Lad ikke palæstinenserne stå alene

Opfordring til politikerne om at handle på Israels politik for annektering, og til dig og mig om at undgå at købe Israelske varer

London, England, UK – May 22, 2021: National Demonstration For Palestine to support Palestinian citizens in Israel.
Foto: Loredana Sangiuliano / Shutterstock.com

Globale Seniorers Mellemøstgruppe opfordrer med parolen – Lad ikke palæstinenserne stå alene tilbage – til handling. Gruppen har dels udarbejdet en resolution der protesterer mod Israels politik med annektering af palæstinensisk jord i de besatte områder. Resolutionen er den 14. sept. 2021 sendt til medlemmerne af Udenrigspolitisk udvalg, de politiske partier og til de danske politikere i Europa Parlamentet.

Mellemøstgruppen opfordrer samtidig alle til at UNDGÅ at købe israelske varer så længe Israel ikke overholder Geneve-konventionerne. Efter gruppens opfattelse må vores handlinger følge vores holdninger og Globale Seniorer støtter i sit værdigrundlag op om Folkeretten og Geneve-konventionerne.

Se resolutionen med opfordring til pres mod Israel
Se opfordringen til Boykot af Israelske varer

Postkort fra en tidligere grænsestation

Europagruppen i Globale Seniorer har en rejsegruppe i Eisenach i delstaten Thüringen, Tyskland

Byen Eisenach i Thüringen, Tyskland via Wikimedia Commons

Rejsegruppe har besøgt Werra-broen, der før 1989 var grænsen mellem øst og vest. Men broen forbandt ikke øst og vest, som broer ellers gør. Den var tværtimod en integreret del af ‘jerntæppet’. Fra broen har gruppen sendt os et postkort.

Rejsegruppen var også til møde på Rådhuset, hvor Hans-Peter Brodhun, den første borgmester efter murens fald fortalte om genforeningen. Mødet er omtalt i Eisenachs Nyhedsbrev.

Se postkort fra broen
Se Eisenachs Nyhedsbrev

Om at være dansk muslim

Hør jurist, debattør og forfatter Tarek Ziad Hussein fortælle om det at være muslim i Danmark og deltag selv i debatten

 

Foto fra forside af Tidsskrift for Islamforskning Vol 8 nr. 2.

Globale Seniors Mellemøstgruppe inviterer til åbent medlemsmøde om det at være dansk statsborger og muslim i en verden, præget af en negativ offentlig debat og en del usikkerhed, især blandt unge, om hvordan de bliver accepterede som danskere. Hvem er de og hvordan fremmer vi integration og accept af mangfoldighed bedre? Tarek Ziad Hussein tager i sit oplæg udgangspunkt i sin bog ”Det Sorte Skæg – om at være dansk muslim”.

Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 16:30 – 18:30
Byens Hus, mødelokalet Store Claus på 2. sal,
Hellerupvej 24, 2900 Hellerup.

>>> Mere om mødet, tilmelding mv.

Reform eller udsalg? – et møde om dansk udviklingsbistand

Arrangeret af Timbuktufonden og IDA Global Development

 
Det nye finanslovsudspil er udtryk for den store omlægning af dansk bistandssamarbejde og udenrigstjenesten, som er i gang. Timbuktufonden har analyseret udspillet og analysen præsenteres af forfatteren journalist Jesper Heldgaard. På mødet medvirker også formand for Udviklingspolitisk Råd, professor Anna Mette Kjær og politikerne Katarina Ammitzbøl (K) og Christian Juhl (EL).

Mødet er gratis og afholdes i Folkekirkens Nødhjælp, København V.
Torsdag d. 14. oktober 2021 kl. 16:30 – 18:30
Tilmelding til IDA senest den 13. oktober 2021.
Online tilmelding

Globale Seniorer er medlem i IDA Global Development, og medlemmerne kan derfor deltage i alle arrangementer til medlemspris. En vejledning i hvordan man tilmelder sig som medlem, er sendt til alle.

Kommunalvalg 21: Er København for de ældre?

Deltag i valgmødet den 28. oktober kl 16:30 i HK Hovedstaden Rund mødesal

 
Ældreorganisationerne, Danske Seniorer
Hovedstaden, Københavns Ældreråd og Ældre Sagen
i København er gået sammen om at afholde et
valgmøde hvor vi spørger partiernes spidskandidater: Er København for de ældre?

I Spørgsmålene har vi fokus på to områder:

– Hvordan kan København rumme et værdigt liv for de ældre medborgere, som er udsat for radikale og ofte smertefulde skift og tab i deres liv?
– Hvordan kan København skabe mulighed for at alle medborgere kan leve et mere aktivt, sundt og deltagende liv i deres by?

Globale Seniorers Mål 11 gruppe har bidraget til planlægningen af mødet.
>>>    Mere om program og tilmelding

EuropaNYT’s oktobermøde

Deltag i debatten torsdag den 7. oktober om Europas store udfordringer

 

Globale Seniorers EuropaNYT møder er tilbage igen i fysisk form. For anden gang holder vi det i Byens Hus og som sædvanlig lægger Ole Aabenhus op til debat om aktuelle europæiske udfordringer. Denne gang er det Natos hegn, konsekvenserne af det tyske valg for Europa og endelig hvilken værdi EU tillægger retsstaten.

Mødet afholdes torsdag 7. oktober
kl. 10 – 11:45 i Byens Hus

>>> Mere om mødested, tilmelding mm.

Møde om muligheder og umuligheder for Grønlands økonomi

Arktisgruppen i Globale Seniorer inviterer til møde med oplæg af Christen Sørensen

Grønlands økonomi foråret 2021. Forside af Rapport fra Grønlands Økonomiske Råd.

Christen Sørensen var formand for det Rådgivende udvalg vedr. Grønlands økonomi (1997 – 2009). Han er tidl. overvismand og formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og har stor indsigt i de økonomiske vilkår for udviklingen på Grønland.

Mødet holdes tirsdag den 26. oktober kl. 10-12 på Ramsingsvej 30 i Valby. Alle medlemmer af Globale Seniorer er velkomne.

>>> Læs mere om mødested og tilmelding