EuropaNYT – den 4. februar 2021

Globale Seniorers Europagruppe indbyder hermed alle medlemmer af Globale Seniorer til det månedlige
EuropaNyt – et debatmøde om 3 aktuelle spørgsmål i Europa, som vi inviterer alle Globale Seniorer til at være med i en debat om. Værten for EuropaNYT er som sædvanligt journalist Ole Aabenhus, tidligere EU-korrespondent for DR i Bruxelles og medlem af GS Europagruppen.

Til mødet den 4, februar kl. 10 – 11:45

foreslår Ole Aabenhus følgende punkter:
– Kina-USA konflikten, hvor skal EU stille sig?
– Ny debat om Europas fremtid, hvad skal vi mene?
– Europæisk mindsteløn, hvor bange skal vi være for EU-omstolen?

Mødeformatet
Møderne ligger fast på den første torsdag i hver måned fra kl. 10 til ca. 12. På grund af Corona restriktionerne er møderne siden marts 2020 afholdt som virtuelle møder på mødeplatformen Zoom. Mødeværten stiller forslag til de tre emner på mødet og beder samtidig deltagerne sende input til oaa@openhousemedia.dk med de spørgsmål, som de ønsker at sætte fokus på.

Tilmelding
Tilmelding til mødet sker til Nina Ellinger ninaellinger@gmail.com senest onsdagen inden kl. 18.

Emner for februarmødet 2021
Ole Aabernhus ønsker os velkommen til det første EuropaNYT møde under det portugisiske EU-formandskab.
Han skriver i sit forslag til emner:

Kina-USA-konflikten – Hvor skal EU stille sig?
Jo Biden lægger op til samarbejde med EU, men også til fortsat amerikansk konflikt med Kina, som EU netop har indgået handelsaftale med. Skal EU holde mere med USA i håb om, at fænomener som Trump aldrig kommer tilbage, eller tværtimod uddybe sit partnerskab med verdens nye stormagt?

Ny debat om Europas fremtid
Portugals Antonio Costa lægger op til et “mere socialt Europa”. I NGO-verdenen lægger man op til mere NGO-deltagelse. Tyskland og Frankrig spillede oprindeligt ud med en direkte valgt formand for EU-Parlamentet. Hvad skal vi mene?

Claus Haugaard Sørensen, fhv. generaldirektør for ECHO, humanitære bistand nu senior adviser, er med fra Bruxelles. – Han var i Politiken 9. januar med et opråb: “Log på Zoom, tal politik med en græker, og genskab troen på Europa“.

Hvor bange skal vi være for EU-domstolen?
Danmark og otte andre lande – herunder Polen og Ungarn – er gået sammen for at protestere mod EU-kommissionens oplæg til europæisk mindsteløn. Uanset at arbejdsmarkedskommissær Schmit har skrevet 55 gange, at forslaget ikke gælder lande med kollektive arbejdsmarkedsmodeller, er de bange for, hvad der sker, hvis sagen kommer for EU-domstolen. Skal vi give Morten Messerschmidt og andre kritikere ret i, at EU-domstolen har for megen magt?

Praktisk – før og under mødet
Når du er tilmeldt mødet vil du modtage en mail med et link, som du klikker på torsdag mellem kl. 09.45 og 09.55; når du klikker, “banker du på” til det virtuelle mødelokale og bliver kort efter lukket ind.

Inden da skulle du gerne have Zoom installeret. Det er gratis at hente app’en.
Den kan køre på telefon, iPad eller computer, men nok bedst på sidstnævnte.

Nina Ellinger er ordstyrer og mødeleder.
Hun giver praktiske beskeder undervejs – om man f.eks. skal lukke sin mikrofon, så ikke alle mikrofoner står åbne på samme tid. Og om, hvordan man får ordet.

Under mødet
1. Komme med indlæg:
Klik på chat-funktionen, hvis du vil melde dig med et spørgsmål/indlæg.
Chat-funktionen findes som et ikon forneden på Zoom-skærmen, når mødet er i gang.

2. Slå mikrofonen fra
Nederst på skærmen er der et mikrofon-ikon, hvor man slår lyden fra – indtil man får ordet af ordstyreren.

3. At se den, der taler
Typisk ser man små billeder af alle deltagere, når man kommer ind på mødet.
Men du kan gøre billedet af den, der taler, stort, ved at trykke på en funktion øverst oppe i højre hjørne. Den skifter mellem “Gallery view” og “Speaker view”. Det sidste er det bedste, når mødet er i gang.
 

Portuguese Prime Minister António Costa debated the future of Europe with MEPs. Foto: EU, European Parliament/CC BY-NC-ND 2.0