Fra det østromerske imperium til Rusland i dag

En arbejdsgruppe i Globale Seniorer planlægger en studietur til Skt. Petersborg i maj måned 2022.

Forberedelserne starter med et bredt foredrag om Ruslands historie fra det østromerske imperium til i dag af Mikhail Suslov, tenure track adjunkt ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.

Mikhail Suslov vil holde præsentationen på dansk, men foretrækker den efterfølgende debat og uddybende spørgsmål på engelsk.

Tid: Mandag den 20. september 2021 kl. 13-15
Sted: Mødelokalet “Lodsbåden”, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Tilmelding
Alle medlemmer af Globale Seniorer er velkomne til mødet, men vi beder jer om skriftlig tilmelding pr. mail til Steffen Gøth, steffengothdk@gmail.com, senest den 15. september.

Globale Seniorers Skt. Petersborg gruppe
Skt. Petersborg gruppen er opstået omkring en ide til en studietur i forlængelse af Ældrepolitisk gruppes samarbejde med russiske CRNO, Non-Governmental Organisations’ Development Centre i Skt. Petersborg. Samarbejdet gjaldt ældres forhold i Finland, Rusland og Danmark.

I et opslag på hjemmesiden blev der søgt interesserede og Skt. Petersborg gruppen var dannet.

Som sædvanligt vil Globale Seniorer forberede sig til turen gennem en række møder, foredrag og debatter. Vi planlægger blandt andet at gå videre med medlemsmøder om Sovjettiden og dens betydning for dagens Rusland, om sikkerhedspolitikken, og Ruslands relation til Europa og position i verdensordenen. Desuden vil debat om socialforhold og ældres vilkår være en central del af forberedelserne.

Alle medlemmer af Globale Seniorer vil blive inviteret til at deltage i de brede temamøder som gruppen arrangerer.

De, der har lyst og energi til at deltage i gruppens planlægning og forberedelser af studierejsen, kan så længe der er plads tilmelde sig gruppen pr. mail til globaleseniorer@gmail.com

Om Mikhail Suslov
Mikhail Suslov er i dag tenure track adjunkt ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Han præsenterer selv sit forskningsområde med følgende ord:

“I am trained as a historian, but currently my research pertains mostly to post-Soviet and present-day Russia. Anyway, I was always interested in ideologies, utopias, and political imagination. My publications are mostly about the right-wing and conservative political ideas, about those who produce them: political and cultural figures and religious intellectuals, – and about the ways in which these ideas are produced: political discourses, academic and pseudo-academic works, science fiction, media memes and so on. My most recent co-edited volumes are: Contemporary Russian Conservatism: Problems, Paradoxes and Dangers (Leiden: Brill, 2019), and The Post-Soviet Politics of Utopia: Language, Fiction and Fantasy in Russia (London: Bloomsbury, 2019.”

Children crossing December Square. Leningrad – now St Petersburg, in november 1983. Foto by Peter Curbishley is licensed under CC BY-NC-SA 2.0