Ældres vilkår i Nord og Syd under Corona-pandemien

Globale Seniorers ældrepolitisk gruppe inviterer i samarbejde med DDRN – Danish Development Research Network – til et webinar om, hvordan Covid-19-pandemien og nedlukningerne har påvirket de ældres forhold i henholdsvis nord og syd.

Webinaret afholdes mandag den 17. januar 2022 kl. 10-12
og afvikles på mødeplatformen zoom. Webinarets sprog vil være engelsk og dansk.

Tilmelding
Alle Globale Seniorer er velkomne til at deltage i mødet. Tilmelding til mødet sker til Maria Justiniano massif2013@gmail.com senest den 12. januar 2022.

De der tilmelder sig vil samtidig modtage en invitation til et zoommøde den 13. januar kl. 10-11, hvor Ældrepolitisk gruppe introducerer deltagerne til webinaret den 17. januar.

Webinarets indhold og forberedelse
Baggrunden for webinarets debat er tre rapporter om covid forhold for ældre i Ecuador, Kenya, og Danmark, og vi anbefaler deltagerne at læse rapporterne.

Herunder link til rapporterne på DDRN’s hjemmeside:
https://ddrn.dk/6479/
https://ddrn.dk/6486/
https://ddrn.dk/6441/
De kan også nås ved klik på illustrationerne til venstre.

Deltagerne skal debattere input fra både nord og syd om, hvordan Covid-19-pandemien og nedlukningerne sidste år og også i år har påvirket de ældres forhold. Tanken er at Ældrepolitisk gruppe og andre deltagere kan fortælle om vilkårene i Danmark og at journalister fra de lande i Syd, som har leveret input, fortæller om effekten af pandemien i deres lande. Formålet er at udveksle erfaringer og gøre opmærksom på problemstillingen i Syd og Nord.

Projektet videre frem
Det er hensigten at dialogen efterfølgende skal føre til en henvendelse til Udenrigsministeriet om at ældre ikke tilgodeses nok i den danske udviklingsstrategi.

DDRN vil afholde to andre webinarer sammen med alle de organisationer, der deltager i projektet: SIND (psykisk syge), Reden International (kvinder), Globale Seniorer (ældre) samt FællesSkabet Open Fridge (fødevarer til lavindkomstgrupper).
Torsdag den 20. januar workshoppen: Et kritisk blik på dansk bistandspolitik og -praksis vedr. støtte til udsatte grupper i Syd.
Torsdag den 27. januar workshoppen: Muligheder for praktisk NGO bistandsindsats i et Syd land.

Yderligere oplysninger vil senere blive lagt på Globale Seniorers hjemmeside.