Ældres vilkår – med blikket rettet mod Grønland og Kenya

Andelen af ældre i befolkningerne stiger – overalt på kloden, både i Danmark, Grønland og Kenya. Hvordan skaber vi bedre forhold for den voksende ældrebefolkning globalt?
Det er det spørgsmål Globale Seniorer rejser med mødet

Mødet afholdes:

Tid: Mandag den 21. januar 2019, kl. 10:00 – 12:00
Sted: 3F Chaufførernes Mødesal, Svanevej 22, over gården, 2400 København NV

Tilmelding
Mødet er arrangeret af arbejdsgruppen Global Ældrepolitik i Globale Seniorer.
Alle interesserede er velkomne, men deltagelse kræver forhåndstilmelding.
Tilmelding kan ske online på linket herunder eller pr. mail til
globaleseniorer@gmail.com

Online-tilmelding

Hvordan er ældre menneskers livsvilkår i Grønland?
I Grønland stiger antallet af ældre mennesker i disse år. Men der er endnu begrænset viden om ældres livsvilkår – og der er mange ubesvarede spørgsmål. Hvordan er det at blive ældre i dag, når man kommer fra et mere traditionelt samfund? Hvordan er relationen mellem generationerne? Hvordan er ældre grønlænderes roller og muligheder i et moderne samfund?

Mød Kamilla Nørtoft
Kamilla Pernille Johansen Nørtoft er Post.doc. fra Saxo Institutter på Københavns Universitet. Hun arbejder på det store nystartede projekt ”Arktisk Aldring”, der er støttet af Velux fonden. Kamilla fortæller om projektet, der er et samarbejde med danske og grønlandske universiteter og kommuner. Formålet er at kunne skabe bedre forhold for ældre mennesker.

I Kenya er der indført en universel folkepension!
Folkepensionen gælder for alle over 70 år. Men hvordan er det egentlig at blive ældre i Kenya – på landet og i byen? Hvordan er ældres roller og muligheder i et moderne Kenya?

Det fortæller Maria Justiniano om på mødet
Hun gør det med baggrund i lang erfaring med udviklingsprojekter i Afrika – senest i Kenya. I Globale Seniorer, hvor Maria er næstformand, er hun med i Kiberagruppen, som har støttet et dagcenter for ældre i slumområdet Kibera i Nairobi, Kenya. Maria fortæller om lokale ældreorganisationers aktive rolle overfor regeringen i forhold til at få forbedret deres forhold.

tilbage til Mødeoversigten