Aktiviteter


senest opdateret 02-09-2016

Globale seniorer har en bred vifte af aktiviteter. Målet for aktiviteter er at påvirke politisk, at oplyse om internationale forhold samt at sikre at netværksmedlemmernes mange erfaringer bliver til nytte i konkrete projekter.
Sådan ser netværkets vifte af aktiviteter ud:

  • Vi arrangerer debatmøder, seminarer og studierejser.
  • Vi etablerer arbejdsgrupper om spændende internationale emner
  • Vi støtter og deltage i konkrete solidaritetsprojekter
  • Vi opbygger kontakter til Ministerier, CSO’er og andre der arbejder internationalt udviklingsarbejde
  • Vi opbygger viden om netværksmedlemmernes internationale erfaringer

Globale Seniorer er et nystartet netværk. Medlemmerne træffer sammen beslutning om hvilke aktiviteter der skal gennemføres. Efter generalforsamlingen den 19. marts 2013 er der oprettet 7 temagrupper, som skal danne rammen om aktiviteterne de kommende år. Alle medlemmer kan deltage i temagrupperne. Herunder er der linket til et opslag, der viser de 7 temaer, de kontaktansvarlige for hvert samt det næste aftalte møde.

Følg link til Arbejdsgrupper
Følg link til hjemmesidens forside Hjem der løbende annoncerer kommende møder

Grovsortering og sigtning af solsikkekerner

Grovsortering og sigtning af solsikkekerner, FIC projekt Kilindsi, Tanzania