:30
Mødelokalet i FIC Svanevej 22, 2. sal, 2400 NV

Om oplægget
Vedtagelsen af 2030 Agendaen med de 17 verdensmål i 2015 er et kæmpe skridt fremad mod global bæredygtighed. Verdensmålene er helt uundværlige som udgangspunkt for en global omstilling. Målene dækker mange centrale problemfelter, men det er indlysende, at 17 mål ikke kan dække alle vigtige globale perspektiver. – I perioden frem til 2030 består opgaven i at omsætte mål og delmål til praksis.

Der er flere former for globale udfordringer, som 2030 Agenda rammeværket af forskellige grunde ikke stiller skarpt på. – Der er tematiske områder, som ikke adresseres direkte, f.eks. den globale befolkningsudvikling, og særlige sektorer som trafik og landbrug. Disse og andre områder repræsenterer hver for sig store udfordringer i forhold til bæredygtighed, både lokalt og globalt. En anden gruppe af udfordringer handler om mulige sammenhænge mellem verdensmålene. Aktørerne må her bl.a. overveje balance mellem akut brandslukning og langsigtede indsatser, f.eks. umiddelbar afhjælpning af sult i et område (jf. mål 2) i forhold til medvirken til at fjerne nogle årsager til sult, f.eks. adgang til vand (mål 6) til produktion af fødevarer. En tredje gruppe af udfordringer udgøres af modstående hensyn eller konflikter mellem forskellige aktuelle mål og delmål, f.eks. fortsat økonomisk vækst (mål 8) og respekt for planetens grænser, f.eks. repræsenteret ved klimaet (mål 13).

Fælles for udfordringerne er, at alle aktører må besidde og/eller løbende erhverve sig en indsigt i den store kompleksitet, som kendetegner Verdensmålenes samlede felt af mål og delmål. Det må samtidigt betones, at der er behov for udvikling af metoder til at afdække og analysere spændinger mellem målene og disses bagvedliggende årsager, og for at finde veje på alle organisatoriske niveauer til at skabe løsninger på erkendte interessemodsætninger.

Tilmeld dig mødet
Deltagelse er gratis og åbent for alle. Tilmelding er obligatorisk og kan ske online på linket herunder.

On-line tilmelding her

tilbage til Mødeoversigten