Ældre er ikke ens

Vi bliver mere og mere forskellige gennem vores livsforløb. “Man fødes som kopi og dør som original” sagde Aske Juul Lassen til konferencen om fremtidens ældre. Ruth Olesen giver her sit bidrag til hvad konferencen lagde frem til debat.


 
Fremtidens ældre i Europa var emnet for konferencen 1. november arrangeret af Globale Seniorer, FIC, Danske Seniorer og Europanævnet – med godt 100 deltagere.

Blandt emnerne, der blev fremlagt og debatteret, var en eventuel FN-konvention om ældres menneskerettigheder, tilbagetrækningsalder og aldersvarende vilkår og serviceydelser for ældre.
Ældre/gamle mennesker er lige så forskellige som unge og har derfor behov for samme fleksibilitet og diversitet med hensyn til såvel arbejds- og boligforhold som varer og serviceydelser. Med den demografiske udvikling med stadig flere ældre må man fremover også medregne de ældre som en del af arbejdsstyrken. Faktisk er der allerede i årene 2008 – 2015 blevet 52 % flere personer over 65 år på arbejdsmarkedet. Hertil kommer de mange, der efter pensionering er beskæftiget med frivillige jobs samt omsorgsarbejde inden for familien.

Arbejdsmarkedspolitik blev derfor et væsentligt tema på konferencen, for undersøgelser viser, at ca 1/3 af de ældre gerne vil fortsætte med at arbejde ud over pensionsalderen. Derfor bør man også arbejde med en ”flexi work” model, hvor den kronologiske alder ikke skal være afgørende for arbejdsmuligheder, men derimod kapacitet. Altså den enkeltes erfaring og motivation skal vægtes før alder. Ikke mindst fordi 25 % af befolkningen i 2042 vil tilhøre gruppen 65+. I Danmark har man for længst taget højde for denne udvikling og ændret tilbagetrækningsalderen, så den bindes til middellevealderen.

Ruth Olesen,
November 2018

Se de tre oplægsholderes præsentationer:

>>>     Et samfund for alle aldre – Dirk Jarré
>>>     Ældre er ikke ens – Aske Juul Lassen
>>>     EU’s bidrag til ældrepolitikken – Fritz von Nordheim Nielsen
 
Læs mere om ældres situation i EU-Kommissionens hvidbog fra 2016 ”Making Choices for a Society for all Ages”. Rapporten kan downloades på engelsk her

>>>     http://www.siforage.eu/publications.php