Forberedelsesmøde event’en “Verdensparlamentet”

På mødet skal Globale Seniorer forberede forslag til Verdensparlamentet på Folkemødet. Forslagene skal demonstrere, hvad der skal til for at FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling bliver nået inden år 2030

Mandag den 27. maj kl. 14-17
Sted: FIC og Globale Seniorer Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Der er adgang til lokalet via sideindgangen, midt for facaden mod Ramsingsvej, hvor der er skiltet med både FIC og Globale Seniorer. For adgang ring på klokken.

Tilmelding
Alle Globale Seniorer er velkomne til mødet, men mest relevant for de der deltager i Folkemødet på Bornholm. Tilmelding pr. mail til globaleseniorer@gmail.com
 
 

Om den event vi skal forberede

Event’ens hoved idé

Hvis verdensmålene skal have en chance for at blive gennemført, skal indsatsen bakkes massivt op af befolkningen. Det kræver en bred, demokratisk dialog om målene. En dialog hvor alle dele af befolkningen er med, unge som gamle – fra land og fra by: ”Leave no one behind”

Event’ens placering i tid og rum
Fredag den 14. juni kl. 13:30 – 14:30
I danske Seniorers telt, Kæmpestranden J16

Verdensparlamentet
Skal debattere og træffe beslutning om forslag, der kan sikre at FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er nået inden år 2030.

Publikum inviteres til at deltage i sessionen i verdensparlamentet på den side de ønsker. De kan tale imod eller for et forslag, hvis de markerer og speakeren vælger dem, og de kan deltage i afstemningerne.

Verdensparlametet er indrettet som det engelske parlament, med to modstillede grupper, der i det aflange telt er placeret som et antal stolerækker vendt mod hinanden og et antal ståpladser
Speakeren leder stående mødet fra et bord eller talepult midt for.

Fire ”hold” i parlamentet
Vi stiller som organisationer, med hvert vores hold i parlamentet. Altså i alt 4 (min. 3 – max. 5) hold. Et hold består af hhv. 6-8 unge eller 6-8 ældre, der fordeles på de to sider af parlamentet. Det er holdene, som i forvejen udarbejder forslagene til behandling i Verdensparlamentet. For hvert forslag udpeger holdet en forslagsstiller, som kan tale varmt, engagerende og overbevisende for forslaget.

Forslag i Verdensparlamentet
Hvert hold stiller 4 forslag til hvad kan vi gøre for at sikre at vi når verdensmålene her i Danmark, eller – hvad vi kan gøre for at fremme dem i resten af verden.

For at fokuserer forslagene har vi besluttet, at holdene skal stille 1 forslag til hvert af verdensmålene:
Mål 3: Sundhed og trivsel,
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst,
Mål 10: Mindre ulighed og
Mål 13: Klimaindsats

Hvad brænder vi mest for i forhold til de mål Forslag må gerne tage udgangspunkt i jeres egen aldersgruppes behov og ønsker.

Forslag skal forstås som dagsordensforslag eller forslag til love, hvor Verdensparlamentet beslutter en indsats, så vi rykker nærmere på at realisere de 4 valgte mål ved at:
– regulerer vores adfærd og forbrug som borgere,
– sætter rammebetingelser for produktion og forbrug
– fastlægger den service som samfundet stiller til rådighed for borgerne

Forslagene må gerne være radikale og have politisk kant. De skal ikke være realistiske i den forstand at de tager udgangspunkt i partiernes aktuelle politik eller magtforholdene i Folketinget.

Forslagene skal være konkrete i den forstand, at der er tydeligt hvad man vil opnå med forslaget, og hvad der gribes ind overfor.

Speakeren
En repræsentant for organisationerne byder velkommen og introducerer speakeren
Inden behandlingen af forslagene i parlamentet har speakeren forklaret event’en og har inviteret publikum op på rækkerne, der også fyldes op med holdene fra hver af organisationerne.

1.   Den udpegede speaker, skal lede behandlingen i parlamentet
2.   Holdenes forslag afleveres aftenen inden eventen til speakeren
3.   Speakeren bunker først de maks 16 forslag efter hvilket mål de forholder sig til
4.   Speakeren udvælger for hvert af de 4 valgte verdensmål de to mest interessante, kontroversielle,
      eller nyskabende forslag til behandling.
5.   Speakeren indleder behandlingen af mål 3 Sundhed og trivsel med et kort resume af mål, delmål og
      valgte målepunkter.
6.   De to forslag fra bunken mål 3 Sundhed fremlægges af forslagsstilleren for de to pågældende hold.
7.   Speakeren tillader i alt to korte indlæg fra publikum eller de øvrige
8.   Publikum og holdene udtrykker højlydt ”hørt” eller ”buh” undervejs
9.   Speakeren sætter de to forslag til afstemning over for hinanden. De, der stemmer for det ene forslag
      går til sydenden – de der stemmer for det andet går til nordenden.
10. Det forslag der får flest stemmer går videre – det andet udgår
11.  Proceduren (pkt. 5-9) gentages for de 2 forslag, speakeren har udvalgt ift. mål 8, 10 og 13
12.  I alt maksimum 4 afstemninger og 4 forslag der går videre.
13.  Herefter oplæser speakeren det samlede resultat og beder Verdensparlamentet prioritere
      forslagene.
14. De der har forslag 1 som førsteprioritet går til hjørnet mod NV de der har forslag 2 som
      førsteprioritet går til hjørnet mod NØ etc.
15. Speakeren konkluderer og afslutter Verdensparlamentets samling

Holdene bag event’en – arrangørerne
Danske Seniorer
Forum for International Cooperation, FIC Ungdom
Globale Seniorer
Holbæk Ungdomsskole, UngHolbæk, Holbæk Kommune
Ungdomsringen
Ungdomsskolen Kolding, Kolding Kommune

tilbage til Mødeoversigten