Strategi i en uforudsigelig verden

Husk Globale Seniorers debatmøde

Her diskuterer seniorforskerne Louise Riis Andersen og Vibeke Schou Tjalve begge DIIS om det overhovedet lader sig gøre at diskutere strategi i en uforudsigelig verden.

dok1
Onsdag den 23. november 2016 kl. 10-12
DIIS Gl. Kalkbrænderi Vej 51, auditoriet st.

Tilmelding pr. mail til globaleseniorer@gmail.com, senest den 20. november 2016.

Mødet har fået titlen Sikkerhed, strategi og institutioner i det 21. århundredes verdensorden og handler med Vibeke Tjalves egne ord om verdens brændpunkter, den globale orden de indgår i og de volsomme forandringer de undergår i disse år.

>>>      Læs hele Vibeke Tjalves præsentation af temaet

Pensionisterne i Spanien er udfordret

Postkort fra Madrid

 
aldring-og-demensMaria Justiniano sender postkort fra Madrid, hvor hun i Retiro parken møder pensionister, hvis snak går på den nye konservative regerings seneste forslag til ændring af forholdene for pensionisterne.
 
>>>       Læs Marias postkort
>>>       Tilmeld dig også debatmødet Pensionsforhold i Europa
 
På debat mødet den 30. november, som er arrangeret af Globale Seniorer i samarbejde med Danske Seniorer og FIC, er der oplæg til debat om udviklingen af pensionsforholdene i Europa.

Sidste dag i Geneve

img_1529Globale Seniorers studietur til Geneve er slut. Irene Odgaard har sendt et postkort fra sidste dagen, hvor studiegruppen besøgte både ACTRAV, en afdeling af ILO, og  BWI – Building and Woodworkers’ International.
Irenes postkort viser gruppen til møde omkring bordet i BWI og fortæller lidt fra mødet.

Vil du vide mere kan du følge linket til Irenes referat fra begge dagens møder, der som det fremgår rummede mange vigtige informationer om både institutionerne og det internationale arbejde.

>>>       Se Irenes postkort fra mødet i bygningsarbejderinternationalen
>>>       Læs også hele Irenes referat fra: Sidste dag i Bruxelles

Afrikas Horn – en region i bevægelse Stabilitet, migration og udvikling

Globale Seniorers temagruppe om ulandserfaringer er i gang med møderækken Afrika i bevægelse. Som led i møderækken har gruppen inviteret Mette Knudsen, Danmarks ambassadør i Kenya, til at holde et oplæg: Afrikas Horn – en region i bevægelse. Stabilitet, migration og udvikling. Mette Knudsen har tidligere været chef for Udenrigsministeriets Afrika kontor samt været Danmarks ambassadør i Addis Ababa. Mødet afholdes:

afrikas-hornMandag den 21. november kl. 14-16
FIC/GS Svanevej 22, 2., 2400 København NV

Mødet er åbent for alle Globale Seniorer og interesserede. Tilmelding til mødet er nødvendig, senest fredag den 18. november. Tilmelding på linket herunder:

>>>      Online tilmelding

Tilmeld dig debatmødet 30. november “Pensionsforhold i Europa”

Globale Seniorer afholder i samarbejde med Danske Seniorer og FIC et møde om de ændringer der sker for pensionisterne i Europa. Pensionsalderen stiger, og det udhuler i sig selv pensionerne. Samtidig fylder arbejdsmarkedspensioner og private forsikringer mere.

Ændringerne giver store problemer for mange grupper: De, der er nedslidte af et hårdt fysisk arbejde, de ufaglærte og de, der slet ikke har fundet plads på arbejdsmarkedet. Det er den dårligst stillede del af befolkningen, der også i pensionen vil være ladt tilbage. Mere om tid sted og program, se herunder – og tilmeld dig nu!

>>> Link til online tilmelding

annoncering-pensionsmoede-6-web

>>> Link til online tilmelding

Mødet med nordisk UNDP chef

Ny dato for mødet er den 29. november

 
Det udskudte åbne møde med den nordiske direktør for FN’s Udviklingsprogram (UNDP) Camilla Brückner har nu fået ny dato. Det afholdes:
 
undp-logoUN byen i København
Tirsdag den 29. nov. kl 10:30 – 12:00
i UN City, Marmorvej 51, 2100 Kbh Ø

 
 
Tag gerne en eller flere som er interesserede i Globale Seniorer med dig. Tilmelding er obligatorisk på grund af sikkerhedsprocedurerne i UN City. Tilmeldingen skal indeholde navn og fødselsdato for alle og deltagere skal medbringe gyldig offentlig billeddokumentation. Tilmeld dig senest fredag den 25. november via linket herunder:

>>>       Gå til online tilmelding

Mødet kan ses i forlængelse af konferencen i Udenrigsministeriet den 9.marts, hvor UNDP’s administrator Helen Clark beskrev UNDP’s rolle i forhold til FN’s 17 verdensmål. UNDP har inden for FN en central rolle i forhold til gennemførelsen af Verdensmålene. Meget er sket siden den 9. marts og vi ser frem til at få en opdatering på UNDP’s arbejde med Verdensmålene og en debat om muligheder og begrænsninger arbejdet.

Det 21. århundredes verdensorden

Åbent debatmøde den 23. november

 
Globale Seniorer afholder sammen med Nyt Europa et åbent debatmøde omkring emnet:
Sikkerhed, strategi og institutioner i det 21. århundredes verdensorden 
Mødet afholdes:

det-21-aarhundredes-verdensordenOnsdag den 23. november 2016 kl. 10-12
Mødet afholdes i DIIS mødelokaler

På mødet vil der være oplæg fra Seniorforsker i international sikkerhed Vibeke Schou Tjalve og fra hendes kollega Louise Riis Andersen, ligeledes seniorforsker ved DIIS med området fred, risiko og vold.

Tilmelding pr. mail til globaleseniorer@gmail.com, senest den 20. november 2016. Tilmeldte modtager nærmere informationer om mødelokaler.