Positive pointer i amerikansk midtvejsvalg

Ilhan Omar speaking to supporters after wining Minnesota’s Fifth Congressional District race to become the first Africa-born person to be elected to the United States Congress. Photo: Mshale Facebook

Sven Herting fra Globale Seniorer mener, at den danske debat om det amerikanske midtvejsvalg kører alt for meget på Trump. Som om afstemningen alene havde én dimension: For eller imod Trump. For at skabe modvægt har han med Le Monde som kilde sendt hjemmesiden et indlæg om valgets positive pointer.
I indlægget skriver Sven Herting:

I sin udgave 8. november bringer Le Monde en analyse af det amerikanske valg, og påpeger her den markante stigning i valgdeltagelsen. Med 114 mio. vælgere i forhold til 2014, hvor der deltog 83 mio. vælgere ( NY Times’ skøn) var valget en stor sejr for demokratiet.

Endvidere peges der på de mange kvinder, der har fulgt i Condoleezza Rice’s og Hillary Clintons fodspor, og har engageret sig i aktiv politik. Alene i Repræsentanternes Hus er der nu omkring 100 kvinder ud af 435 medlemmer, ligesom andelen af kvinder i Senatet er vokset.

Minoriteterne er også markant stærkere repræsenteret i Repræsentanternes Hus. Således er der for første gang indvalgt repræsentanter for de amerikanske indianere, to amerindiennes. Ligeledes to kvindelige muslimer, hhv. en somalier og en palæstinenser. Ligesom også flere afroamerikanere og latinoer.

Valget har således resulteret i en meget anderledes Kongres end hidtil.

Sven Herting

Mødet med Kirsten Brosbøl om Verdensmålene

Nu rykket frem til kl. 9:30, men stadig 21. november

 
Det næste møde i Verdensmålsgruppens serie “hvordan går det med verdensmålene” er onsdag den 21. november, hvor MF(S) Kirsten Brosbøl kommer til debat med os om arbejdet med verdensmålene på Christiansborg.

Tid: Onsdag d. 21. november 2018 kl. 9:30 til 11:30
Sted: FIC, Svanevej 22, 2. sal, 2400 København NV

Tilmeld dig online her
Se lidt mere om mødet

Skal kronologisk alder bestemme vores livsforløb?

Konferencen ”Fremtidens ældre i Europa” blev afholdt den 1. november med godt 100 deltagere. Arbejdsmarkedspolitik, kronologisk alder og kapacitet blev et vigtigt tema på konferencen, der var arrangeret af Danske Seniorer, FIC og Globale Seniorer.

Ruth Olesen fra Globale Seniorer har sendt hjemmesiden et indlæg om konferencen, som vi linker til herunder. Samtidig linker vi fra indlægget til kopi af de tre oplægsholderes præsentationer på konferencen.

>>>     Se Ruth Olesens indlæg og præsentationerne på konferencen

Om boligbobler, kriser og andre ubalancer i økonomien

Er der en ny krise under opsejling? Et foredrag af Katarina Juselius, Professor Emerita, KU for Globale Seniorer

 
Tirsdag den 27. november 2018 kl. 10:00 – 12:00
i FIC, mødelokalet på 2. sal
Svanevej 22, 2. sal, 2400 København NV

Alle interesserede er velkomne, men deltagelse kræver forhåndstilmelding. Tilmelding pr. mail senest 25. november 2018 til: ninaellinger@gmail.com
 
Mødet vises også i oversigten på siden Kommende møder og aktiviteter

Hvor langt er de med Verdensmålene på Christiansborg?

Globale Seniorer inviterer til møde med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl (S) til en snak om det politiske arbejde med at nå verdensmålene i 2030

Onsdag 21. november kl. 10-12
i FIC, mødelokalet på 2. sal
Svanevej 22, 2400 Kbh. NV

Kirsten Brosbøl er inviteret i sin egenskab af formand for folketinget tværpolitiske netværk for FN’s Verdensmål.

>>>      Se mere om mødeindhold, tilmelding mm.

Hjemmefødning eller Verdensborger

Stærke udfordringer til internationalismen

 
Henrik Døcker trækker i sit debatindlæg historiske perspektiver op bag den internationalisme som er udfordret overalt i den vestlige verden. Han påpeger, at asylretten er knyttet til personlig forfølgelse eller frygt for det. Hvordan vi modtager flygtninge er til syvende og sidst et politisk valg, konkluderer han.

>>>     Læs Henrik Døckers debatindlæg

Hvor langt er vi med Verdensmålene?

Globale Seniorer inviterer til møde med Katherine Richardson om, hvad der skal til for at nå Verdensmålene i 2030

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Mød hende til en debat om klodens tilstand og hvad der skal til for at nå Verdensmålene for en bæredygtig global udvikling.


 
Onsdag den 31. oktober kl. 16 til 18
3F Chaufførernes mødesal, Svanevej 22 over gården, 2400 NV

>>>       Læs mere om mødet, tilmelding mm.

Mødet er det første i en række af flere, hvor nøglepersoner i forhold til arbejdet med Verdensmålene inviteres til kritisk debat om, hvordan det faktisk går og hvad der skal til for at Verdensmålene kan nås i 2030. Møderne vil blive annonceret her på hjemmesiden.