Vi besøger Persian Wild Life Foundation i Teheran

Kære Globale Seniorer

Mandag landede 19 Globale Seniorer i Teheran som første destination på deres studierejse til Iran. Turens først studiebesøg gik til Persian Wild Life Foundation, en NGO, der arbejder med at redde truede dyrearter i Iran, først og fremmest de store rovdyr. Lige nu gælder kampen den iranske gepards som er specielt truet.

Abnous Sadeghi gav et veloplagt og informerende oplæg om deres arbejde og vilkår som NGO. Iran Wild Life Foundation modtager bevidst ikke støtte fra staten, men ønsker at stå økonomisk og politisk uafhængig af styret. Samtidig samarbejder de gerne med staten, hvor det giver mening. I mindst et tilfælde vi hørte om, havde staten henvendt sig for at samarbejde og modtage faglig og organisatorisk støtte. I dette projekt blev Iran Wild Life bindeled mellem regering og lokalbefolkning, og fik både begrænset krybskytteriet og uddannet lokale rangere. En betragtelig indflydelse, baseret på støtte fra nyuddannede fra universiteter ude og hjemme, et stærkt internationalt netværk og donationer fra private virksomheder.

Debatten efter oplægget kom ikke til at handle om dyrebeskyttelse, men mere generelt om NGO’ers fremtid og muligheder for indflydelse. Det gav os stof til eftertanke i forhold til den aktuelle danske debat om NGO’ernes muligheder fremover, bl.a. set i lyset af de store ændringer i deres rammevilkår.

Venlig hilsen
Povl Anker Andersen
25. oktober 2017

Postkort 29.maj 2017   

IMG_4953

fra

Dialogmøde med Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål

Folketingets 2 måneder gamle netværk for fremme af vidensdeling og debat om FN’s 17 verdensmål holdt sit første offentlige dialogmøde med danske NGO’er. Globale Seniorer deltog med fem ud af de ca. 150-200 deltagere.

Mødet gav flere gode idéer til hvor Globale Seniorer kan bidrage med politiske indspark.

  • For det første udtrykte flere folketingsmedlemmer overraskelse over så få tilbagemeldinger, der har været fra NGO-verdenen på regeringens plan (fra april) for implementering af de 17 verdensmål i Danmark. Den handske synes, jeg vi burde tage op – gerne med andre NGO’er.

  • For det andet har folketinget netop førstebehandlet et forslag til indførelse af konsekvensvurdering af nye lovforslag set i forhold til DK’s tilslutning til de 17 verdensmål. Super idé, som vi selv har diskuteret tidligere, men som det nu viser sig, at der er kraftig modstand til fra i regeringspartierne, som gerne selv vil afgøre, hvornår det er nødvendigt at konsekvensvurdere! Her er i min optik virkeligt behov for folkelige udmeldinger, så dette vigtige lovforslag ikke falder. Den handske synes, jeg vi bør tage op – gerne med andre NGO’er.

Mødet bestod af 3 korte sessioner, hvor der var mulighed for at diskutere NGO’ernes forventninger til netværket i grupper af 8-10 deltagere, og komme med forslag til prioriterede emner, som kan diskuteres på tværs af netværket.

Deltagende folketingsmedlemmer cirkulerede mellem bordene og udtrykte afsluttende, at der var viden og relevante erfaring hos NGO’erne, og de så derfor frem til gode fremtidige dialoger med NGO’erne. Dette bør vores politiske verdensmålsgruppe følge op.