Klar til Generalforsamling 2017

57 deltagere er klar til Globale Seniorers generalforsamling på torsdag den 16. marts. Bestyrelsen er glad for tilslutningen og glæder sig især til den gruppedebat, der skal udstikke kursen for den næste periode.

På generalforsamlingens opslag her på hjemmesiden finder du i højre spalte links til alle relevante dokumenter og bilag. Det samme ligger i print i den mappe, som deltagerne får på generalforsamlingen. Som sagt, vi glæder os!

Hvis du ikke har fået meldt dig til, men ønsker at deltage, kan du nå det endnu!

>>>      Link til online tilmelding
>>>      Gå til genralforsamling 2017 på hjemmesiden

Invitation til debat om et effektivt dansk bidrag til at nå verdensmålene

Asbjørn Andersen har skrevet til Globale Seniorers hjemmeside. Hans ærinde er, at påvirke den politiske debat – og meget gerne i en dialog med andre Globale Seniorer. Asbjørn giver selv sit bedste bud på, hvad der kunne være Danmarks mest effektive bidrag til verdensmålene.

>>>      Læs Asbjørns bud: “Ekstrem fattigdom bør og kan afskaffes inden år 2030”

– Vedtagelse af de 17 verdensmål har for mig, ligesom for mange andre, været det mest positive der skete i 2015 på den politiske scene, skriver Asbjørn. Efterfølgende har en del kommuner og virksomheder været meget optaget af, hvordan de på lokalt plan kan bidrage til målenes opfyldelse. Derimod har folketing og regering været fodslæbende og er langt fra på højde med de lande som vi ofte sammenligner os med.

Vi har mange forskelligartede erfaringer i globale seniorer, fortsætter Asbjørn. Så vi kunne måske komme med nogle bud på tiltag, som kunne inspirere vores politikere. Jeg giver her mit bud, men der er sikkert andre, der tilsvarende har endog bedre forslag. Hvis der er nogle som kunne være interesseret i at snakke lidt videre om, hvordan vi kan bidrage til den politiske debat, vil jeg meget gerne høre fra jer.

Læs Asbjørns bud og skriv gerne kommentar og måske kontaktoplysninger i kommentarfeltet under forslaget.

Debat om Globale Seniorers fremtidige aktiviteter

Deltag i debatten på generalforsamlingen torsdag den 16. marts fra kl. 10-13. Har du husket at tilmelde dig? Ellers vil vi opfordre dig til at gøre det nu!

IMG_1961Tilmeld dig generalforsamlingen online

Eller tilmeld dig pr. mail til:
globaleseniorer@gmail.com
 
 
 
 
 
Gruppedebat
Fokus på generalforsamlingen bliver en grundig gruppedebat om vores erfaringer igennem netværkets første fire år holdt op mod vores ønsker til de fremtidige aktiviteter. Som optakt får vi i plenum fire indlæg der relaterer til de hovedudfordringer vi har beskæftiger os med: Globalisering, Ældreforhold i verden, EU’s udvikling samt de udviklingspolitiske udfordringer. Om debatten og dens mål siger bestyrelsesmedlem Nina Ellinger:

Gruppedebatten skal rumme en kritisk refleksion over året der gik. Formålet med debatten er at gøre folk nysgerrige og give dem lyst til at deltage i arbejdet. Måske kan man også få lidt indtryk af hinanden i grupperne så man får lyst til at deltage i det globale arbejdsfællesskab.”

Nina uddyber sine udtalelser i et interview om Globale Seniorers aktiviteter, som en optakt til gruppedebatten på generalforsamlingen. Læs interviewet, der er linket til herunder.

Se mere om generalforsamlingen på opslaget her på hjemmesiden, hvor der er linket til alle relevante bilag til generalforsamlingen. Blandt andet er der linket til Bestyrelsens skriftlige beretning.

>>>      Gå til Generalforsamling 2017
>>>      Læs interview med Nina Ellinger om gruppedebat på generalforsamlingen

Vil du med til Iran til efteråret?

jame-mosque-of-yazd-iran-wallpaperGlobale Seniorers studierejse til Iran til oktober blev meget hurtigt overtegnet. Men nu er er det igen muligt at komme med, da vi har nogle ledige pladser – efter først til mølle princippet.

Iran besøget starter i Teheran og ender i Shiraz i syd. Turen varer 13 dage og foretages i bus. Afrejse København 17. oktober. – hjemkomst 29. oktober. Prisen er kr. 18.980 plus kr. 3.800 for enkeltværelse.

Har man har lyst at besøge den østlige del af Iran er der en tillægsrejse fra Shiraz – Marshhad – Teheran. Denne del varer yderligere syv dage med hjemkomst 5. nov. Den lange tur koster 29.800 kr. plus 5.500 ved enkeltværelse. Rejsebureauet Horisont står for den praktiske gennemførelse af turen.

>>>     Se det omfattende program

Der har allerede været en række arrangementer for rejsegruppen og andre interesserede. Flere følger her i foråret. Næste gang tirsdag den 14. marts kl 14-17, hvor professor emeritus Fereydun Vahman, Iransk Institut, Købennhavns Universitet, fortæller om iranske religioner.

>>>     Læs om mødets indhold, tilmelding mm.

Direktør Peter Frederiksen, Horisont Rejser, er også tilstede og fortæller om Iran-USA spændingerne, og hvad det evt. kan betyde for muligheden af visum til USA efter turistbesøg i Iran.

Vil du vide mere, kontakt Nina Ellinger
ninaellinger@gmail.com Telefon: 2575 1135.

Der er plads til 25 deltagere. Lige nu er vi 20. Endelig tilmelding skal være på plads senest 31. marts. Turen gennemføres, hvis der er min. 20 tilmeldte.

Foredrag: Iranian Religions

fereydoun-vahman-foto-3

 
Fereydun Vahman

Globale Seniorers Irangruppe inviterer til foredrag af Professor Emeritus Fereydun Vahman.
Foredraget holdes på engelsk.

Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 14:00 – 16:00.
Sted: FIC, Svanevej 22, 2.sal, 2400 Købehavn NV

Professor Emeritus Fereydun Vahman, Københavns Universitet, har undervist og forsket i iranske religioner og sprog i mere end 40 år. Han har skrevet en række bøger og videnskabelige artikler, der er udgivet på persisk, engelsk og dansk om bl.a Zoroastrisme, Bahai religionerne og folklore fra Kirman.

Professor Vahman var med til at grundlægge Dansk Iransk Selskab i 1979 og har i en årrække været formand for foreningen.

Alle Globale Seniorer, venner og støtter er velkomne. Tilmelding er obligatorisk via linket herunder. Deadline for tilmelding er fredag den 10. marts.

Online tilmelding her

Deltag i Generalforsamling 2017

IMG_1961Om godt en måned afholder Globale Seniorer sin 5. generalforsamling, og vi håber at du allerede har sat kryds i kalenderen ud for:

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 10 – 13
i Ældre Sagens lokaler, Nørregade 49, 1165 København K
 
 
Fra i dag finder du fast – øverst i højre side af forsiden – et ikon for “generalforsamling 2017”. Hvis du klikker ind på det, finder du en side, der bringer alle relevante informationer om generalforsamlingen: Dagsorden, tilmelding, baggrundspapirer og bilag.

Her fremgår det, at vi på generalforsamlingen i fire grupper skal have en grundig debat om netværkets aktiviteter og de indhøstede erfaringer. I den debat indgår blandt andet “2016 – året der gik” en kort opremsning af Globale Seniorers aktiviteter i 2016.

>>>      Gå til siden Generalforsamling 2017
>>>      Se “2016 – Året der gik”
>>>      Tilmeld dig generalforsamlingen

Hvem er Globale Seniorer – og hvad er FN’s rolle i den nye verdens(u)orden?

Hvem er Globale Seniorer – og hvad er FN’s rolle i den nye verdens(u)orden? Det fortæller vi om på Globale Seniorers intro-møde:

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 16-18
I MS/Global Platform, Fælledvej 12, 2200 København N, Bygning C, 2. sal, lokale 21

Knudegun 3

The Knotted Gun, af C.F.Reuterswärd, foran FN-bygningen i New York

Der har længe været behov for et stærkere FN. De store forandringer af verdensordenen, der er i gang, sætter i allerhøjeste grad FN’s rolle på dagsordenen. Derfor har vi bedt Poul Brandrup om at indlede intro-mødet med sine vurderinger af, hvor FN står lige nu, og hvad de nye udfordringer betyder?

Hvem er Globale Seniorer?
Bestyrelsesmedlem Nina Ellinger fortæller om hvem Globale Seniorer er, hvad vi vil og hvad vi gør. Nina svarer også på dine spørgsmål til os. Måske er Globale Seniorer noget for dig!

Tilmelding
Alle er velkomne. Tilmeld dig senest mandag 27. februar på linket herunder.

>>>     Tilmeld dig online
>>>     Mere om indlederne

Besøg Imam Ali Moske på Nørrebro 

imam-ali-moske-3
Tirsdag 28. marts 2017 kl. 10:30 – ca. 12
i Moske Imam Ali, Vibevej 23, Kbh. NV

Iran-studiegruppen har arrangeret et besøg i Imam Ali moskeen, hvor arkitekt Bijan Eskandani, som har tegnet moskeen, vil vise os rundt.

Initiativet til en moske for shia-muslimer går tilbage til 1994. “I 2005 oplevede vi karikaturtegningerne, hvor muslimer blev centrum i den offentlige danske debat. Bestyrelsen satte sig her proaktivt ind for at arbejde med integration og sameksistens mellem herboende danskere og muslimer.” Moskeen blev indviet i oktober 2015  og er nu en af “Danmarks største moskeer, hvor muslimer på tværs af etnicitet dukker op til vores arrangementer”.

Citater og foto er fra hjemmesiden www.imamalimoske.dk

Efter rundvisningen vil der være lejlighed til at stille spørgsmål til Bijan Eskandani om de arkitektoniske og bygningsmæssige forhold omkring moskeen.

Tilmelding
Rundvisningen er åben for alle medlemmer og støtter af Globale Seniorer. Tilmelding senest den 23. marts 2017. Brug linket til onlinetilmelding herunder.

>>>      Tilmeld dig online her

EU-Parlamentet støtter Social søjle

eus-4-soejleI EP-info nummer 2 fra EU Parlamentets Informationskontor fremgår det at, Jean-Claude Junckers tidligere idé om en social søjle, nu er fulgt op med et initiativ fra Kommissionen til at udforme EU’s søjle for sociale rettigheder.

Initiativet var til høring i Parlamentet den 19. januar forelagt af EU-kommissæren for beskæftigelse og sociale anliggender, Marianne Thyssen. I forlængelse af drøftelsen vedtog Europa Parlamentet en række anbefalinger til indholdet i de sociale rettigheder. Ifølge EP-info stemte 396 for, 180 imod og 68 var udeblevet.

Formuleringer i det vedtagne dokument viser, at den sociale søjle ikke kun handler om arbejdsmarkedsforhold. Udover arbejdstagerrettigheder er også bredere sociale rettigheder på dagsorden. For eksempel hedder det i en dot i den vedtagne tekst: – der henviser til FN’s uafhængige eksperts rapport om fremme og beskyttelse af de ældres menneskerettigheder. Det rimer fint med Globale Seniorers position.

>>>      Læs informationskontorets omtale
>>>      Læs EP notat om Social søjle