EuropaNYT – den 7. januar 2021 
GS Europagruppen indbyder hermed alle medlemmer af Globale Seniorer til det månedlige
debatmøde om 3 aktuelle spørgsmål i Europa, som alle deltagerne inviteres til at diskutere.
Værten for EuropaNYT mødet er som sædvanligt journalist Ole Aabenhus, tidligere EU-korrespondent for DR i Bruxelles og medlem af GS Europagruppen.

Men mødet er ikke helt som det plejer. Europagruppen vil nemlig gerne benytte årets første sammenkomst i cyberspace til at spørge os selv og hinanden, hvordan EuropaNYT skal fortsætte i disse Corona-lukkede tider. Skal vi fortsætte som det er, eller skal vi måske ændre form. Ole Aabenhus har stillet fire spørgsmål han gerne vil debattere:

– Skal det fortsat hedde EuropaNYT eller hellere f.eks. EuropaDEBAT?
– Skal vi have flere gæster – og måske tage færre aktuelle emner op pr. gang?
– Skal vi fortsætte med, at jeg egenrådigt sammensætter dagens menu?
– Kunne man tænke sig en kombination af et lille fysisk møde (måske en slags rundbordspanel på 3-4 personer, der melder sig) og et Zoom-møde?

Mødeformatet – indtil nu
Møderne har gennem 2020 ligger fast på den første torsdag i måneden fra kl. 10:00-12:00. Ole Aabenhus har stillet forslag til de tre emner på mødet og har samtidig bedt deltagerne sende input til oaa@openhousemedia.dk med spørgsmål, som de ønsker at sætte fokus på. Mødet er siden Corona nedlukningen i marts 2020 foregår på det virtuelle mødeplatform zoom, så alle medlemmer trygt har kunnet deltage hjemme fra egen computer eller tablet – uden smittefare og uafhængigt af afstand til København.

Førstkommende EuropaNYT møde ligger den 7. januar 2021, kl. 10 – 11:45
Mødet foregår online på webplatformen zoom. Tilmelding til mødet sker til Nina Ellinger ninaellinger@gmail.com senest onsdag den 6. januar kl. 18.

Udover debat om mødeformen kunne de øvrige emner være
Brexit og suverænitet
Briterne har nu “taget kontrollen tilbage” og dermed øget suverænitet. Men hvad er så suverænitet? Det forekommer mig at være et interessant spørgsmål, ikke mindst fordi suverænitet er et emne hvad gang der er folkeafstemning om de 4 danske forbehold

55 % CO2-reduktion
Europa-Parlamentet er rigtig stolte over, at de i forbindelse med budgettet fik gennemtrumfet, at EU’s CO2-reduktion i 2030 skal ned med 55 pct (i stedet for det tidligere 40 pct. reduktions mål). Har de grund til at være stolte?

Godt/skidt?
Hvad har EU gjort godt/skidt i 2020? Og hvad godt/skidt kan vi forvente i 2021?

Praktisk – før og under mødet
Når du er tilmeldt mødet vil du modtage en mail med et link, som du klikker på torsdag mellem kl. 09.45 og 09.55; når du klikker, “banker du på” til mødelokalet og bliver kort efter lukket ind.

Inden da skulle du gerne have Zoom installeret. Det er gratis at hente app’en.
Den kan køre på telefon, iPad eller computer, men nok bedst på sidstnævnte.

Nina er ordstyrer og mødeleder.
Hun giver praktiske beskeder undervejs – om man f.eks. skal lukke sin mikrofon, så ikke alle mikrofoner står åbne på samme tid. Og om, hvordan man får ordet.

Under mødet
1. Komme med indlæg:
Klik på chat-funktionen, hvis du vil melde dig med et spørgsmål/indlæg.
Chat-funktionen findes som et ikon forneden på Zoom-skærmen, når mødet er i gang.

2. Slå mikrofonen fra
Nederst på skærmen er der et mikrofon-ikon, hvor man slår lyden fra – indtil man får ordet af ordstyreren.

3. At se den, der taler
Typisk ser man små billeder af alle deltagere, når man kommer ind på mødet.
Men du kan gøre billedet af den, der taler, stort, ved at trykke på en funktion øverst oppe i højre hjørne. Den skifter mellem “Gallery view” og “Speaker view”. Det sidste er det bedste, når mødet er i gang.