Den 26. maj – et valg i urolige tider

Møde om Europa-Parlamentet i anledning af valget til samme den 26. maj. Oplæg af Ole Aabenhus, tidl. EU-korrespondent for DR

Mødet er arrangeret af Europa gruppen i Globale Seniorer og afholdes:

Onsdag den 24. april 2019, kl. 13-15
I FIC, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Betyder det noget hvordan vi stemmer?
På mødet vil vi diskutere valget ud fra spørgsmål som: Betyder det noget, hvordan vi stemmer? Er der stadig tale om et Mickey Mouse-parlament? Hvor meget har Parlamentet at sige i forbindelse med EUs budget? Hvordan går det med Parlamentets forsøg på at få bestemmende indflydelse på valget af Kommissionsformand (og dermed Kommissionens sammensætning)?

Ole Aabenhus, tidl. EU-korrespondent for DR, kommer med et oplæg. Derefter diskussion om, hvad vi ønsker, EU-systemet – og specielt Parlamentet – skal tage sig af, og hvilken rolle NGOer kan tiltage sig i det store Europa-spil. Vi har bedt en “tekniker”, der kender de politiske spil indefra, om at deltage som ressourceperson i debatten – nemlig Jesper Svendsen, tidligere programmedarbejder i DR, nu EU rådgiver for Margrethe Auken

Tilmelding
Alle er velkomne til mødet, men tilmelding er obligatorisk.
Tilmeld dig mødet på mail til Ole Aabenhus