De europæiske menneskerettigheder – regler og resultater

Som led i forberedelserne afholder Strasbourggruppen et møde for rejsedeltagere og øvrige interesserede med ovennævnte titel:
Mandag 19. februar kl. 1400 -16.00
Oplæg af Henrik Døcker

Sted: FIC, Svanevej 22, 2. sal, 2400 Kbh. NV

Henrik Døcker er journalist og forfatter og var gennem det meste af sin karriere korrespondent ved Ritzaus Bureau. Samtidig har han dog i en lang årrække bidraget til tidsskrifter om internationalt og europæisk samarbejde, herunder den internationale beskyttelse af menneskerettighederne. I 2003 udkom hans bog Menneskeret i Europa – beskyttelsessystemet i Strasbourg, der gennemgår en lang række af de sager, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har behandlet i de første 50 år af sin levetid.

Tilmelding pr. mail til globaleseniorer@gmail.com

Uden tvivl er tro farlig – fundamentalismens psykologi

Irangruppen i Globale Seniorer inviterer til åbent medlemsmøde med titlen “Uden tvivl er tro farligt – fundamentalismens psykologi”. Titlen er hentet fra John Rosenstocks nye bog som han vil fortælle om på mødet.

Tirsdag d 27. februar kl 13:00 – 15:00
FIC, Svanevej 22, 2.sal mødelokalet
2400 København NV

Alle er velkomne, On-line tilmelding obligatorisk

John Rosenstock, tidligere udvælgelsesleder i Mellemfolkeligt Samvirke, vil være mange af jer bekendt. Han vil redegøre for lighederne mellem forskellige fundamentalistiske bevægelser på tværs af religioner og ideologier og komme ind på baggrunde for, at mennesker tiltrækkes af disse. Efterfølgende debat. John medbringer enkelte eksemplarer af bogen, der kan købes til 275 kr.

Verdensmålene i et ældrepespektiv

Et oplæg af Povl Anker Andersen om hvordan verdensmålene kan forbedre levevilkårene for ældre – ude og hjemme!

 
Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 10:30 – 12:30
FIC, Svanevej 22, 2. sal, 2400 København NV

I foredragsrækken om verdensmålene er vi kommet til at se målene i et ældreperspektiv. Det fjerde ud af syv oplæg, som Globale Seniorer inviterer til hveranden tirsdag fra 9. januar og frem om forskellige aspekter af FN’s Verdensmål for en bæredygtig global udvikling.

>>>      Læs Povl Ankers introduktion til foredraget
>>>      Læs om hele foredragsrækken
>>>      On-line tilmelding

Alle Globale Seniorer og venner af netværket er velkomne. Tilmelding via ovenstående link er obligatorisk. Du kan tilmelde dig Povl Ankers og andre af de resterende foredrag nu, men du kan altid gå ind igen senere og tilmelde dig de yderligere foredrag du er interesseret i.

Er din pensionsinvestering bæredygtig?

Asbjørn Andersen deltog i weekenden den 3.-4. februar i et spændende MS-initiativ for at samle aktive pensionskunder, der vil presse pensionskasserne til at forvalte vore pensionsmidler bæredygtigt og ansvarligt.
Efter mødet sendte Asbjørn hjemmesiden et bidrag, hvor han skriver hvad han fik ud af mødet og opfordrer os til at blive aktive pensionskunder.

>>>      Læs Asbjørns bidrag: Vær aktiv pensionskunde

Verdensmålene – kvinder i politik, demokrati og partnerskab

Indlæg af Bjørn Førde om Verdensmålene med fokus på kvinder i politik, demokrati og partnerskab

 
Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 10:30 – 12:30
FIC, Svanevej 22, 2. sal, 2400 København NV

Oplægget er det tredje i den serie på ialt 7 foredrag om Verdensmålene som Globale Seniorer afholder hveranden tirsdag fra den 9. januar og frem.
 
 
>>> Læs Bjørn Førdes egen introduktion til foredraget
>>> Læs om hele foredragsrækken
>>> On-line tilmelding

Alle Globale Seniorer og venner af netværket er velkomne. Tilmelding via ovenstående link er obligatorisk. Du kan tilmelde dig Bjørns og andre af de resterende foredrag nu, men du kan altid gå ind igen senere og tilmelde dig de yderligere foredrag du er interesseret i.

Tyrkiets intervention i det nordlige Syrien

Hjemmesidens kalender har de sidste par dage annonceret demonstrationen lørdag den 27. januar kl. 13, der bevæger sig fra Vesterbro Torv i København frem til Rådhuspladsen.
 
 
Baggrunden er at Tyrkiet den 20. januar startede et massivt bombardement af den kurdiske milits YPG i den nordlige syriske region Afrin. Demonstrationen er arrangeret af det Demokratiske Union’s Parti, PYD Danmark, og bl.a. støttet af Enhedslisten, Sammenslutning af Kurdiske Foreninger i Danmark, FEYKURD; Foreningen for kurdiske akademikere og studerende i Danmak, FOKUS-A.

>>>      Læs Povl Anker Andersens synspunkt – Stop Tyrkiets bombninger i Afrin
>>>      Læs referat af debatten i Europarådet

Sidstnævnte link er sendt til hjemmesiden af Lars Steinov, som er i Strasbourg for at deltage i NGO konferencens møder i forbindelse med Europarådet ordinære session 2018.

Lokale indsatser – globale organiseringer

Debat med to generalsekretærer – Mie Roesdahl fra Oxfam/IBIS og Tim Whyte fra Mellemfolkeligt Samvirke/actionaid

 
Debatmøde i Globale Seniorer:

Torsdag den 8. februar kl. 16 – 18
Sted: FIC, Svanevej 22, 2. sal, 2400 Kbh. NV
 
 
 
Engang var IBIS og MS rent danske organisationer, med egne kontorer i mange udviklingslande, med danskere udsendt som udviklingsarbejdere eller rådgivere til partnere i deres programlande. I dag er situationen en anden. IBIS er medlem af Oxfam, og MS er en del af actionaid.

Vi spørger de to generalsekretær, hvorfor det var nødvendigt at bryde med den danske forankring; hvordan organisationen fastholder en dansk identitet, når den bliver en del af en global virksomhed; hvad man især får tilført fra sin nye globale familie; og hvad man selv tilfører den nye familie? Efter korte oplæg fra Mie og Tim bliver der lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere med oplægsholdere og andre mødedeltagere.

Alle er velkomne. Tilmelding pr. mail til globaleseniorer@gmail.com er obligatorisk.

Om internationalt klima- og miljø-samarbejde

Indlæg af Poul Brandrups om internationalt klima- og miljøsamarbejde med fokus på FN og Verdensmålene

 
Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 10:30 – 12:30
FIC, Svanevej 22, 2. sal, 2400 København NV

Oplægget er det andet i den serie på ialt 8 foredrag om Verdensmålene som Globale Seniorer afholder hveranden tirsdag fra den 9. januar og frem.
 
 
>>>      Læs Poul Brandrups egen introduktion til foredraget
>>>      Læs om hele foredragsrækken
>>>      On-line tilmelding

Alle Globale Seniorer og venner af netværket er velkomne. Tilmelding via ovenstående link er obligatorisk. Du kan tilmelde dig Pouls eller flere af foredragene, men du kan altid gå ind igen senere og tilmelde dig de yderligere foredrag du er interesseret i.